شبه معنویت های بومی

 تناقضات  دورکی
02/18/1403 - 09:28

سعید محمدی دورکی با پخش کلیپ‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی، خود را شخصی قدرتمند در عرصه معنویت و ماورا معرفی کرده و از خود تصویر یک منجی نجات‌بخش را به نمایش می‌گذارد. ولی تناقضات وی آشکار کننده حقیقت جریان دورکی است.

 سعید محمدی دورکی
02/18/1403 - 08:42

«سعید محمدی دورکی» با توهماتی مانند اینکه علم و اسناد 7 هزار سال عالم را در دست دارد؛ خود را شخصی قدرتمند در عرصه معنویت و ماورا معرفی کرده و از خود تصویر یک منجی نجات‌بخش را به نمایش می‌گذارد. توهمات افرادی مانند دورکی مَثل «دُن كیشوت» در توهم و خیالات خود غرق است.

 نافرمانی مدنی و سعید محمدی دورکی
02/17/1403 - 10:38

سعید محمدی دورکی یکی از مدعیان معنویت و سیاست اینستاگرامی است. وی مدعی بود که در دوم اردیبهشت 1403 شمسی از ترکیه وارد ایران شده و رئیس حکومت جدید ایران خواهد شد.وی در «دستورالعمل شماره ۱۰-۸۰۷» طرفداران و مردم ایران را دعوت به نافرمانی مدنی می‌کند.

بزرگنمایی سعید محمدی دورکی
02/17/1403 - 10:33

سعید محمدی دورکی از طرق مختلف با بزرگ‌نمایی خود سعی در ایجاد مقبولیت و مطرح شدن دارد. یکی از ترفندهای بزرگ‌نمایی و مطرح شدن وی، ادعاهای بزرگ و خارق‌العاده وهمچنین ایجاد یک کارزار اینترنتی، مصاحبه وسفر به ایران است.

قانون جذب و جبلی
01/20/1403 - 14:00

خانم اعظم جبلی از مروجان خرافه قانون جذب می‌باشد و خطر تفکراتی که در قالب دوره‌های آموزشی نشر می‌دهد زیاد است، چون به اسم قرآن و دین مباحث خرافی و ضد دین را ترویج می‌کند.

 مروجان قانون جذب و روز قدس
01/20/1403 - 13:58

جریان کشتار کودکان و زنان در غزه، یکی از حوادث ناگوار است که مروجان قانون جذب و رؤیافروشی سعی می‌کنند به آن فکر نکنند، چون با فکر به جنگ، جنگ را جذب می‌کنند. قانون جذب در خدمت ظالمان عالم است.

تفسیر قرآن و اعظم جبلی
01/20/1403 - 12:04

خانم اعظم جبلی وسایرمروجان مثبت اندیشی افرازی، با رؤیا فروشی کسب درآمد می‌کنند، این افراد از آیات قرآن کریم و روایت سوء استفاده می‌کنند و آن‌طور که مناسب منافعشان است، آیات را تفسیر می‌کنند.

 تحصیلات خانم جبلی
01/20/1403 - 12:02

خانم اعظم جبلی خود را مدرس توسعه فردی و (life coach) به معنی مربی زندگی، یعنی آموزش‌ دهنده مهارت‌های زندگی معرفی می‌کند. سؤالی که از وی باید پرسید این است که وی این تخصص و مربی زندگی بودن را در کدام دانشگاه، مؤسسه و نهاد علمی مورد تأیید فرا گرفته است؟

 جهان‌بینی خانم اعظم جبلی
01/20/1403 - 12:02

خانم اعظم جبلی در مورد آفرینش جهان و انسان مدعی است، انسان همانند جهان از هفت بُعد آفریده شده است. بعد جسمانی، روحانی، ذهن، عواطف، ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما است. ایشان بر اساس این ادعای بی‌دلیل آموزش‌های کاربردی خود را ارائه می‌دهد.

رؤیا فروشی جبلی
01/18/1403 - 12:17

خانم اعظم جبلی در جواب کسی که می‌پرسد چرا با گفتن اذکاری که شما تجویز کردید، نتیجه نگرفتم، می‌گوید: «شما یک‌بار ذکر را بگوئید اما با باور و یقین بگویید، خداوند سریع اجابت می‌کند». این سخن صحیح نیست، مولی متقیان می‌فرمایند، حکمت و مشیت الهی گاهی باعث می‌شود خواسته‌ها محقق نشود.

تقدس پول
01/18/1403 - 12:14

خانم جبلی از مروجان قانون جذب و الهیات رفاه، در تقدس پول چنین می‌گوید: «پول بعد از خدا و پیامبران، سومین مقدس است». این مطالب انحرافی در بسیاری از آموزه‌های وی هویداست.

اعظم جبلی
01/18/1403 - 11:27

خانم اعظم جبلی با استفاده از ادبیات زیبا و روان‌شناسی و... مخاطب را فریب داده و بیان می‌کند که افراد با توسعه فردی می‌توانند به هر خواسته خود برسند. «رؤیا فروشی» توسط این نوع افراد، برای کسب درآمد بالا می‌باشد.

حاجی قردوسی و اجتماع
01/15/1403 - 11:15

فرقه حاجی فردوسی برای نهی طرفداران و مخاطبانش از حضور در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خاطره‌ای تعریف و نتیجه می‌گیرد برای رسیدن به قرب الهی، صدر بهشت و همنشینی با اولیاء، نباید فعالیت اجتماعی و سیاسی انجام داد.

حاجی فردوسی  و مخالفان
01/15/1403 - 11:13

مؤسس فرقه فردوسییان، به‌جای جوابگویی به اشکالات، علت مخالفت دیگران با خود را چنین تشریح می‌کند: «مخالفان با منهاج فردوسییان و حاجی فردوسی به سه علت، مخالف هستند: 1. مشکل در نطفه دارند، 2. مشکل در لقمه دارند. 3. مشکل در ظرفیت دارند. (باید گفت کافر همه را به کیش خود پندارد)

صفحه‌ها