عرفانهای نوظهور

رؤیاپردازی افراطی
04/24/1403 - 13:29

یکی از آسیب‌های موج کره‌ای و قانون جذب، زندگی در رؤیا است. برای درمان باید تمامی زمان‌ها، مکان‌ها، وضعیت‌های جسمی، شرایط روحی و عاطفی و... که دچار رؤیاپردازی افراطی می‌شویم را یادداشت کنیم تا موقعیت ظهور رؤیاپردازی افراطی را شناخته و بر اساس این داده‌ها، کنترلش کنیم.

 درمان رؤیاپردازی افراطی
04/24/1403 - 13:27

برای کنترل و رفع خیال‌پردازی افراطی در قانون جذب و شیفتینگ ، نباید یکباره آن را متوقف کرد؛ بلکه روزانه در زمان مشخصی چند دقیقه وقت خیال‌پردازی داشته باشید؛ این تعیین زمان به مدیریت این موضوع کمک می‌کند، سپس از تکنیک تنبیه و تشویق استفاده کنید.

شیفتینگ وخیال پردازی افراطی
04/24/1403 - 09:07

نقد معنویت های نوظهور یک علم بین‌ رشته‌ای است و بیشترین ارتباط را با علم روانشناسی دارد. والدین و مربیان، از شیفتینگ، زیست خیالی و... تصور صحیحی ندارند؛ تخیل افراطی، وقتی در زندگی موجب ناکارآمدی و ناراحتی شخص و دیگری می‌گردد، یک اختلال روانی شمرده می‌شود.

 عوامل ایجاد زیست خیالی
04/24/1403 - 08:34

از علل و بسترهای گرایش به شیفتینگ و زندگی در رؤیا در معنویت‌های نوظهور، داشتن اختلال روانی«خود زشت‌انگاری» و «مردم‌گریزی» می‌باشد؛ از آن طرف خود زیست خیالی اثر متقابل و دو طرفه دارد و خود عاملی برای ایجاد اختلال خود زشت‌انگاری و مردم‌گریزی است.

ترویج یوگا در ایران
04/24/1403 - 08:06

«میرچا الیاده» محقق بزرگ یوگا، هدف واقعی یوگا را واژگونی کلیۀ ارزش‌های انسانی می‌داند در مراحل نهایی یوگا فرقی بین خوبی و بدی نیست. ازاین‌رو ترویج یوگا در نهایت منجر به تغییر سبک زندگی ایرانی‌اسلامی خواهد شد.

رؤیاپردازی افراطی
04/24/1403 - 08:04

از مسائل مهم در آسیب‌های موج کره‌ای، قانون جذب و... بحث شیفتینگ، زیست خیالی و رؤیاپردازی برای جذب است. از علل زندگی در خیال، رهایی از رنج‌ها و سعی در نادیده گرفتن مشکلات در زندگی به عنوان راهکار مقابله با مشکل است.

فن‌ فیکشن‌های استری‌کیدز
04/24/1403 - 06:35

تقریباً در همه فن‌ فیکشن‌ها(داستان تخیلی) توجه زیادی به روابط شخصی کاراکتر (شخصیت‌های اصلی) آن داستان می‌شود، و محوریت آن هم مسائل جنسی است. یکی از گروه‌های مشهور کی‌پاپ در ایران، گروه استری‌کیدز است؛ فن‌فیکشن با کاراکتر این گروه در فضای مجازی در دسترس کودکان است.

همجنس‌بازی در فن‌ فیکشن موج کره‌ای
04/24/1403 - 06:32

در پازل هجمه موج کره‌ای، نقش این رمان‌های خیالی(فن‌ فیکشن) با شخصیت‌های کره‌ای در ترویج ناهنجاری‌ها برجسته است. در یک فن فیکشن، «بنگ چان» و «فلیکس» دو عضو پسر گروه استری کیدز در نقش یک زوج همجنس‌بازنشان داده می‌شوند.

 ترویج همجنس‌بازی در رسانه
04/20/1403 - 10:01

رسانه‌های جهان، ترویج همجنس‌گرایی را در دستور کار خود دارند؛ به تازگی بازیگرنقش یک همجنس‌گرا را، یک خانم ایرانی بازی کرده است. نمود فیلم‌های مروج ال‌جی‌بی‌تی کره‌ای نیز، فن‌فیکشن‌های جنسی (داستانی تخیلی) با شخصیت‌های خوانندگان و بازیگران (آیدول) کره‌ای در ایران است.

 شاخص انحراف
04/17/1403 - 10:27

شاخصه‌های انحرافی همانند: نادیده‌گرفتن خدا به‌ عنوان هدف غایی؛ شادمانگی به‌ عنوان هدف غایی؛ خرد ستیزی و منطق گریزی؛ شریعت ستیزی و فقه گریزی؛ نگرش تک‌بعدی به انسان؛ انکار معاد و طرح مسأله تناسخ؛ استادپرستی در موج کره‌ای وجود دارد. البته این جریان شبه‌معنوی سیّال و متغیر است تا بتواند مخاطب بیشتری جذب کند.

 اثر خیال‌پردازی افراطی
04/17/1403 - 10:19

در یک تحقیق روی گروهی از پرستاران نتیجه گرفته شد که خیال‌بافی ناسازگار (MD) «شکل افراطی رؤیاپردازی» بر مشکلات روان‌شناختی و عملکرد شغلی آنان، اثر منفی دارد. شاهد مثالی حاکی است که همین آسیب‌ و آسیب‌های دیگردر انتظار افرادی است که شیفتینگ کار می‌کنند.

 شیفتینگ
04/17/1403 - 09:41

«شیفتینگ» یک اصطلاح بین افرادی است که سعی می‌کنند در یک زندگی رؤیایی مثلاً در خواب قرار بگیرند. شیفتینگ یا تغییر حالت از جهانی به جهان دیگر تنها یک عملیات ذهنی و روانی می‌باشد. برخی فن‌های موج کره‌ای از شیفتینگ برای زندگی خیالی با آیدول‌ها (خوانندگان و بازیگران محبوب) و... استفاده می‌کنند.

مخاطب فن‌فیکشن‌های موج کره‌ای
04/17/1403 - 09:21

در بحث ترویج انحرافات، داستان‌های تخیلی (فن‌فیکشن Fan fiction)، با محتوای جنسی خیلی رواج دارد؛ در حوزه طرفداری موج کره ای، فن فیکشن جنسی در ایران فعالیت چشمگیری دارد.

 خیال‌پردازی ابزاری
04/16/1403 - 11:31

قوه خیال ابزاری است که با آن می‌شود ایده‌ها را در دنیای واقعی محقق کرد؛ خیال‌پردازی نباید منجر به زندگی در عالم خیال شود. در حال حاضر برخی افراد هستند که زندگی در خیال، برایشان تبدیل به یک هدف شده است.

صفحه‌ها