72ـ موضع بخارى نسبت به حضرت على

سؤال 72:
آيا صحيح است که بخاري براي حضرت علي(رضي الله عنه) فضيلتي را برتر از ساير صحابه(166)(167) مي دانست(168)باصطلاح قائل به نظريه تثليث در خلافت است؟ و در کتاب ـ الأوسط ـ خود که نام خلفاء و امراء و مدت حکومت آنان را ذکر مي کند نامي از خلافت ايشان به ميان نمي آورد(169)