ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

اصولا صحابه عرب وقتی می اومدن ایران آدمای خوبی می شدند و پیام برابری و برادری می دادند اینو آقا اسجاق هم می دونه یا دوست داره ونفعش اینه که اینطوری باشه! اما نمی دونم چی بود که بین خودشون توی تاریخ اسلام همیشه کشت و کشتار بود و بی حرمتی نوامیس ... چرا!؟ خوب یه نکته ای داره! . . . چون خوبی هاشون رو برای ما ایرانیها نگه داشته بودن!!!

در مقابل مطالب علمی و رفرنس دار شما فقط جای سکوت می ماند و بس!!!

اتفاقا جوابهای به قول شما "علمی و رفرنس دار" رو میبینم در برابر نوشته های شما نمیدونم چه بحثی هست که هر از چند پاسخ شما این جمله رو مرتب تکرار می کنید و در برابر پاسخهای دیگران جز سفسطه و بازی با کلمات از شما نمیبینم، می دونید موضوع چیه!؟ آدمی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد اما آدمی که خودش رو به خواب زده باشه هرگز و سخت ترین کارهای عالم فهماندن موضوعی به کسی است که برای نفهمیدنش نان می گیرد و مواجب...

باسلام دوست عزیز.لطفا یک دلیل برای ادعاتون مبنی بر تحمیل اسلام به زور بر ایرانیها بیارین. لطفا بی پایه و دانش حرف نزنین البته ببخشید که رک گفتم.ولی ایرانیها برای خلاصی از ظلم ساسانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن و اسلام با سربازان و سپاه ظالم ساسانی جنگید تا ایرانیها. رو نجات بده وطبعا سساسانیان واسه پایداری حکومت و برده کردن ملت نمیخواستن مسلمان بشن. تحقیق دوست خوبم برو وصیتهای پادشاهان ساسانیی رو بخون که ملت بیگناه رو به چه پستی یاد کردن واونها رو از خواندن و نوشتن محروم کردن.درحالیکه اعرابی که شما ازشون بیزارین بیشترین دانشمندان و ادیبان و فقیهان و پارسایان رو در خاک ایران پروروندن. مگه میشه مردم بادینی که به زور تحمیل شده انقدر انس گرفته و پیشرفت کنن؟!!!!اونیکه ما قبل از اسلام داشتیم فرهنگ نبود،تمدن(شهرنشینی ) بود و پادشاهی خونریز و جنگجو بود.

متاسفانه ازدواج با محارم یک امر ضد انسانی وقبیح است وحقیقتی از برگهای تاریخ این سرزمین فردوسی در شاهنامه بارها به این فعل حیوانی وضد بشری که شاهان ساسانی انجام دادند اشاره کرده است در سوای شاهنامه منابع متونی دینی زرتشتی نظیر دینکرد.روایت پهلوی اذز فرنبغ فرخزادان .و.... به این فعل ضد بشری اشرراه نموده وحتی مجازاتهایی را برای کسانیکه از این ازدواج سرپیچی کنند در نظر گرفته اند چرا براحتی به هر کسی که در باره تاریخ قبل از اسلام وخصوصا هخامنشی وساسانی ولو با استناد به منابع دینی وغیر دینی همون دوره صحبت میکنه سریع انگ ضد ایرانی ودشمن تاریخ واز این دست خزعبلات میزنیم ؟ ما همه ایرانی هستیم وافتخار میکنیم به ایرانی بودن خودمون تاریخ رو همونطو که هست باید شناخت نه اونطورر که دوست داریم

هر عقیده و موضوعی ممکنه از طرف مخالفین و یا در گذر زمان مورد تحریف واقع بشه و هر انسانی رو ممکنه به خطا بکشونه.از نخستین آدم تا آخرینش.همینطور که به تازگی می شنویم که در قرآن هم تحریف صورت گرفته.پس این دلیل نمیشه که خطای گذشتگان رو به پای دین بذاریم.اگه اینطور فکر کنیم مجبوریم قبول کنیم حمله اعراب به ایران و نابود کردن تمدن و فرهنگ ایرانی دستور اسلام بوده و این آدمی رو متنفر میکنه از دینی که خواسته یا ناخواسته قبول کرده.خوبه که چشم حقیقت بین خودمون رو باز کنیم خطای هر انسانی رو به پای دین ننویسیم که اگر نوشتیم فرجامی جز رد دین نخواهد داشت

