شبه معنویت های بومی

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 12:49

حدیث موسوم به وصیت هیچ گونه دلالتی بر احمد اسماعیل بصری ندارد و یکی از شروط مهم این است که وصیت معروفه باشد، یعنی مصداق وصیت در بین مردم شناخته شده باشد و در این صورت است که وصیت یکی از راه های شناخت حجت خدا و دلیلی بر حجت خدا است.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 11:51

مدعی باید بینه بیاورد تا ادعای او قبول شود و این قاعده کلی عقلی است. یعنی شخصی که هر ادعایی دارد باید برای اقناع دیگران بینه، دلیل و شواهد کافی برای اثبات ادعای خود بیاورد و نمی شود که به مخاطب خود بگوید «تو ثابت کن که ادعای من ثابت نیست».

تفکر نوین در تضاد با دین
01/20/1401 - 11:45

از 1960 میلادی به بعد جنبش معنوی در غرب بنا نهاده شده است که غیر وابسته دین و مذهب است. این «معنویت غیر وابسته» یعنی غیر دینی و غیر مذهبی و تنها به معنویت با زندگی درونی فرد مرتبط است. در این معنویت تاکید بر رفاه و آسایش«ذهن، بدن، روح» می شود این در حالی است که دین و مذهب به ابعاد آرامش و رفاه جمعی و سازمانی به همراه فردی تاکید دارد.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 09:36

مقابله علمی و عملی با جریان های انحرافی یک وظیفه برای افراد آگاه است. فرقه انحرافی احمدالحسن مدعی دروغین یمانیت و امامت نیز یک جریان انحرافی و خطرناکی است که توانسته عده ای از جامعه را به خود جذب کند و مقابله با این فرقه لازم است.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 08:32

معجزه می تواند بهترین دلیل برای تفکیک مدعی دروغین از راستین باشد. احمدالحسن (مدعی امامت و وصایت) یکی از مدعیان دروغینی است که نه تنها توانایی اعجاز ندارد بلکه معجزه را راه شناخت نمی داند!

نظر روانکاوان در مورد انرژی درمانی و فرادرمانی
12/17/1400 - 11:32

مردم بیش از آن‌ که به روان‌ درمانی و درمان‌ های علمی‏ که تاثیرات آن‏ ها به صورت علمی ‏اثبات شده گرایش داشته باشند، به «انرژی‌درمانی»، «فرادرمانی» و «فرا‏روان‌شناسی» گرایش پیدا کرده‌ اند.

فتنه احمدالحسن
12/09/1400 - 12:10

در سخنان مدعیان دروغین ما با بسیاری از مغالطات، سفسطه ها، نقص و اشکالات روبرو هستیم که فرد آگاه شک نمی کند این فرد کذاب است. احمدالحسن مدعی دروغین امامت است که کلام و استدلال های وی نقض ها اشکالات بسیاری دارد.

پائولو کوئیلو با افکاری انحرافی
11/21/1400 - 09:15

یکی از هجمه های استکبار علیه مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران پخش گسترده کتاب های انحرافی است. از جمله نویسندگان مورد حمایت استکبار علیه مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران پائولو کوئیلو می باشد.

اقدام مسلحانه یک مدعی در مقابل نظام اسلامی
11/21/1400 - 08:06

یکی از روش‌هایی که دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی در پیش گرفتند، تهییج افراد و فرقه هایی است که به زعم آنها می توانند آن ها را در رسیدن به اهدافشان یاری کنند. محمد حسین پور (ملقب به دکتر سایان) یکی از مدعیان دروغینی بود که ادعای معنویت و منجی گری داشت. این فرد با گسترده کردن دامنه فعالیت های خود و آمیختن معنویت با ورزش و فلسفه، عنوان سایان را برای سبک خود انتخاب کرده بود.

مراقب این عرفان های کاذب باشیم
11/20/1400 - 12:23

جمع های دانشجویی و دانشگاه ها یکی از پایگاه های مهم و تاثیرگذار در عرصه انقلاب اسلامی سال 57 بوده است. جوان مستعد مذهبی که از ظلم ضالمان و حاکمان جور برافروخته شده و مسیر یک کشور را تغییر داده است.

بدلی برای زمینه سازی در ظهور
11/19/1400 - 09:08

هدف انقلاب اسلامی ایران مقدمه سازی جامعه شیعی برای ظهور حضرت حجت (عج) است و فرقه هایی مانند فرقه یمانی دروغین (احمدالحسن) بدل ایجاد شده در مقابل این هدف است تا جامعه شیعی را از این هدف مقدس که بنیانگذار انقلاب اسلامی نهاده دور کنند.

طرفند فرقه احمدالحسن برای جذب
11/17/1400 - 09:16

مردم نیز باید دقت کنند طبق دستور اهل بیت (ع) شیعیان موظفند که مراجعه کنند به علما و روحانیون برای اینکه بتوانند شبهات را بهتر حل کنند. خوشبختانه اساتید بسیاری از حوزه علمیه قم و نجف دست به قلم شده و نقدهای اساسی به این فرقه ضاله و مبانی آن زده اند که راه را برای شناخت حق هموار می کند.

مصلحت و تقدیر مخالف قانون جذب
11/12/1400 - 12:51

نمونه های زیادی در زندگی افراد می بینیم که فردی 20 سال به مسئله ای فکر می کند و حتی تجسم می کند، تلاش هایی را نیز در این راستا انجام می دهد ولی به خواسته اش نرسیده است. پس مسئله «مصلحت» در دین نیز مانع از قبول چنین فرضیه ای است.

علی بن سنان موصلی کیست
11/07/1400 - 09:40

احتجاح به حدیث شیخ صدوق یک اشکال بزرگ دارد و آن هم مسئله دور است. یعنی طرفداران احمد بصری می خواهند ( شیعه بودن) علی بن سنان موصلی را با حدیثی اثبات کنند که آن حدیث خودش از طرف علی بن سنان بیان شده است و این دور است.

صفحه‌ها