کتاب "چند سوال از محضر استادم"

کتاب "چند سوال از محضر استادم"

تنظيم: خدانظر طوقي پور

مجموعه ای ازسوالاتی که برای یک طلبه وهابی(زاهدان) در طی مطالعاتش درمنابع وهابیت پیش آمد بصورت مکتوب از اساتید خود پرسیده است و گفته است در صورت پاسخ ندادن(پاسخ نداشتن) به مذهب تشیع می پیوندد.

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon چند سوال از محضر استادم263.01 کیلوبایت