84ـ اتهام على به قتل عثمان در يك بازى سياسى

سؤال 84:
آيا صحيح است که متّهم کردن حضرت علي(رضي الله عنه) به قتل عثمان يک بازي سياسي بود؟ بازي گر اصلي آن معاويه و بني اميه بودند. تا بدين وسيله: مانع از روي کار آمدن و تثبيت حکومت علي(رضي الله عنه) بشوند، چنانچه ابن سيرين مي گويد: سراغ ندارم که علي(رضي الله عنه)متّهم به قتل عثمان شده مگر زمانيکه با او براي خلافت بيعت کردند.
«ما علمتُ أنَّ علياً اتّهم في قتل عثمان حتي بويع».(198)