عزیز شما گشتید ی جور توجیح کنید در صدر اسلام که این همه زن داشتند رو چیکار کنیم حمله می کردند زنان همدیگر رو غارت می کردند گفتید بگیم هخامنشی ای جور زرتشت اون جور جهان باستان غربی ها همیشه از ما خوردند اون ها کینه دارند پس چرتو پرت راجب ما زیاد می گن شما که دین زرتشت این جور می خونی میگی اوستا اوستا یه نگاه به سوره الحشر قران بنداز ببین چی نوشته بای

متاسفانه ما فکر می کنیم اونطور که"من میگم"درسته و بقیه اشتباه میکنن.اگه ما با افکار و عقاید و عرف عصر حاضر بگیم ازدواج با محارم در ایران باستان کاری غلط و زشت بوده پس باید اینم در نظر داشته باشیم که پیامبر اسلام در سن بالای 50 سال با دختری9 ساله(عایشه)ازدواج کردن که اینم میتونه زشت باشه.اما وقتی به شرایط عربستان 1400 پیش دقت میکنیم می بینیم خیلی هم بد و زشت نبوده و یه امر کاملا عادی بوده. هر فکر و هر مذهبی قابل احترامه.قبل از اینکه ما دینمون رو تو سر هم بکوبیم باید اینو آویزه گوشمون کنیم که ما ایرانی هستیم و اگه تا الان تونستیم اسم ایران رو زنده نگه داریم واسه همین نوع نگرشه.پس بی تعصب به هم وطنمون نگاه کنیم و قبل از اینکه مسلمون و مسیحی و زردشتی باشیم یادبگیریم "انسان" باشیم.

شخصی در حضور امام صادق(ع) به مردی زرتشتی نسبت زنا داد. امام فرمود: ساکت شو. گفت: او با مادر یا خواهرش ازدواج می کند. امام(ع) فرمود: اینگونه ازدواج در دین آنها جایز است. (کافی، ج 5، ص 574) بله این مسئله بوده است و چون جزو قوانینشان بود، کسی حق توهین ندارد. اما سؤال ما این است که آیا موبدان زرتشتی و سران باستانگرایی حق دارند اصل وجود این مسئله را انکار کنند؟

آقای امیرحسین خنجی تاریخ نگار بزرگ تو یکی از کتاباشون دارن که ایرانیا برای مصالح وقت فرزند خوانده قبول میکردن یا فرزندخوانده میشندن.و ازدواج با خواهر یا برادر منظور همون خواهرخوانده یا برادرخواندس که تو هیچ دینی رد نشده

سلام. ناشناس گرامی؛ این تفسیر بسیار دور از ذهن است و از حقیقت فرسنگها فاصله دارد. وقتی در متون فقهی و حقوقی زرتشتی مطالعه میکنیم، برای مثال وقتی در دینکرت پژوهش میکنیم، که به صراحت درباره ازدواج با محارم سخن رفته و فلسفه این کار نیز بیان شده است، درمی‌یابیم که منظور ازدواج با خواهر یا مادر یا دختر تنی است. نه خواهرخوانده یا دخترخوانده یا مادرخوانده. در مقالات زیر هم به تفصیل اسنادی بر ازدواج با محارم ذکر شده است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان،ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

تعابیری که در دینکرت برای ازدواج با محارم به کار رفته کاملا نشان میدهد که این ازدواج با خواهر، مادر، دختر تنی و حقیقی است، نه ناتنی

قباد ، اردشیر ، کامبوزیا ! رفتار این اشخاص چه ربطی به دین زرتشتی دارد؟ اگر موبد نیکنام سخن خود زرتشت را بیان میکند شما آن را قبول نمی کنید ولی رفتار سه شخص نام برده را با نام یک قانون زرتشتی بیان میکنید ! آیا این کار شما درست است؟ مگر تمام مسلمانان انسان های کاملی هستند ؟ بارها فیلم تجاوز روحانیون مسلمان به کودکان در جهان پخش شده است پس آیا باید نتیجه گرفت که همه مسلمانان بچه باز و هم جنس گرا هستند؟ اینقدر تیشه به ریشه خود نزنید !

آنچه از ازدواج با محارم در آیین زرتشتی بیان میشود، مختص ن سه نفر نیست. بلکه بزرگترین موبدان زرتشتی و بزرگترین شاهان زرتشتی خود عامل و مصرّ به انجام این کار بودند. این مسئله در قوانین فقهی و حقوقی زرتشتیف به عنوان یک کردار نیک رسماً منسوب به اهورامزدا است. در مقالات زیر هم به تفصیل اسنادی بر ازدواج با محارم ذکر شده است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان،ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

متاسفانه اوستای حقیقی در حمله اسکندر به ایران از بین رفته و اوستای موجود در زمان ساسانی جمع آوری شده که خیلی از موضوعاتی که در اون زمان اهمیت داشته وارد اوستا شده.ما نمیتونیم به طور قطع نظر بدیم که در دین زردشت چنین موضوعی مطرح بوده یا نه.و اگر بوده دلیل بر بد یا ناقص بودن دین زردشت نیست.این برخاسته از فرهنگ و تفکر زمان ظهور زردشته(البته اگه زمان ظهور زردشت چنین موضوعی مطرح شده باشه)مثل اینکه بگیم هندوها که مرده های خودشون رو میسوزونن اشتباه میکنن.از نظر اونا هم دفن کردن مرده کاری ناپسنده.

