جریان های افراطی

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
09/14/1401 - 10:19

اندیشه و تفکر تشیع انگلیسی، ایده ای در راستای پروژه شیعه هراسی است که با تبلیغات بسیار گسترده و وسیع در سطح جهان با بهره‌مندی از شیعیان، چهره‌ای زشت و خشن از تشیع، نزد ملل و ادیان جهان به نمایش گذاشته و به تخریب چهره شیعه پرداخته است و می‌خواهند جاذبه شیعه را کم کرده، مانع از نشر مبانی شیعه در جهان شوند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
09/14/1401 - 10:11

جنگ رسانه ا­ی و تبلیغاتی از قدیم یکی از مهم­ترین ابزارهای استکبار جهانی برای استعمار و غارتگری و ایجاد جنگ روانی و تحریف واقعیت‌های جهان به نفع غارتگران و علیه سایر کشورها بوده است؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، جریان رسانه‌ای صهیونیست با شکل جدید علیه جمهوری اسلامی ایران گسترش پیدا کرده است.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
09/10/1401 - 07:46

در جهان امروز که دشمنان اسلام همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه یبن کشورهای مسلمان هستند، مسلمانان باید قدرت تحمل یکدیگر را بالا برند و با تمایل به وحدت، به تعامل با یکدیگر بپردازند؛ سپس از طریق بحث، انتقاد و گفتگو با هم، تضادها، سوءتفاهم‌ها و اختلافات را حل کنند و سرانجام به وحدت جدیدی دست یابند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
09/01/1401 - 13:35

از دیرباز منطقه خاورمیانه مورد طمع استعمارگران قرار گرفته است و پس از شکست های پیاپی قدرت های استعماری از مسلمانان و مواجهه با تفکر ناب شیعی، این قدرت‌ها در ایجاد تفرقه، احساس خودباختگی، دین گریزی در بین مسلمانان و دخل و تصرف در آداب و اشاعه رسومات و خلط آن با خرافات و مادّی گرایی و اقامه جنبش‌های اختلاف برانگیز کوشیده‌‌اند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/29/1401 - 15:40

تعرض هواداران فرقه شیعه انگلیسی به سفارت ایران در لندن، در سکوت و حمایت معنادار پلیس انگلیس از این اقدام متجاوزانه با فرصت‌دهی به آنان برای طرح شعارهایشان علیه نظام جمهوری اسلامی و تعرض به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، که نشان از طرح رژیم انگلیس در موج‌آفرینی علیه نظام اسلامی دارد.

08/26/1401 - 10:26

امروز هم در بین اهل سنت و هم در بین شیعه، دست هایی در کار است تا شیعه و سنی را از هم جدا کنند؛ همه‌ این دست ها در نهایت به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام از قبیل موساد، ام ای سیکس و ... می‌رسد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/24/1401 - 16:06

پراکندگی شیعیان در محیط‌های جغرافیایی استراتژیکی مانند خاورمیانه و داشتن پتانسیل های قوی، شیعه را در موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما با پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش روزافزون و پیشرفت های قابل توجه شیعیان، واکنش غرب را نسبت به شیعیان در برداشته و موقعیت جغرافیایی شیعه را تحت تأثیر قرار داده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/23/1401 - 15:43

قدرت های غربی استعمارگر بهترین حربه را در این دیدند که به وسیله خود مسلمانان برخی از شعائر را که نماد عزت و شجاعت و ایثار و جهاد است را تحریف کنند و از آنها به عنوان رفتاری تفرقه افکنانه بهره برداری کنند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/23/1401 - 13:38

از آنجایی که استعمارگران، آموزه های وحدت بخش قرآن و دین را مانع بزرگى بر سر راه خويش نسبت به تسلط بر كشورهاى اسلامی و چپاول منابع و ذخایر طبیعی آنها مى ‏بینند، لذا برای مهجور ساختن قرآن و كنار گذاشتن آن از زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان به عنوان يك راهبرد اساسى تلاش می‌کنند تا از این طریق و نیز ایجاد تفرقه، بتوانند سلطه گرى‏ خود را در كشورهاى اسلامی تداوم بخشند.

08/19/1401 - 15:54

در قرن اخیر با تأثیرپذیری از افکار سید جمال­ الدین اسدآبادی، نیازها و شرایط سیاسی اجتماعی جامعه، جریانی به نام «قرآنیان شیعه» در ایران شکل گرفت که بارزترین مشخصه آنان، کنار نهادن احادیث ائمه (ع) در فهم قرآن است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/15/1401 - 16:26

صبحی منصور (از مروجان فرقه اهل سنت قرآنیان) مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر (ص)، مسیری ناصحیح است. این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/15/1401 - 15:58

به جریان افراطی قرآنیون که با استناد به برخی از آیات، قرآن را برای بشر کافی می دانند و حجیت سنت پیامبر (ص) را زیر سؤال می برند، باید گفت مهمترین دلیل اعتبار سنت، پذیرش رسالت ایشان است؛ زیرا مهمترین سخن و ادعای پیامبر خدا (ص) ادعای پیامبری از جانب باری تعالی و نزول فرشته وحی بر ایشان است. پذیرش این جایگاه از جانب مسلمانان، مستلزم آن است که سخنان دیگر ایشان نیز معتبر شمرده شود.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/15/1401 - 09:22

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت آن دو را قبول دارند، اما افراط برخی از مسلمانها در قرآن و در حديث، سبب به وجود آمدن جريان‌هايی خاص شد؛ افراط در حديث، به شکل اخباری گری در شیعه و اهل حدیث در اهل سنت بروز کرد. در بحث قرآن نیز، افراط گرايی به شکل قرآنیون در میان شیعه و سنی مطرح شد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/12/1401 - 11:05

با توجه به نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مذاهب اسلامی، وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام این است که بسترهای تقریب و وحدت جهان اسلام را فراهم کنند و از هرگونه اختلاف بپرهیزند. امید است که جامعه نخبگانی جهان اسلام در زمینه ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی موفق باشد.

صفحه‌ها