ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

در کتاب "روایت امید اشوهیشتان" به این مسئله تصریح شده. به گفته یکی از دوستان مرد یهودی هم می تواند با دختر برادرش ازدواج کند. [شاید به این برگردد که یهودیان چند هزار سال اینجا زیسته اند]

من یه سوال دارم گردانندگان این سایت مرجع تقلیدند??? سوره نسا آیه 22 و 23 می فرماید ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته من تفسیر همه مراجع تقلید از این دو ایه را خوندم 99 درصد مراجع تقلید در تفسیر این ایه ها نوشتن بعد از نزول این ایه ازدواج با محارم حرام شد یعنی 900 سال قبل از نزول قرآن در زمان هخامنشیان ازدواج با محارم حرام نبوده اولا تفسیر مراجع بزرگوار تقلید رو بخونین البته اگه اصلا در دین زرتشت ازدواج با محارم بوده باشه بعد دیدم آقایی به نام سامان نوشتن در دین ابراهیم ازدواج بامحارم حرام بوده شما کتاب اسمانی کامل حضرت ابراهیم از کجا اوردین همه مفسران می فرمایند کتب آسمانی قبل قران تحریف شده بعد شما با اطمینان میگین در دین ابراهیم ازدواج با محارم حرام بوده تازه در آیه 23 سوره نسا نوشته شده ازدواج هم زمان با دو خواهر حرام شد شما که می فرمایین از زمان حضرت ابراهیم این حکم بوده در قران یاداوری شده میشه بفرمایین حضرت یعقوب پیامبر چرا همزمان با دو خواهر ازدواج کرد بعد اگر ازدواج با محارم از زمان حضرت ابراهیم حرام بوده چرا خدا می فرماید حرام شد ازدواج با محارم جز ازدواج های گذشته خدا برایه چی اگه در زمان حضرت ابراهیم ازدواج با محارم را حرام کرده در این ایه می فرماین جز ازدواج های گذشته وگذشتگان را می بخشد یعنی خدا حکم زمان حضرت ابراهیم را نادیده گرفتن ؟؟ لطفا تفسیر مراجع تقلید از آیه 22 و 23 سوره نسا رو بخونین بعد پاسخ بدین من از یه مرجع تقلید سوال کردم اگه نظر منپ منتشر نکنین با عرض معذرت یعنی جواب نداشتین و کم سوادین

راستی من برایه این حرفم که قبل از نزول قرآن ونزول آیه 22 و 23 سوره نسا ازدواج با محارم حرام نبود دلیل دیگه ای هم دارم حتما می دونین که تورات حضرت موسی شامل پنج کتابه که به اسفار پنج گانه مشهوره در کتاب اول یا اولین اسفار نوشته: عمران با عمه اش زناشویی کرد وموسی وهارون را یافت( سفر خروج,سوره 6,آیه 20)حضرت نوح دختر برادر خود را به زنی گرفت(سوره 29,آیه 19 وبعد) حضرت ابراهیم با ناخواهری خود ساره ازدواج کرد(سوره 20, آیه 12)البته من معتقدم هم اوستا زرتشت وهم تورات حضرت موسی تحریف شده اساتید لطفا این آیه های تورات را مطالعه کنند با تشکر

