افزودن نظر جدید

در مورد آریایی بودن نژاد ایرانی، باید کمی بررسی کنید، چون امروزه و طبق کارهای ژنتیکی دیگر نژاد آریایی خالص وجود ندارد، و ممکن است خود شما، بیشترین ژنتون عرب باشد. اینکه بیگانگان نباید و حق ندارند در مورد ایران مطلب بنویسند، باید بدانید که هر آنچه امروزه از ایران باستان و تاریخ ایران و حتی همین نژاد آریایی می دانید، از بیگانگان و غیر از آریایی ها بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.