73ـ نظريه احمد نسبت به طرفداران تثليث

سؤال 73:
 آيا صحيح است که امام احمدبن حنبل، پيروان نظريه تثليث در خلفاء را گمراه تر از الاغ مي داند و مي گويد: من لم يثبت الامامة لعلي فهو أضلُّ من حمار.(170)مي گويد: من لم يربّع علي بن ابيطالب الخلافة فلا تکلّموه ولا تناکحوه(171)
و در جاي ديگر ضمن حمله به طرفداران اين نظريه، گفته است: اين قول پست و زشتي است.
«هذا قول سوء رديء»(172)
آيا طبق نظر امام الحنابلة، امام بخاري گمراهتر از حمار است و بايد او را طرد کرد؟ پس چگونه او را از بزرگترين محدثان و کتاب او جزء صحاح شمرده مي شود؟