آقایان سامان و کوروش که به نظر میاد گردانندگان سایت هستید اولا کتاب دینکرد که شما به آن استناد می کنید کتابی است که 700 سال پس از زرتشت بازنویسی شده و احتمال تحریف بسیار زیادی در آن وجود دارد وممکن است صهیونیست و مغرزین دیگر ان را تحریف کرده باشند بعد هم شما خود را از علمایه اسلام بالاتر می دانید?? علامه طباطبایی و علمایه بسیاری با استناد به قرآن و روایات مجوس ذکر شده در قرآن را پیروان زرتشت می دانند وطبق قرآن کریم مجوس یا زرتشت مانند مسیحیان و یهودیان دارای کتاب آسمانی و یکتا پرستند بعد هم شما اگر مثل پان ترک ها که قوم ترک را قوم برتر می دانند و سعی در تخریب تاریخ ایران باستان دارند و پان عرب ها که برایه انکه تاریخ جاهلیت خود مثل زنده به گور کردن دختران و قربانی فرزندانشان مقابل بت ها و ازدواج چند مرد با یک زن و حتی تعویض زنان خود برایه مدتی و ازدواج با محارم را کم رنگ کنند سعی در تحریف تاریخ ایران باستان دارند اگر شما مثل پان عرب ها و پان ترک ها مغرض نیستید چرا فقط شایعات بد درباره هخامنشیان را در این سایت آوردید و مثلا به این موضوع نپرداختید که طبق تحقیق ابوالکلام آزاد وزیر اسبق فرهنگ هند و علامه طباطبایی و آیت الله مکارم پ آقای قراعتی مفسر بزرگ قرآن و افرادی زیاد دیگر کوروش ذوالقر نین قرآن کریم است که نام او در سوره کهف به عنوان پادشاهی عادل و یکتا پرست ذکر شده دلایل ذوالقرنین بودن کوروش در کتاب تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر النمونه آیت الله مکا رم ذکر شده و من اینجا لازم نیست ذکر کنم کوروش سدی از آهن و مس در قفقاز ساخته وشرق و غرب جهان رو تصرف کرده و... تازه هرودوت یونانی که در مورد کمبوجیه در متن بالا این طور سخن گفته نوشته کوروش انسانی مهربان و عادل بود که در تمام عمرش یک همسر داشت به نام کاساندان که دختر یکی از سران قبایل بود وپس از مرگ او کوروش هرگز ازدواج نکرد تازه منشور حقوق بشر کوروش هم هست تازه در کتاب مقدس تورات هم از کوروش با نیکی یاد میشه یعنی علما اسلام تورات تاریخ نگاران یونانی و منشور حقوق بشر کوروش که یه نسخش در سازمان ملل به عنوان اولین منشور حقوق بشر نگهداری میشه همه دروغ میگن فقط شما راست میگین اگه نظر من منتشر نشه معلومه شما مغرضین و دشمن ایرانی ها

این مطالبی که شما از دینکرد و روایت امید و غیره نقل میکنید،‌ هیچکدام از کتاب آسمانی زرتشتیان نیست. کتاب آسمانی زرتشت، گاهان است و کتاب حواریون و شاگردان زرتشت هفت ها. زرتشتیان فقط گاهان را کتاب آسمانی خود میدانند. کتابهای پهلوی مثل دینکرد و بندهش و غیره را مغان نوشتند که از دوره هخامنشیان به بعد دین زرتشت را پذیرفتند و به تبلیغ این دین پرداختند. شما میتوانید بگویید مثلا یک روحانی زرتشتی به نام امید اشاوهشتان بوده که در کتاب خود ازدواج با محارم را تبلیغ کرده مثل این که میگویید فلان متکلم مسلمان در قرن دهم قمری درباره عروج جسمانی پیامبر را رد کرده است. در ضمن بنویسید که در همان کتاب امید اشاوهیشتان هم آمده است که مردم زرتشتی با این رسم مخالفت کرده اند و آن را نپذیرفته اند. در مورد اوستا هم جهت اطلاع بگویم که پنج بار واژه خویتودت آمده بدون هیچ توضیحی و بافت متن و جملات مجاور و مضمون متن ارتباط موضوعی با ازدواج را رد میکند.

از کجا و طبق کدام منبع بیان می کنی که گاهان تنها کتاب آسمانی زرتشتیان هست؟ آیا غیر از این است که گاهانی که الان در دست ما هست توسط همین موبدان به دوران ما رسیده است، پس چه معلوم که این گاهان هم سروده ی آنها نباشد؟ اگر قبول کنید که در اوستا واژه خویدوده یا خوئتدوثه آمده است، پس باید قبول کنید که مفسرین همین اوستا موبدان بودند که در زمانهای بعد از زرتشت زندگی می کردند.

درود واژه خویدوده نه تنها در گاتها نیامده است بلکه نقض نیز شده است. سوال : چرا موبدانی که وندیداد را این چنان خیال پردازانه و غیرعقلی نوشته اند گاتها را این چنین زیبا تحسین برانگیز و فوق العاده شیوا نوشته اند؟؟ واژه خویدوده ازدواج با خویشاوندان هست و محارم معنی نمیده و اشتباه است. غیر از نظرات بی اساس ژان کلنز که از روی غرض ورزی بر ضد دین زرتشتی می نویسد بقیه اثبات کرده اند گاتها از آن زرتشت است.

