ادعای قُطبیت طاهری در عرفان حلقه

  • 1401/09/03 - 13:55
محمد علی طاهری مدعی است برای رسیدن به کمال باید به موجودی به نام شبکه شعور کیهانی متصل شوید و راه وصل شدن به این شبکه انحصاراً از طریق من یا شاگردان مأذون من می باشد.
مرید و مراد بازی در عرفان حلقه

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اندیشه های محمد علی طاهری در عرفان حلقه مهم ترین کلید واژه، مفهوم «شبکه شعور کیهانی» است. طاهری اتصال به این شبکه شعور کیهانی را جزء لاینفک در عرفان حلقه معرفی می کند. محمد علی طاهری شبکه شعور کیهانی را مجموع هوش و خرد حاکم بر هستی میداند و قدرت های عظیمی برای آن قائل است که با این اوصاف، انسان های مرتبط با این شبکه، دیگر نیازی به هیچ چیز و کس دیگری ندارند، حتی دیگر نیازی به وجود خداوند هم ندارند، چون این شبکه جوابگوی همه نیازها می باشد.

طاهری استفاده از عرفان حلقه را منحصر در میان افرادی می داند که بواسطه شخص خودش به شبکه شعور کیهانی متصل شوند یا از طریق مَسترها (شاگردان) این تفویض انجام شود. محمد علی طاهری بیان می کند: «برای بهره برداری از عرفان عملی عرفان کیهانی (حلقه)، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی می باشد و این اتصالات، اصل لاینفک این شاخه عرفانی است. جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، نیاز به حلقه خاص و حفاظ های خاص آن حلقه می باشد. اتصال به دو دسته کاربران و مربیان ارائه می شود که تفویضی بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگند نامه های مربوط، به آنان تفویض می گردد. تفویض ها، توسط مرکزیت که کنترل و هدایت کننده جریان عرفان کیهانی (حلقه) می باشد، انجام می گیرد.»(1)

در حقیقت کسی که می خواهد عرفان را بفهمد، نیازمند تفویض است. طاهری شبکه شعور کیهانی را رحمانیّت عام الهی می نامد ولی در تناقضی آشکار مدعی است که فقط از طریق طاهری و شاگردان انتخاب شده او می شود به این رحمت عام دست پیدا  کرد. در عرفان حلقه، رحمت عام از طریق افراد خاص ارائه می شود لذا بهتر بود طاهری اسم شبکه شعور کیهانی را رحمت خاص، (در دست اعضای فرقه طاهری) می نامید نه رحمت عام.

طاهری در عرفان حلقه مدعی است رحمانیت عام الهی تنها به مسترهای عرفان حلقه تفویض می شود و تنها آنها می توانند دیگران را به عرفان متصل کنند و برای اتصال با شبکه شعور کیهانی باید سه عضو حضور داشته باشند:

  1. اتصال گیرنده: فردی که می خواهد به شبکه شعور کیهانی متصل شود.
  2. اتصال دهنده: خود طاهری یا شاگردان آموزش دیده طاهری.
  3. شبکه شعور کیهانی. (البته نفر چهارم را حضور خداوند معرفی می کند. ولی چون همه چیز تحت ید شبکه شعور کیهانی است وجود یا عدم خدا تأثیری ندارد.)

 قُطبیت و مُرشد بودن در عرفان حلقه کاملاً مشهود است، طاهری با جعل اصطلاح عناوینی مثل اتصال گیرنده، اتصال دهنده و... نقش خود و مسترهایش را پر رنگ می کند و نقش طاهری و شاگردانش همان مُراد و مُرید بازی و قطبیت است. از جمله مسائل مهم در قطب و مرید و مرید بازی، بحث تسلیم است که این اصل هم در عرفان حلقه هویدا است. طاهری اشکال کردن و سوال پرسیدن را نفی می کند تا اعضای فرقه سرسپردگی داشته باشند و تسلیم بودن و عدم پیش داوری را به عنوان شرط بهره مندی از مزایای عرفان حلقه بیان می کند:«شرط ورود همه به این حلقه، تسلیم است.»(2)

 پی‌نوشت:
(1). محمد علی طاهری، عرفان کیهانی(حلقه)، انتشارات اندیشه ماندگار، قم، چاپ پنجم، 1388، ص 80.

(2). همان

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.