صهیونیزم

زمین خواری پروژه ای موجود در ماهیت صهیونیسم
05/22/1401 - 13:18

پروژه زمین خواری صهیونیست ها که تقریباً پس از تصویب ‌نامه سازمان ملل در 1922 آغاز شده است، مسأله ای موجود در ماهیت صهیونیسم است. آنان هر چند این امر را مستند به تورات می کنند اما بر اساس دیگر فقرات تورات، این کار صهیونیست ها مشروع نیست؛ زیرا شرط اعطای این سرزمین ها به نسل ابراهیم(ع) وفای به عهد بوده است و حال آنکه آنان عهدی را كه با خدا بسته اند، حفظ نكردند.

قطعنامه سازمان ملل و تقسیم فلسطین(قسمت سوم)
05/10/1401 - 12:43

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، اعتبار ندارد؛ زیرا قدرت های استعماری نظیر آمریکا برای تصویب این قطعنامه از شیوه ‌های رشوه، تهدید، فشار و اجبار استفاده کردند.

لوازم پذیرش راه حل دو کشوری در فلسطین
05/10/1401 - 12:35

مخالفان راه حل دو کشوری عبری و عربی، این طرح را به خاطر داشتن لوازم منفی نظیر به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی، فراهم شدن زمینه ستم بیشتر و غارت سایر اراضی فلسطین توسط این رژیم و نجات صهیونیسم از سقوط، خطرناک دانسته و از پذیرش آن خودداری کردند.

حکم تعامل با صهیونیست ها در قرآن کریم(قسمت نخست)
05/09/1401 - 09:08

رفتار سعودی ها مبنی بر روابط ننگ آور با رژیم صهیونیستی، دعوت از خاخام های یهودی و حضور خبرنگارانی نظیر گیل تاماری در مکه مکرمه، نقض آشکار قرآن کریم است؛ زیرا از نگاه قرآن هرگونه تعامل و ارتباط با کسانی که عداوت و دشمنی خود را با اسلام و مسلمانان در گفتار و عمل آشکارا نشان دادند، ممنوع است و امروزه مصداقش صهیونیست ها هستند.

آیا حضرت ابراهیم(ع) کُرد بود؟
05/08/1401 - 13:48

کُرد بودن حضرت ابراهیم(ع) در نسب درست نیست؛ زیرا کردها به آشور فرزند سام و یا حام یا یافث از فرزندان حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) به ارفخشد فرزند سام می رسند. نسب کردها و حضرت ابراهیم(ع) در سلسله طولی به همدیگر نمی رسد. افزون بر این اقوام به مرور زمان به وجود آمدند برای مثال اعراب از حضرت اسماعیل(ع) و کردها نیز پس از چند سلسله از نسل آشور هستند.

حکم تعامل با صهیونیست ها در قرآن کریم(قسمت دوم)
05/08/1401 - 13:13

از آنجا که هرگونه تعامل و ارتباط با رژیم صهیونیستی، تمایل به ظالم، همکاری در گناه و تجاوز و سازشکاری و سکوت در برابر حق به حساب می آید، از این رو قرآن کریم شدیداً از آن نهی کرده است.

محکومیت تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی در پارلمان فرانسه
05/08/1401 - 12:33

اخیراً حدود ۴۰ نماینده چپ گرای پارلمان فرانسه، در پیش ‌نویس قطعنامه اخیر خود ضمن محکومیت نژادپرستی رژيم صهیونیستی، از دولت فرانسه خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و از سازمان ملل بخواهد تحریم تسلیحاتی را علیه رژیم اشغالگر اعمال کند.

تأثیرات مخرب توافق سازش با صهیونیست ها در امارات
05/08/1401 - 11:09

ایلی عبادی، خاخام اعظم یهودیان در امارات اعلام کرد توافقنامه سازش امارات با صهیونیست ها تأثیرات مثبتی برای یهودیان نظیر افزایش جمعیت و ساخت اماکن یهودی داشته است. البته شمار مخالفان این توافق در بین اماراتی ها بیشتر شد.

مخالفت اکثر مردم امارات، بحرین و عربستان با سازش با صهیونیست‌ها
05/08/1401 - 10:55

بر اساس جدیدترین نظر سنجی بنیاد مطالعات آمریکایی واشنگتن، 75 درصد مردم عربستان، ۷۱ درصد مردم بحرین و ۷۶ درصد مردم امارات با هرگونه توافق عادی ‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف هستند.

تأکید تأمل برانگیز محمود عباس بر حفظ راه حل دو کشوری در فلسطین
05/06/1401 - 12:10

محمود عباس در دیدار با ماکرون و یوهانیس بر حفظ و اجرای قطعنامه و طرح تقسیم فلسطین تأکید کرد و حال آنکه حماس و دیگر مخالفان رژیم صهیونیستی شدیداً مخالف این قطعنامه هستند؛ زیرا اين امر به معنای به رسميت شناختن و مشروعیت بخشیدن به این رژیم است.

قطعنامه سازمان ملل و تقسیم فلسطین(قسمت دوم)
05/06/1401 - 11:49

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، اعتبار حقوقی ندارد؛ زیرا این قطعنامه اصول کلی مندرج در منشور سازمان ملل نظیر عدم دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشورها است، رعایت شرایط قیمومت فلسطین و نیز عدالت را نقض کرده است.

دلایل عدم اعتبار راه حل دو دولت عبری و عربی(قسمت اول)
05/01/1401 - 07:40

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین به عنوان مبنای راه حل دو دولت عبری و عربی موسوم است، اعتبار حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس منشور سازمان ملل، این سازمان صلاحیت واگذاری یا تبدیل حاکمیت مردم فلسطین را ندارد.

تبعات عادی ‌سازی روابط صهیونیست ها و سعودی ها برای منطقه(قسمت دوم)
04/30/1401 - 14:53

عادی ‌سازی روابط سعودی ها با صهیونیست ها، تبعات منفی برای خود عربستان و دیگر کشورهای اسلامی می تواند داشته باشد، نظیر هرج و مرج داخلی در عربستان، از دست دادن همدلی برخی کشورهای اسلامی، خدشه دار شدن موقعیت عربستان در منطقه، ترغیب برخی دیگر از کشورهای مسلمان به عادی سازی روابط با صهیونیست ها است.

تبعات عادی ‌سازی روابط صهیونیست ها و سعودی ها برای منطقه(قسمت نخست)
04/27/1401 - 11:17

عادی ‌سازی روابط سعودی ها با صهیونیست ها، تبعات منفی نظیر ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه، اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه و بی ثبات کردن منطقه و مدیریت بهتر آمریکا و صهیونیست ها برای پیشبرد سیاست های خود در منطقه می تواند داشته باشد.

صفحه‌ها