ناشناس شما به زور ميخای چيزی رو ثابت كنی كه واقعيت نداره. اين واژه خويدوده در كل منابع تفسيری اوستا به معنی ازدواج محارم اومده اون وقت شما يه تنه داری همه چی رو منكر ميشيد ؟ اين واژه اگه به معنی ازدواج محارم هم نباشه باز هم چيزی از اصل قضيه كم نميكنه چون همبستری زرتشت با دخترش رو خود منابع زرتشتی تأييد كردن

اول اینکه در هیچ جای گاتها نقض بر ازدواج با محارم نیست، بلکه صرفا بحثی از ازدواج دختر زرتشت با جاماسب هست. دوم اینکه خود موبدان امروز اذعان دارند که گاها به مطالب وندیداد عمل می کنند، هرچند روش دخمه و شستشو و طهارت زرتشتیان تا نیمه های قرن 13 انجام و اجرا می شده است و حتی موبدان در مراسمات خود، متن وندیداد را می خوانده اند، پس به همین راحتی نمی توان گفت که خیال پردازانه و غیر عقلی است. سوم چگونه متوجه می شوید که گاتها شیوا و فوق العاده است در حالی که در مورد واژه واژه گاتها و حتی خود واژه زرتشت در هنگام معنا کردن آن، اختلافات بسیاری هست. چهارم شما با مطالعه کتاب زرتشت مزدیسنا حکومت، متوجه می شوید که تنها نظر ژان کلنز نیست و زیاد هستند که در متن و زمان و مکان ظهور زرتشت اختلاف دارند. پنجم شما اگر مطلب سایت را با دقت مطالعه می کردین، متوجه می شدین که خود موبدان هم به نوعی مطلب ازدواج با محارم را تایید می کنند. ششم، همان موبدانی که وندیداد را خیال پردازانه و غیر عقلی نوشته اند، همان هایی هستند که ما بقی اوستا و حتی متن گاتها را به زمان و نسل امروز رسانده اند، پس شما چرا به عده ای بی عقل و خیال پرداز اعتماد می کنید؟

دقیقا،،درود برشما

برادر عزیز در حال حاضر کشف شده که کوروش سدی از چوب ساخته که از بین رفته و آثارش باقی است. ذوالقرنین ردمی میسازد که تا روز قیامت باقی است. ذوالقرنین مستقیما با خدا ارتباط دارد تقریبا میشه گفت که پیغمبر است. برخی از روایات هم حاکی از آن است که ذوالقرنین امام زمان است.

ای کاش منبع صحبتتون، که کوروش سدی از چوب ساخته است را بیان می کردین

برادر عزیز اون کشفی که میگی شده سدی از سنگ بوده و میانش هم از فلز سرب استفاده کردن بعدم این روایات اراجیف که میگی شبیه همون پیاز اکه در مکه نیس؟؟ باریکلا به امام زمان که یه سر رفته به 1000 سال پیش از ظهور اسلام؟؟؟

کِ دَ دِرو مَکُو ... اگه همچنین منبع موتمنی آوُردی جلوت سجده میکنم .‌‌.‌. سید جان ، بهرامی عزیز تو مستندات زندگی کن .

کاریش نمیشه کرد متاعسفانه حرف خودشونو میزنن برادر

احسنت.مستدل حرف زدن پاسخ خوبی برای بی خردان است.

من یه سوالی دارم. آیا خدا غیر از حضرت آدم و حوا بنده ی دیگری رو هم بصورت مستقیم (مثل آدم و حوا) خلق کرد؟ پس نسل بشر چگونه بوجود اومد؟؟؟؟ اگر بی طرفانه به قضیه نگاه کنیم حرف ایشان در مورد تفسیر آیه 22 و 23 سوره نسا منطقی به نظر میاد.

بله به نظر من هم حرف ایشون درست هست و ایرانیان با فرهنگ (!) حتی در زمان ساسانیان رسماً به قوانین عصر حجر عمل میکردند !

اولا چند پادشاه فقط در ایران با محارم ازدواج کردند و در دین زرتشت این نیست و مردم عادی ایران این کار را نکردند و فقط گاتا ها کتاب تحریف نشده زرتشته دوما خوبه بدونی مردم عربستان و مردم سومر و مردم ایلامی و تایلندی ها و بعضی از سلاطین یونان و انگلستان هم با محارم خود ازدواج کردند

واقعا گاتها تحریف نشده؟ می تونید برایش منبع بیاری؟ تشکر

برای تحریف نشدن منبع نمیخواد، اگه تحریف شده گاتها شما باید منبع بیاری، الان شما میتونی منبع بیاری که قرآن تحریف نشده؟ پس این سوال های بی اساس و مسخره نپرسین

در همین سایت چند نوشتار وجود داره که با سند و مدرک نشون میده که گاتها هم ازش کم شده هم بهش چیزهایی اضافه شده هم اینکه بخش زیادیش اصلا قابل فهم نیست.

شما کتاب دینکرد و روایات آذرفرنبغ فرخزادان رو مطالعه کنید.

عزیزمن چرا چیزی ک ب شما ربط داره ب کس دیگه ای جلبه میدین

با دلیل از کتاب تاریخی که بعد از پیمابر این چیزه هارو گفته بده به من تا باور کنم !!!!!!!!!!!

