شیخیه

03/21/1397 - 10:31

شیخ احمد احسائی، امامان معصوم (علیهم السلام) را آفریننده‌ی موجودات دیگر به اذن پروردگار دانسته و خالقیت، رازقیت و مشیت الهی را به اهل‌بیت (علیهم السلام) نسبت داده است. این در حالیست که معصومین (علیهم السلام)، با ادعای تفویض غالیان عصر خود به مخالفت برخواسته‌ و از کسانی که چنین مقاماتی برای ایشان قائل بودند، برائت جسته‌اند.

02/01/1397 - 11:10

یکی از حالات برجسته‌ی احسایی در دوران کودکی‌اش، عرفان او بوده که طبق نقل منابع شیخی، وی به هنگام تنهایی به تفکر در عالم هستی و دگرگونی‌های دنیا مشغول بوده است. اما باید گفت: این عرفان شیخ با شرکت او در مجالس لهو و لعب و وابستگی بیش از حد او به این مجالس تناسبی ندارد. این چگونه عرفانی است که فقط در تنهایی به سراغ او می‌آمده است؟!

01/30/1397 - 10:24

مقام نجابت در منظومه‌ی فکری فرقه‌ی شیخیه‌ی کرمان به آن دسته از اولیائی اطلاق می‌شود که موفق به طی اسفار اربعه شده باشند. این مقام دارای دو مرتبه‌ی «نجیب کلی و نجیب جزئی» است. هرچند که فلاسفه‌ی بزرگ اسلامی همچون ملاصدار، به اسفار اربعه اشاره کرده‌اند، اما طرح آن توسط مشایخ شیخیه و تطبیق آن بر نجیب و نقیب قابل نقد و بررسی است.

01/30/1397 - 10:14

علت غایی نظام آفرینش و هدف از خلقت، به وجود آمدن انسان کامل و خلیفه‌ی الهی بر روی زمین است. انسان کامل کسی است که آیینه‌ی تمام نمای الهی می‌باشد و صفات خداوند را در خود متبلور کرده است. پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) از مصادیق بارز انسان کامل هستند. علمای شیخیه در این اعتقاد با شیعه‌ی امامیه هم‌سو بوده و به خطا نرفته‌اند.

01/30/1397 - 10:08

علمای شیخیه، ائمه (علیهم السلام) را علت صوری نظام آفرینش می‌دانند. علت صوری به آن هیأت، قالب یا شکلی گفته می‌شود که بر روی ماده‌ی قرار می‌گیرد و به انضمام صورت، یک شیء را در خارج ایجاد می‌کنند. شیخیه در اثبات این مطلب، به علت مادی بودن ائمه ارجاع می‌دهد. لذا از آن‌جا که علت مادی بودن ائمه مردود است، علت صوری بودن ایشان نیز باطل است.

01/30/1397 - 10:04

علمای شیخیه، ائمه‌ را علت مادی آفرینش می‌دانند و مرادشان این است که شیعیان از شعاع انوار ائمه خلق شده‌اند. احسایی برای اثبات آن، به چند روایت استناد می‌کند. اولاً: این روایات فاقد سند هستند و ثانیاً: تنها به خلقت شیعیان اشاره کرده و از دیگر مخلوقات نامی نبرده است و ثالثاً: معنای دقیق این روایات به درستی معلوم نیست.

01/29/1397 - 09:38

علمای فرقه‌ی شیخیه، ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) را علت فاعلی جهان آفرینش می‌دانند و معتقدند که ایشان، دیگر مخلوقات را می‌آفرینند و روزی می‌دهند. اگر مراد ایشان آن است که این امور به ائمه تفویض شده و خداوند نقشی ندارد، با آیات و روایات تنافی دارد و اگر مرادشان این است که با اراده‌ی خداوند این امور را انجام می‌دهند، اشکالی ندارد.

01/19/1397 - 17:17

بعد از وفات رشتی، عده‌ای از شیخیه جانشینی ملامحمدباقر اسکویی را پذیرفتند و به وی گرویدند. او رقیب حاج محمد کریمخان بود. پس از وی فرزندش میرزا موسی احقاقی به مرجعیت شیخیه‌ی احقاقیه رسید و به سبب نام وی، پیروان آن را احقاقی می‌نامند. عدم اعتقاد به رکن رابع و جواز اجتهاد و تقلید از جمله اختلاف‌های این گروه با شیخیه‌ی کریمخانیه است.

01/09/1397 - 12:20

بعد از وفات رشتی، به سبب اختلاف و درگیری در بین شاگردان وی بر سر جانشینی، فرقه‌ی شیخیه به چند شعبه تقسیم شد. کریمخان که یکی از شاگردان رشتی بود، توانست فرقه‌ی کریمخانیه را تأسیس کند. این فرقه به سبب این‌که مرکزیت آن در کرمان است، به شیخیه‌ی کرمانیه نیز معروف است و از طرفی به سبب اعتقاد به رکن رابع، رکنیه نیز نامیده می‌شود.

01/08/1397 - 16:59

بعد از وفات شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی، در بین شاگردان ایشان اختلاف شدید بر سر جانشینی صورت گرفت. حاج محمد کریمخان توانست در کرمان به سبب موقعیتی که داشت، جانشینی را به خود اختصاص دهد. میرزا محمدباقر خندق آبادی که نماینده‌ی کریمخان در شهر همدان بود، بعد از وفات وی ادعای جانشینی کرد و فرقه‌ی شیخیه‌ی باقریه را پایه‌گذاری کرد.

12/18/1396 - 21:16

شیخیه دو معنای عام و خاص برای رکن رابع بیان کرده است. در جایی رکن رابع را عام و شامل تمامی شیعیان و در جایی آن را خاص و تنها شامل یک نفر می‌داند. برای حل این اختلاف می‌توان گفت: علمای شیخیه در ابتدا برای تبرئه‌ی خود معنای عامی را بیان کرده‌اند و سپس آن‌قدر آن را تخصیص زده‌اند که تنها شامل یک نفر می‌شود و او همان بزرگ شیخیه است.

12/12/1396 - 15:57

عبارت علمای شیخیه‌ی کرمان در خصوص معنای رکن رابع مختلف و متشطط است. گاهی رکن رابع را شخص خاصی معرفی کرده‌اند که همان شخص اول آن‌هاست و بالاتر از او کسی وجود ندارد و گاهی رکن رابع را یک معنا دانسته‌اند و در توضیح آن آورده‌اند که رکن رابع در واقع به معنی همان تولی و تبرایی است که از فروع دین اسلام شمرده می‌شود.

12/10/1396 - 00:20

کریمخان، اولین کسی بود که رکن رابع را به طور جدی در محافل شیخی مطرح کرد. می‌توان او را اولین رکن رابع شیخیه‌ی کرمان دانست. وی در برخی عبارات به شدت مقام رکنیت خود را نفی می‌کند و به حق امام زمان (عج) قسم یاد می‌کند که این ادعا، تنها یک افتراست؛ ولی در برخی عبارات، به صراحت یا کنایه مقام رکنیت برای مشایخ شیخیه ثابت شده است.

12/06/1396 - 22:13

علمای فرقه‌ی شیخیه در مهدویت شخصیه دچار انحراف نشده‌اند و همانند شیعه‌ی امامی معتقدند که مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه) در واقع همان فرزند امام عسکری (علیه السلام) است که هم اکنون در غیبت کبری به سر می‌برند. آن‌چه سبب انحراف ایشان شده است، بدعت‌هایی همچون رکن رابع و هورقلیا بوده که بدون دلیل به فرهنگ ناب مهدویت اضافه کرده‌اند.

صفحه‌ها