21ـ آيا ابوهريره دشمن خدا و قرآن بود

سؤال 21:
آيا درست است آنچه مي گويند که ابوهريره(رضي الله عنه)، دزد بوده و از اموال بيت المال مبالغ کلاني را اختلاس کرده بود و عمربن الخطاب به او مي گفت: يا عدوالله وعدو کتابه سرقت مال الله.(34)قرآن. اموال خدا را به سرقت بردي.