کتاب تاریخی و کتاب ها و متون زرتشتیان این کار را آورده است. متن مطمئن و محکمی از زرتشت نیست که این کار را تایید را رد کند، چون وجود زرتشت در ابهام است.

درود به شما ..1وحتما اعراب وحشی متمدن بودن 2 ایران اگر زمان ساسانیان رفتارهای عصر حجری انجام میدادن چطور نصف دنیای کشف شده آن روزگاررا فتح کرده بودن وبه صورت بسیار منظمی عمور کشوررا کنترل میکردن3 با چه سندی شما این مطلب را عنوان میکنید

1 پـ نـ پـ ايرانيهای وحشی متمدن بودن 2 كل قلمرو ساسانيان كه با وحشی گری و خونريز به دست آوردن سر جمع 3 ميليون كيلومتر بود (شايد هم كمتر) يعني كمتر از 2-3 درصد سطح خشكیهای زمين ! اون وقت تو چطور ميگی نصف دنيا ! چين و كره و شمال افريقا و كل روم شرقی و غربی و هندوستان و تركستان و تمدنهای بومی امريكا و... رو در نظر بگير اون وقت چطور ادعات ميشه كه ساسانيان بر نصف دنيا حكومت ميكردن ؟ ادعا ميكنی ساسانيان به طور منظم اداره ميكردن! شايد منظورت به جنايات وقيحانه و توحش ساسانيان عليه مردم بروئی و لازيكا و ... هست ! كمی هم خجالت بكشی بد نيست!

در تاریخ تنها زمان داریوش را بیان می کنند که امور کشور تحت کنترل بوده است و در زمان ساسانیان آگرین بوده لطفا منبع خود را نیز بیان کنید.

انگار خودت هم خبر نداری موغولها چ کسانی بودند و چ کسانی اونها را انسان کرد درچند ک شما هنوزش ک هنوزه آدم نشدید ولی سعیمان را خواهیم کرد تا شمارو آدم کنیم

کسی که باید آدم بشه شما آریاییهای نژادپرست و متکبرید. میگن خدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد شما با این سر وضعتون کم مونده ادعای خدایی کنید اگه جای اروپاییها بودید چه غلطی می کردید؟

نژاد ایران اریاییست کسی که خود رو از نژاد ایرانی نداند از دو حالت خارج نیست "1-بیگانه است و تنها به زبان ما مینویسد 2-خودش رو حاصل تجاوز بیگانه هایی که به ایران تاختند میداند "پس شما بیگانه اید و حق ندارید اینگونه راجبه کشوره ما نظر بدید

در مورد آریایی بودن نژاد ایرانی، باید کمی بررسی کنید، چون امروزه و طبق کارهای ژنتیکی دیگر نژاد آریایی خالص وجود ندارد، و ممکن است خود شما، بیشترین ژنتون عرب باشد. اینکه بیگانگان نباید و حق ندارند در مورد ایران مطلب بنویسند، باید بدانید که هر آنچه امروزه از ایران باستان و تاریخ ایران و حتی همین نژاد آریایی می دانید، از بیگانگان و غیر از آریایی ها بوده است.

آفرین خوب گفتی... من نمیدونم اینها چرا اینقدر به ایران باستان مینازند؟؟!! غرور کاذب بی معنی...

سندش موجوده.یکی گرگکی بود بی دست و پای / همی کرد زوزه که پان تورکم هارای نِیم ز اهل ایـران مـغــول زاده ام / نـوشــتـه نــژادم بـه قــلاده ام بـود بـر دلــم کـیــن ز ایــرانـیـان /بخواهم جدا کـــــرد “آذربایجان” به الهام علی اف یکی نـوکـــرم / فروشـم بـه او مـلـت و کـشـورم کـنـم جـعـل تـاریـخ و جـغــرافیا / سـلاحـم دروغ و نـفـاق و ریـــــا به فردوسی طوس توهیـن کـنم /بـه یـکـدیـگـر اقـوام، بـدبـیـن کـنم بود سنگ پا پیش من چون حریر / کـنی گـوش حـرفـم زنـی تو کهیر چو بیشرمی و زشتی افزون نمود /ز حـد زوزه ی مـفت بـیـرون نـمود بـزد بـر سـرش نـاگهان نره شـیر /که ای گرگ بی دست و بی پا, بـمیـر تـحـمـل نـمـودیـم از اندازه بیش /نـگـر بـر خـودت ابـلـه زشـت کـیش تو بدبخت نادان بدین دست و پا /تـوانـی کَـنـی سـر ز ایــران جـدا؟! دو گوشت بـپـیـچـم بِــبُـرم زبــان / اگـر بـیـنـمـت بــاز جـفـتـک 

فرمایش شما اشتباه است. شما این شبهه را به زرتشت وارد میکنید و پس از رد شبهه، به پادشاهان نسبت میدهید. موبدان مسئول رفع شبهات دینی هستند نه تاریخی!

