35ـ عشره مبشره و تضاد بين آنها

سؤال 35:
چگونه حديث عشره مبشره صحيح است و حال آنکه متضمن اضداد مي باشد، و اين به معناي تضاد در دين و بطلان دين است چون جمع بين الاضداد از محالات عقلي است.(62)با عمر فرق مي کرد. و گاهي يکديگر را نفي مي کردند خط مشي عثمان با هر دو فرق مي کرد. و خط مشي علي(رضي الله عنه)با هر سه فرق داشت. و اصلا ارزشي براي سيره شيخين قائل نبود. و به همين جهت در روز شوري شرط پيروي از سيره شيخين را نپذيرفت.(63)
خط مشي و روش عبدالرحمن بن عوف با عثمان کاملا متناقض و متضاد بود، و تا آخر عمر با او قهر کرده و در اين حال فوت شد. خط مشي و روش حضرت علي(رضي الله عنه)با طلحه و زبير فرق مي کرد و لذا ريختن خونشان را مباح مي دانست و آنها نيز جنگ با حضرت علي(رضي الله عنه) را جايز و قتل او را مباح مي دانستند حال آيا همه اينان جزو عشره مبشّره هستند. يعني همه اين روشهاي متناقض امضا شده و، اسلام و آيين پيامبر آنها را مي پذيرد؟