مقدمه

مجموعه حاضر ـ بخشي از پرسشهايي است که يکي از طلاب مدارس علميه اهل سنت بنام ع م مرادزهي از استاد خود جناب مولوي ط ن طيّ نشستها و بحثهاي خصوصي و گاهي سر کلاس درس، پرسيده و بعضاً بي پاسخ مانده، و توسط يکي از دوستان او تنظيم و در نسخه هاي محدود، تکثير و به دست ديگر اساتيد و حضرات مولويها داده تا اگر چيزي به نظرشان رسيده پاسخ دهند.  از اين دوست طلبه کراراً شنيده شده بود که مي گفت: اميدوارم مرا متّهم به طرفداري از مکتب مودودي و برلوي، و يا ديگر گرايشهاي اسلامي و غير اسلامي نکنيد، چون من هميشه پيرو ديوبند بوده و هستم ولي انتظار داشته و دارم استادم مرا درک کند و شبهاتم را بي پاسخ نگذارد.
  و ما نيز صلاح نديديم که نام و مشخصات اين شخص برده شود. تا مبادا خداي نخواسته از طرف عده اي از جهّال مورد تعرّض قرار گيرد. بويژه ما بخش کمي از سؤالات او را تنظيم کرده ايم و در فرصتهاي آينده به بخشهاي ديگري از آن مي پردازيم.  ولي ـ او مدتي در مدارس علميه دار العلوم زاهدان، و مخزن العلوم خاش و شمس العلوم و حقّانيه ايرانشهر تحصيل و بعضاً تدريس و جهت تبليغ به پاکستان و هندوستان مسافرتهاي فراواني داشته و دارد لذا از چهره هايي است که در قاره هند اکثراً او را مي شناسند و به نيکي و خوبي از او ياد مي کنند.
  او تمام برنامه چهار ساله دوره ابتدايي و اعداديه اعم از قاعده مولانا ابراهيم دامني و اسلاميّات يک و دو، و قرآن مجيد، و فارسي پنجم و اجتماعي و تعليم الاسلام و چهل دعاء مسنون و کتاب العربية للناشئين يک، دو، 3 و 4 و صرف بهايي و شروط الصلاة و چهل حديث و صرف مير و فقه قدوري و زاد الطالبين، و مختصر رياض الصالحين، و مرقات و اصول شاشي و فقه اکبر، و تمامي مراحل سطح اول تا چهار: که از سوره يوسف و هدايه، و نور الانوار (در اصول فقه) و العقيدة الطحاوية و فلسفة ميبذي، و تيسير مصطلح الحديث، و آثار السنن و الحصون الحميدية و تفسير جلالين و نخبة الفِکَر، و شرح معاني الآثار. 
و تمامي مراحل کلاس اوّل و دوّم خارج: اعم از کتابهاي مشکوة و تفسير بيضاوي و علوم القرآن قطان و سراجي، والهيئة الوسطي تا کتاب بخاري اوّل و دوّم و سپس نسائي، و ترمذي و صحيح مسلم و مسند امام اعظم و ابن ماجه، و موطّأ مالک را خوانده و اين مراحل را با موفقيت پشت سر گذرانيده، و از طرفي در مدارس علميه پاکستان همانند دار العلوم ـ  منطقه ديوبند ـ اوتراپرادش و مدرسه مظاهر العلوم ـ سعادت علي ـ نيز تردد داشته و به کسب معارف پرداخته، و همگي او را مي شناسند.  البته اين مجموعه بخشي از پرسشها است و اميدواريم بتوانيم در جزوه هاي بعدي مجموعه ديگري از سؤالات را در اختيار حضرات بگذاريم و پاسخ قانع کننده اي بشنويم، و ذهن را از شبهات رهايي بخشيم. 
                                                       خدانظر طوقي پور 
                                                             ايرانشهر