سلام نمنظور از آیه ازدواج هابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم بود با به دستور خدا با خواهراشون ازدواج کردند 2 خدا بخشندس در زمان جاهلیت خدا کسایی که مشروب میخوردن و دخترارو زنده به گور میکردن بخشید بخاطر همین خدا قوم مجوس رو هم با نزول این آیه بخشید

بهتر نیس کمی درباره کلمه مجوس و معنا ان تامل کنید

کجای قرآن آمده خدا کسانی که قبل اسلام مشروب می خوردند و دخترشان را زنده به گور کردند بخشید آیه بگید والکی حرف نزنید و دروغ نگید

همین که میگه توبه کنید قطعا خدا نیز توبه کرده و گناهان شما را میبخشه کافیته یا نه؟

دوست عزیز یکم مطالعه کنی بعد نظر بنویسی بد نیست اولا یکم مطالعه کنی متوجه میشی شان نزول آیه 22 سوره نسا اعراب بودند نه ایرانی ها دوما هیچ جای قرآن نیامده کسانی که دخترشان را زنده به گور کردند بخشیده شدند در سوره تکویر تازه این افراد شماتت هم میشن بعد هم چی میگی آیه 22 می فرماید ازدواج با زن پدر حرام شد جز ازدواج های گذشته کی هابیل و قابیل با زن پدر خود ازدواج کردند ومنظور آیه اعراب جاهلیت است که رسم بود با زن پدرشان ازدواج میکردند بعد هم دیدم یک عده میگن ازدواج با محارم قبل اسلام حرام بود وخدا افرادی که این عمل حرام را انجام دادند بدون توبه بخشید این فکر خطر ناکیه قطعا اکثر آنها توبه نکرده بودند کجایه قرآن آمده اگر کسی عمل حرامی انجام بده توبه نکرده بخشیده میشه این فکر واقعا خطرناکه از فردا همه گناه میکنند ومیگن خدا گذشتگان گناه کردند رو بدون توبه بخشید ما رو هم میبخشه!!!!!!!

پس فقط میشه از این دو آیه این طور برداشت کرد قبل اسلام این ازدواج ها حرام نبوده

امام صادق ازدواج فزندانن ادم رو با خواهرانشان رد کرده یعنی از ابتدا ازدواج با محارم زشت و ناپسند بوده

مرد حسابی خدا ازدواج با خواهر و برادر رو بخشید اما خوردن گندم رو نبخشید؟؟؟هه

شارلاتان بازم که از مغز علیلت استفاده نکردی! اون رو هم خدا بخشید!

معلومه که منطقیه ولی اینان صم بکم عمی فهم لا یرجعون

به نکته خوبی اشاره کردید اولین سوالی که من در مورد ازدواج با محارم قبل از اسلام به ذهنم رسید همین بود پس این خود دلیل قانع کننده ایست که در دین زرتشت و حتی در دیگر ادیان قبل از اسلام اگر چنین چیزی هم بوده ممنوع و عمل زشت و حرام حساب نمیشده

مطالبی که در مورد ازدواج با محارم در دین زرتشت و متون این دین بیان شد، بعد از اسلام نیز توسط موبدان به نگارش و نوشتار در آمد و در قسمت جستجوی سایت، مطالب دیگر از ازدواج با محارم در دین زرتشت را می توانید مطالعه کنید که نشان دهنده تنوع زمانی نگارش و ایجاد این مطلب در متون هست.

گردانندگان این سایت دانسته یا ندانسته خوراک و سخنان تجزیه طلب ها و کمونیست ها و مارکسیست ها و روشنفکران غرب زده ضد ایران را بیان می کنند.این حرف هایی که درباره ازدواج با محارم می زنند همه منابع غربی و یونانی است که با ایرانیان ضدیت داشته و هنوز هم غربی ها ضدیت دارند.متن صریح اوستا را رها کرند و چسبیدند به تاریخ نویسی مغرصانه.

ولی آذرگشسب و نیکنام هم دلیل درستی در مورد رد این حرفها نزده اند و حرفهای خود این موبدان هم به نوعی تایید این حرف هست. اگر این تاریخ نویسان را کنار بزاریم، از کجا تاریخ ایران را بدست می آورید؟

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.