سرقت علمی توسط محمد علی طاهری

  • 1401/09/06 - 08:54
محمد علی طاهری طوری مطالبش را بیان می کند که به شاگردانش القاء می شود که طاهری اولین کسی است که از شعور کیهانی سخن می گوید. در حالی که در مکاتب مختلف، شعورمندی ماده مطرح شده است، لذا این یک سرقت علمی بشمار می آید.
سرقت علمی محمد علی طاهری

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمدعلی طاهری مدعی معنویت و درمانگری، عنوان عرفان کیهانی (حلقه) را بر روی آموزه ها و مباحث خود می گذارد. کل مباحث عرفان حلقه حول محور «شبکه شعور کیهانی» بیان می شود. طاهری می گوید:« اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است و تمام مسیر سیر و سلوک آن از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد.»(1)

پیشینه این بحث در کتاب ها و سخنرانی های طاهری بیان نمی شود. طاهری طوری مطالبش را بیان می کند که به شاگردانش القاء می شود که او اولین کسی است که از شعور کیهانی سخن می گوید. در حالی که در مکاتب مختلف، شعورمندی ماده مطرح شده است؛ مثلاً در عرفان یهود این بحث مطرح می باشد. همچنین در ادیان شرقی نظیر هندوئیسم این ایده به جای باور به خدایان ادیان توحیدی مطرح بوده است.(2) ایشوارا خدای هندیان همان شعور کیهانی و انرژی فراگیر جهانی است.(3)

شخص دیگری که به بحث شعورمندی ماده و کیهان پرداخته است آقای نیلز بوهر(4) می باشد. او تلاش‌هایی بنیادی در زمینهٔ شناخت ساختار اتم و مکانیک کوانتوم کرد، او مدل پیشنهادی اتم که مانند سامانهٔ خورشیدی بود (یک هسته در مرکز و الکترون‌ها پیرامونش در گردش) را گسترش داد، او بر روی نظریه‌اش در مکانیک کوانتوم کار کرد و گفت که الکترون از یک تراز انرژی به صورت گسسته (و نه پیوسته)، به ترازی دیگر می‌پرد. بوهر شعورمندی ماده را مطرح کرد و گفت چه بسا ماده با شعور است و گاه خود را به صورت ذرّات و گاه به صورت موج نشان می دهد.

این تئوری هنوز از سوی مجامع رسمی و مرجع در علم فیزیک پذیرفته نشده، اما منشأ تئوری پردازی های دیگری بوده است. برای مثال دیوید بوهم با طرح تئوری جهان هلوگرافیک تبیین «واقعیت مجازی» را برای شناخت سرشت جهان مطرح نموده است. جهان هولو گرافیک(5)، معرِّف جهانی است که هر ذرّه آن ویژگی های کل آن را در خود دارد و بسیاری از مفاهیم متافیزیکی را که ریشه در فلسفه و عرفان شرق دارد، در قالب زبانی روشن و امروزی باز می شناسد. به نظر می رسد این کتاب نیز در آموزه های طاهری تأثیر به سزایی داشته است. همچنین شخصی به نام مسعود ناصری در کتابی با نام «یک کوآنتوم عرفان درمان» ایده شعورمندی کائنات را با پیوند میان فیزیک مدرن، زیست شناسی و برخی از آموزه های عرفان اسلامی تبیین کرد؛ اما هیچ گاه تئوری خود را به عنوان یک نظریه علمی تلقّی نکرد.

مطالعه نوشته های طاهری، برای کسانی که کمی با تئوری های مطرح شده درباره حوزه فیزیک کوانتوم،تئوری شعور ناصری، الهیات و ادیان شرق آشنا باشند، مشخص می کند که احتمال قوی یک سرقت علمی صورت گرفته است.(6) عدم ارائه پیشینه بحث شعورمندی توسط طاهری مؤید این سخن است.

طاهری یک نظریه و ایده ای که دیگران مطرح کرده و مدعی قطعیت آن نیستند را به اسم خود معرفی می کند و حتمیت و قطعیت آن را نیز بیان می کند. طاهری هیچ دلیل مُتقن و علمی بر قطعی بودن شعورمندی ماده و کیهان ارائه نمی دهد بلکه فقط نظریه و ایده دیگران را تکرار می کند.

پی‌‏نوشت:
(1).محمد علی طاهری، انسان از منظر دیگر، نشر ندا-اشجع، تهران، چاپ 1378، ص 25.
(2). داریوش شایگان، ادیان و مکتب های فلسفی هند، نشر امیرکبیر،چاپ هفتم، تهران، 1389، ص 65.
(3). همان، ص630.
(4). نیلز هِنریک دِیوید بور، متوفی ۱۹۶۲ کپنهاگ، فیزیک‌دان دانمارکی بود که شهرت او بیشتر به علت رد کردن مدل اتمی ارنست رادرفورد و ابداع مدل اتمی خود است. او مدل اتمی خود که به مدل منظومه ای معروف است را ارائه داد. و برای تلاش‌هایش در سال ۱۹۲۲، به او جایزهٔ نوبل فیزیک داده شد.
(5). مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، مترجم داریوش مهرجویی، نشر هرمس، چاپ نوزدهم، تهران، 1389، ص47.
(6). محمود رضا قاسمی، فرجام شناسی در عرفان حلقه، ناشر ذکری، قم، 1395، ص 32.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.