19ـ آيا عائشه قبل از ازدواج با پيامبر، ازدواج كرده بود

سؤال 19:
آيا صحيح است که مي گويند حضرت عائشه قبل از ازدواج با پيامبر اکرم، شوهر کرده، و نام همسرش جبير بود. و ابوبکر او را باز پس گرفته و پس از گرفتن طلاق، او را به عقد پيامبر اکرم درآورده؟و مي گويند علت تأکيد فراوان عائشه بر اينکه من بِکر بودم. شايد دفع اين احتمال باشد.«ابن سعد: خطب رسول الله ـ صلي الله عليه و سلّم ـ عائشة الي أبي بکر الصديق: فقال:
يا رسول الله، اني کنت اعطيتها مطعماً لابنه جبير، فدعني حتّي أسلَّها منهم فاستلها منهم فطلقها، فتزوجها رسول الله ـ صلي الله عليه و سلّم ـ»(31)
البته ـ تا آنجا که مي دانم ـ احدي از شيعه اين عقيده را ندارد، و در هيچ يک از کتابهاي آنان اين مطلب يافت نمي شود، ولي متأسفانه در اين کتاب، که از قديمي ترين ـ منابع ما اهل سنت است. اين قصه آمده است.ذهبي از عائشه نقل مي کند: «لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأه بعد مريم: لقد نزل جبرئيل بصورتي... ولقد تزوجني بکراً وما تزوج بکراً غيري.. وإن کان الوحي لينزل عليه واني لمعه في لحافه...»(32)