افزودن نظر جدید

برادر عزیز در حال حاضر کشف شده که کوروش سدی از چوب ساخته که از بین رفته و آثارش باقی است. ذوالقرنین ردمی میسازد که تا روز قیامت باقی است. ذوالقرنین مستقیما با خدا ارتباط دارد تقریبا میشه گفت که پیغمبر است. برخی از روایات هم حاکی از آن است که ذوالقرنین امام زمان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.