شبه معنویت های بومی

فتنه احمدالحسن
03/11/1401 - 11:53

ظهوری برای یمانی در روایات متصور نیست و تنها مسئله ای که برای یمانی آمده است، خروج اوست و تبعیت از آن صرفاً برای این است که دعوت به سوی امام زمان (عج) می کند نه این‌که وی ذاتا واجب الاطاعه باشد.

من حکومت عدل و داد را می گسترانم!
03/05/1401 - 14:11

در این روایات، شخصی که برپاکننده عدل است را امام زمان حجت بن الحسن العسکری (علیه‌السلام) معرفی می کنند. سوالی که از اتباع احمدالحسن باید پرسید این است که آیا از این غصب صفات امام توسط احمدالحسن بصری نتیجه ای غیر از این باید گرفت که وی کذّاب و مفتر است؟

فتنه احمدالحسن
03/03/1401 - 12:31

احمدالحسن در تعبیری می گوید: «همانا به پدرانم ائمه دوازده گانه و به من و به فرزندان دوازده گانه ام وصیت کرده اند.» وی هنگام شمارش اوصیاء پس از پیامبر (ص) از ۲۵ تن یاد می کند و این برخلاف باور اصلی آنان است.

فتنه احمدالحسن
03/03/1401 - 12:27

در 8 روایت از اهل بیت (علیهم‌السلام) تصریح شده که خروج یمانی از یمن است و در یک حدیث نیز تصریح شده که از صنعاء می باشد. اما از آن جا که احمدالحسن بصری اهل یمن نیست سعی در توجیه این مسئله دارد.

قانون جذب و سخنرانان انگیزشی
03/03/1401 - 11:50

از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در لیستی نام افراد فاقد مجوز، منتشر شده است. در این لیست نام افرادی همچون عباسمنش، محمد عرشیانفر، محمود معظمی، محمود انوشه، معصومه تیموری، کوروش معدلی، به چشم می خورد.

فتنه احمدالحسن
02/28/1401 - 11:38

احمد اسماعیل بصری (یمانی دروغین) جریان خطرناک درون شیعی است که مشکلات بسیاری برای اجتماع شیعه ایجاد کرده است. آسیب های اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و اعتقادی از جمله مشکلات این فرقه ضاله برای جامعه است.

فتنه احمدالحسن
02/28/1401 - 11:31

استناد احمد بصری و اتباعش به روایتی برای حکومت پس از امام زمان (عج) اشتباه می باشد و منظور از شخصی که پس از امام عصر (عج) رجعت کرده و حکومت خواهد کرد، حضرت امام حسین (ع) است.

فتنه احمدالحسن
02/28/1401 - 11:25

اشکالات اساسی و جدی به بنیان فکری فرقه احمد اسماعیل بصری(حدیث الغیبه) می توان وارد کرد و اما آن ها در مقابل این اشکالات قادر به پاسخ گویی نیستند و با نادیده گرفتن این اشکالات سراغ تأویل و توجیه می روند.

فتنه احمدالحسن
02/25/1401 - 14:00

بفرض ثبوت روایات مهدیین این دوازده نفر افرادی عادی ولی از شیعیان مطیع ائمه (علیهم‌السلام) هستند که نه از جانب خداوند امامتی دارند و نه ایمان به امامت آن ها واجب است مانند؛ سلمان، اباذر ...؛ در حالی که احمد اسماعیل بصری طبق این روایت، منکرین امامت خود را منکر ولایت مرتضی علی (علیه‌السلام) میداند و حکم جهنمی بودنشان را صادر می‌کند.

فتنه احمدالحسن
02/25/1401 - 13:55

روایت می فرماید «حرم بیع السلاح علی الناس و علی کل مسلم» یعنی مطلق بیان شده است. پس باید مطلقا فروش سلاح حتی به یمانی و یاران او هم حرام باشد طبق ظاهر حدیث. ولی اینطور نیست و واضح است که یمانی طبق روایت جبهه ی حق است و سلاح از لوازم کار او و اصحابش می باشد.

محمدعلی طاهری, انتخابات96, دستگیری, فرقه حلقه, عرفان حلقه
02/21/1401 - 13:32

طبق آموزه ها و مبانی فرقه ها هرگونه اقدامی برای رسیدن به هدف، مشروع بوده و پیروان و اعضای فرقه مجاز هستند برای رسیدن به خواسته های فرقه ای خود از هر نوع وسیله و ابزاری بهره ببرند. بنابراین در بسیاری از موارد فرقه ها برای رسیدن به اهداف خود امنیت مردم و کشور را برهم زده و عملاً موجب اخلال در امورات می شوند.

فتنه احمدالحسن
02/18/1401 - 08:06

تبعیت از یمانی، تبعیت از شخص او نیست. یعنی شخص او موضوعیت ندارد. بلکه او چون «یدعوا الی صاحبکم» است تبعیتش لازم است. لذا خود امام (علیه السلام) می فرماید: «لانه یدعوا الی صاحبکم» یعنی چون دعوت به امام مهدی می کند تبعیتش لازم است و خود او موضوعیتی ندارد.

فتنه احمدالحسن
02/17/1401 - 10:30

از جمله موضوعاتی که در آن ادعای تواتر معنوی می کنند مسئله 12 مهدی پس از 12 امام است. باید گفت در کتب حدیثی، احادیث مهدیین از 5 روایت تجاوز نمی کند و همین تعداد نیز 2 عدد از روایات، موضوعاتشان در متن، جایگاه و تعداد با آن سه روایت متحد نیستند.

فتنه احمدالحسن
02/17/1401 - 10:14

به دلیل روایتی که اصطلاح اهل‌ البیت را منحصر در چهارده معصوم کرده است، از اطلاق این واژه بر شخصیت دیگری نمی‌توان امامت و مهدویت او را اثبات کرد و به قرینۀ دو روایت، این واژه معنای عامی نیز دارد.

صفحه‌ها