ما با ذهنیت و تفکر اسلامی به مقوله ازدواج با محارم نگاه میکنیم پس بایدم عجیب باشه واسمون اما اگه دین ما هم اینو میگفت جای تعجب نداشت.آقا چرا راه دور بریم به چند زنه بودن مردا تو اسلام دقت کنین.ما بیشتر از 1000 ساله که مسلمونیم اما هنوز وقتی مردی چند زنه رو می بینیم از تعجب فکمون میفته. اگه قصدتون از مطرح کردن این موضوع نشون دادن تضاد و تفاوت دین ها یا نشون دادن برتری یک دینه چرا به مسئله برده داری و کنیز هم خواب کردن زنای اسیر شده اونم بدون عقد و نکاح در اسلام توجه نمی کنین.امری که از نظر عرب و اسلام عادیه در حالیکه تو فرهنگ پربار ایرانی جایی واسه برده داری وجود نداره

سلام. در اسلام برده داری وجود نداشته و ندارد. بلکه استرقاب و استرقاق وجود داشته است که به دلیل شباهت در برخی موضوعات با برده داری، بعضی گمان میکنند که همان برده داری است. در فرهنگ پربار ایرانی هم برده داری همچنان وجود داشت. حتی تا زمان ورود اسلام به ایران. تأیید مطلق برده داری در دین زرتشتی: [http://www.adyannet.com/news/1005]، نظام طبقاتی و ترویج برده‌داری در ایران باستان [http://www.adyannet.com/news/10110]، آیا کورش برده داری را لغو کرد؟ [http://www.adyannet.com/news/10530]، برده‌داری در عصر هخامنشیان [http://www.adyannet.com/news/10935]

یا مثلا به مقایسه مسلک اهل حق بپردازین با اسلام.اهل حق به ظاهر شیعه هستن.14 معصوم رو شدید قبول دارن.قرآن رو قبول دارن اما آخرین کتاب نمی دونن و معتقدن که کتاب اونارو دزدیدن و به نوعی گم شده.اما نماز مستحبه.روزه 3 روزه میگیرن فقط.مصرف الکل حرام نیست و چیزای دیگه که از لحاظ عقلی اصلا قابل قبول نیست

سلام خدمت دوست بزرگوار جناب سامان.ممنون بابت آدرسی که گذاشتین.اگه دقت کرده باشین دلایل ازدواج با محارم تو آدرسایی که گذاشتین ذکر شده.پس با اون اندیشه و تفکر ازدواج با محارم نه تنها عجیب و قبیح نیست که مسئله ای عادی هم هست.پس نباید این مطلب رو انقد بزرگ کنیم که تو اذهان امری نامعقول و ناپسند جلوه کنه.بلکه تأکید ما باید بر پندار و گفتار و کردار نیک باشه.پندار نیک ٬گفتار و کردار نیک در پی خواهد داشت.تصور کنین در اسلام قطع کردن مچ دست دزد بیان شده.در عربستان همچنان این موضوع پابرجاست اما در ایران دست هیچ دزدی قطع نمیشه و فرصت جبران به دزد داده میشه ضمن اینکه آبروی اون شخص هم حفظ شده و اگه در حال حاضر دادگاه رأی به قطع کردن مچ دزد بده برای ما عجیب خواهد بود.مواردی از این قبیل زیاده که به نظرم بهتره به جای رد یا قبول یک رفتار٬ دلیل اون رفتار رو پیگیری کنیم.هرچند دلیل هر رفتاری در زمانهای مختلف متفاوته و برای فرهنگی دیگه یا نسل قبل یا بعد میتونه عجیب و زشت و یا زیبا و پسندیده باشه

