افزودن نظر جدید

از کجا و طبق کدام منبع بیان می کنی که گاهان تنها کتاب آسمانی زرتشتیان هست؟ آیا غیر از این است که گاهانی که الان در دست ما هست توسط همین موبدان به دوران ما رسیده است، پس چه معلوم که این گاهان هم سروده ی آنها نباشد؟ اگر قبول کنید که در اوستا واژه خویدوده یا خوئتدوثه آمده است، پس باید قبول کنید که مفسرین همین اوستا موبدان بودند که در زمانهای بعد از زرتشت زندگی می کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.