2ـ مخالفت مهاجر و انصار با بيعت

سؤال 2:
آيا صحيح است آنچه را که مي گويند: خلافت ابوبکر نه با شورا بوده و نه با إجماع مسلمانان، بلکه فقط و فقط با اشاره و رأي يک نفر و آنهم عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)بوده. و اگر چنين باشد: آيا راستي بر تمامي مسلمانان تبعيت از يک نفر ـ که خود در آن وقت خليفه هم نبوده بلکه يکي از آحاد مسلمين و شهروند بلاد اسلامي شمرده مي شده ـ واجب و لازم است؟ و اگر کسي تبعيت نکند چرا مهدور الدم است؟ آيا اين يک نفر بر تمامي بشريت تا قيام قيامت قيّم است؟؟
جمعي از علماء ما ـ اهل سنت ـ همانند ابويعلي(2)قرطبي(3)(4)(5)هـ و محي الدين(6)انکار کرده، بلکه آنرا غير لازم دانسته اند.