103ـ اولين كسى كه اسلام آورد

سؤال 103:
 آيا صحيح است که خالد بن سعيد بن العاص قبل از ابوبکر اسلام آورده و اولين کسي که به اعتراف ـ محمد بن ابي بکر ـ و دهها نفر از محققان و مؤرخان اسلام آورد، حضرت علي بود؟ چنانچه در نامه اي براي معاويه اين حقيقت را اعتراف کرده و عمر نيز قبل از ابوبکر اسلام آورده و ابوبکر بعد از پنجاه و اندي اسلام آورد. اگر اين مطالب واقعيت داشته باشد، چرا اينقدر واقعيات را وارونه ميکنيم. و دائماً چنين مي گوييم که اولين مردي که اسلام آورد ابوبکر بود. منظور ما از اين جعليات و دروغ پردازيها تراشيدن فضائل بيشتري براي خليفه اول است يا انکار فضائل حضرت علي براي ما مهم است؟؟
1ـ نامه فرزند ابوبکر: «فکان اوّل من أجاب وأناب وآمن وصدّق ووافق فأسلم، وسلّم، اخوه وابن عمه علي وهو السابق المبرز في کلِّ خير، اوّل الناس إسلاماً»(240)
2ـ ابواليقظان مي گويد: اِنَّ خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي بکر الصديق..(241)
3ـ سعد و قاص مي گويد: ابوبکر اولين کسي نبود که مسلمان شد بلکه قبل از او بيش از پنجاه نفر مسلمان شدند(242)
4ـ زهري مي گويد: عمر پس از چهل و اندي نفر از مرد و زن، اسلام آورد.(243)