حدیث اقتداء

  • 1397/01/02 - 23:40
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «پس از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید». این ادعایی است که از سوی برادران اهل‌سنت بیان شده است. در سند این روایت افرادی هستند که در ضعف ایشان از سوی خود اهل‌سنت شکی نیست. به عنوان مثال می‌توان به عبدالملک بن عمیر اشاره کرد که فردی ضعیف است.

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «پس از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید.» این روایتی است که از سوی برادران اهل‌سنت، یکی از مهم‌ترین دلایل برای خلافت دو خلیفه نخست آن‌ها شمرده شده است.
این روایت از چند  طریق به دست ما رسیده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها نقل روایت از سوی حذیفه بن یمان و عبدالله بن مسعود است.
روایت حذیفه بن یمان در کتبی هم‌چون مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابن‌ماجه، مستدرک حاکم[1] آمده است. حاکم پس از نقل روایت بیان می‌کند که این حدیث علی رغم این‌که در کتاب صحیح بخاری و مسلم نیامده است، اما در صحت آن شکی نیست.[2] این در حالی است که توجه به به یک نکته، ضعف روایت را آشکار می‌سازد:
در سلسله سند این روایت که از طرف حذیفه نقل شده است، عبدالملک بن عمیر است. وی فردی مدلس (یعنی کسی‌که عیب را در سند یا ناقل بپوشاند) بوده[3] و احمد درباره او می‌نویسد: «عبدالملک در بسیاری از روایت خود خطا و اشتباه کرده است.»[4]
همین مشکل نیز در سند روایت اقتداء (پس از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید) از سوی عبدالله بن مسعود نیز جاری است. چرا که در سلسله سند حدیث، افرادی ضعیفی هم‌چون یحیی بن سلمه هستند.[5]

پی‌نوشت:

[1]. شیبانی، احمد، مسند احمد، دار احیاء التراث، بیروت، طبع سوم، 1425ق؛  ج 6، ص 528، ح 22734. قزوینی، ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه، دار الجیل، بیروت، طبع اول، 1418ق؛ ج 1، ص 117 و 118. نیشابوری، حاکم، مستدرک، دار الکتب العلمیه، بیروت، طبع اول، 1411ق؛ ج 3، ص 79 و 80. 
[2]. همان. 
[3]. عسقلانی، ابن‌حجر، تقریب التهذیب، دار الکتب العلمیه، بیروت، طبع دوم، 1415 ق؛ ج 1، ص 618.
[4]. همان، تهذیب التهذیب، همان؛ ج 6، ص 360.
[5]. مزی، یوسف، تهذیب الکمال، موسسه الرساله، بیروت، طبع 5، 1415 ق؛ ج 31، ص 362 و 363.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.