کوتاه نوشته

برچیدن شدن فقراقتصادی، در حکومت امام زمان(عج)
12/14/1401 - 18:57

بشر در عصر کنونی با نابرابری‌های اقتصادی در سطح جهان مواجه است و این نابسامانی‌ها فقط در سایه سار حکومت امام زمان(عج) با نابودی عوامل آن نابسامانی‌ها، تبدیل به رفاه و آسایش مردم جهان خواهد شد.

سلامتی و طولانی عمر در سایه حکومت امام زمان(ع)
12/06/1401 - 11:53

یکی از دغدغه‌های بشر در عصر کنونی درمان بیماری‌های بسیارزیادی است که جان بسیاری از انسان‌ها را تهدید کرده و بسیاری از آنها را به کام مرگ می برد و در عصر حکومت امام زمان(عج) سطح بهداشت به نهایت خویش رسیده و عمر‌ انسان‌ها طولانی خواهد شد.

12/03/1401 - 15:26

شیعیان به خاطر اعتقاد راسخ به امام زمان(ع) هیچگاه در بن بست افسردگی قرار نمی گیرند و همیشه به امداد ناظری مهربان و توانمند که در سختی ها به آنها عنایت و توجه دارد، امید دارند.

باور به امام مهدی(عج)، دور کننده یأس
12/02/1401 - 14:23

در وضعیت کنونیِ حاکم بر جهان که برخی حاکمان، امید ملت‌ها به زندگانی را از میان می‌برند، باور به امام مهدی(عج) که در حقیقت باور به پایان روشن و حتمی است، امید را در دل‌ها زنده می‌کند و اضطراب و یأس را از او بیرون می‌برد.

همراه بودن باور به امام مهدی(عج) با خوش‌بینی
12/02/1401 - 13:49

منتظران حقیقیِ تحقق وعده خدا، انبیاء و اولیا به ظهور امام مهدی(عج)، نسبت به آینده بشری خوش‌بین بوده و بر این باورند که پایان شب سیه، سپید است.

باور به امام مهدی(عج)، مولِّد استقامت
12/02/1401 - 13:46

باور به امام مهدی(عج) و در انتظار ایشان به سر بردن، این امید را در درون انسان زنده می کند که با استقامت در برابر وضعیت نابسامان و از هم گسیخته فعلی دنیا، می‌توان به وضعیت مطلوب دست یافت.

حجاب در بهائیت, براندازی بهائیت, تبلیغ بهائیت
09/20/1401 - 15:12

همانطور که نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفتند، فرقه ضالّه بهائیت سال هاست روی بحث کشف حجاب کار می کند. اما اشتباه ایشان آنجا بود که به عنوان یک سیاستمدارِ جمهوری اسلامی، با بهائی و جاسوس خطاب کردن بی حجاب ها، هم ناخواسته به تبلیغ بهائیت در فضای عمومی پرداختند و هم به نزدیکی مخالفان حجاب با فرقه ضالّه بهائیت کمک کردند.

حق
08/21/1401 - 16:32

طبق تفکر اسلامی آنچه که باعث حرکت تاریخ از ابتدا تا انتهای آن می باشد تقابل حق و باطل است و این قرآن کریم بازگو کننده این اندیشه می باشد و این تقابل تا پیروزی حق بر باطل، تا زمان حضرت حجت بن الحسن العسکری وجود دارد و ما در عصر غیبت باید جریان حق را به درستی فهمیده و با تمام ابزار روز مدافع آن باشیم.

حجاب
08/21/1401 - 14:47

بعضی از اموری که انسان ها در سطح جهان به آنها اهتمام دارند از ریشه درونی آنها سرچشمه می گیرد که اصل آنها ربطی به آداب و رسوم منطقه ای ندارد و تنها در شیوه بروز اجتماعی آنها آداب و رسوم منطقه ای جلوه گر خواهد بود.

خاتمیت در بهائیت, جایگاه پیامبران, جهل پیشوایان بهائیت
08/08/1401 - 13:53

هرچند پیشوایان دین ساز بهائیت حتی اطلاع دقیقی از تاریخ پیامبران نداشتند ولی آنها را اصطلاحاً خدایان روی زمین معرفی می کنند!

تناقضات بهائیت, ختم نبوت و رسالت, ادعای خدایی پیشوایان بهائیت
08/07/1401 - 12:34

بهائیت با شیطنت در لغت نبوت، تصریح آیه خاتم النبیین بر خاتمیت پیامبر اکرم (ص) را رد می کند. بهائیان همچنین سعی دارند با مقدمه چینی باطل، معنای اصطلاحی نبوت را هم با ادعای خدایی پیامبرنمای خود تطبیق دهند!

مهریه زنان در بهائیت, تساوی زن و مرد, وحدت عالم انسانی
08/04/1401 - 16:48

دین ساختگی بهائیت، از یک سو شعار تساوی زن و مرد می دهد و از سویی دیگر مردها را مجبور به پرداخت مهریه به زن می داند! از یک سو از آزادی و شخصیت زن دم می زند و از سویی باکره بودن زن را شرط پرداخت مهریه و نفقه به او دانسته اند. در بهائیت حتی میان زنان هم عدالت رعایت نشده وشهری ها لایق طلا و روستایی ها سزاوار نقره دانسته شده اند.

تناقضات بهائیت, نسخ بهائیت, غلط اصلاح کتب بهائی
08/03/1401 - 15:29

چگونه آثار بشری و سرشار از غلط پیامبرنمای بهائیت که پس از انتشار، باز هم نیاز به اصلاح داشته، می تواند هم رتبه کتاب آسمانی قرآن کریم و حتی ناسخ آن معرفی شود؟!

نسخ جهاد در بهائیت, جهاد ستیزی, جاسوسی بهائیت استعمار
08/01/1401 - 16:13

پیشوایان بهائیت در راستای حفظ منافع استعمار، نه تنها جهاد، حتی دفاع از خود را نیز حرام کرده و به ترویج تفکر سلطه پذیری پرداختند.

صفحه‌ها