سلام ناشناس گرامی؛ پیرامون قطع دست دزد، این حکم خداست و البته شرایطی دارد (همچون اینکه دزد از روی گرسنگی دزدی نکرده باشد و ...). اما بحث ازدواج با محارم: بله این مسئله همانگونه که امام صادق (ع) فرمودند جزو احکام آیین مجوس بوده است و فرزندان حاصل از این رسم، حلال زاده شمرده میشدند. هرچند اسلام این روش را حرام کرد، اما چون مردم زرتشتی از این حکم خبر نداشتند، گناهی بر آنان نبود. بلکه گناهش به گردن موبدان و شاهان بوده است. اما بحث در این است که "چرا موبدان زرتشتی و باستانگرایان این موضوع (وجود ازدواج با محارم در تاریخ زرتشتی) را انکار میکنند؟" چرا ما را دروغگو مینامند ؟ آنان -موبدان و لیدرهای باستانگرایی- اگر اعتراف کنند که ازدواج با محارم در تاریخ زرتشتی وجود داشت و اکنون به خاطر نزدیک شدن با اسلام، آن را رها کردند، ما میپذیریم و بر آن اشکالی هم نمیگیریم. اما وقتی موبدان و لیدرهای باستانگرایی آن را مطلقاً انکار میکنند، برای ما سخت و رنج آور است.

با سلام و ادب خدمت سامان بزرگوار.اینکه چرا موبدان و باستانگرایان این مسئله رو انکار میکنند شاید برای این باشه که با تفکر و فرهنگ کنونی به موضوع نگاه میکنند.چرا که میدونن و می بینند ازدواج با محارم از نظر همه ادیان رد شده است.و از آنجایی که هر شخص دین خودش رو دین برتر میدونه پس این طبیعیه که گفته بشه در دین زردشت ازدواج با محارم وجود نداشته.این تضاد گفتاری بین زردشتیان و عقیده به اینکه ازدواج با محارم در دینشون وجود نداشته نشون دهنده این هست که این عده تحت تاثیر دیگر ادیان و خصوصا اسلام که دین رسمی ایران هست قرار گرفتند.دو دستگی بین زردشتیان شاید مثل دو دستگی بین مسلمونا (شیعه و سنی)باشه

سلام گرامی؛ بله اما نمی‌توان گفت که این دروغ موبدان و لیدرهای باستانگرایی (منظورم از دروغ، همان انکار ازدواج با محارم در تاریخ دین زرتشتی است)، طبیعی است. دروغ و انکار حقایق تاریخی هیچ گاه طبیعی نیست.

سلام من گذری چشمم به این سایت خورد تمام نظرات را هم خواندم همه چیز به هم نزدیک است و همه چیزاز هم دور این حرف ها فقط برای اینه که همدیگر زایع کنید و اختلاف بین مذاهب بندازه من نه وقتمو خراب میکنم نه وارد بحث الکیتون میشم به خدا قسم به هر آیین و مسلکی باشید حقیقت و خدا رو با وجدان و قلب خودتون میتوانید حس کنید ولاغیر این کار ها یا از روی غرض ودشمنی یا از روی ندانمکاری وکم عقلی انجام می پذیره تا اصالت هفت هزار ساله خودمونو به دست خودمون به بازی بگیریم تا از تاریخ پاک بشه ودیگران (دشمنان) به ریشمون بخندند برید از فرقه های ظاله صحبت کنید نه از اصالتمون پیغمبر (ص)هم به اصالت ایران وایرانی واقف بود که نامه فرستاد وبر قدرت وایمان ما باور داشت (اگر علم در ثریا باشد مردمانی از پارس به آن دست خواهند یافت) به اصالتمون متکی وبه دینمون (اسلام) افتخار کنیم. من بی سواد شما دانا به وجدان وقلبتون رجوع کنید.... والسلام.

شاه قدرت مطلق است وهر كارى بخواهند مى كنند اين هيچ ربطى به دينشان ندارد در ثاني هر كارى كه چند نَفَر انجام داده أند سند و مدرك نمى شود اگه اين كارها ريشه ى دينى داشت مطمئن باشيد خيلى بيشتر از اين چند مورد بايد گزارش مي شد پس عمل اين شاهان از روى ميل وهوس خودشان بوده نه اجازه دينشان در حقيقت چون قدرت شاهانه داشته أند كسى نتوانسته مانع انها شود اين هيچ ربطى به دينى كه پر از خير و خوبى است ندارد اخر آدم عاقل كه هر چي را ديد و شنيد را كه نبايد باور كند با يك دو دو تاى ساده هم مى توان فهميد ازدواج با محارم نمى تواند دستو ر دين زرتشت باشد

باسلام.من يه ايراني ريشه دار هستم مثل همه شما عزيزان.و مسلمانم و موحد.بايد تعصبات رو كنار گذاشت و حقایق رو گفت که این هم گفته زرتشت کبیر است(گفتار نیک) و هم گفته. خاتم النبیین محمد(ص) که البته سخن خداست در قران کریم :لا تلبسوا الحق بالباطل.-حق راباباطل مپوشانید - اما در کتاب تاریخ ماد نوشته ایگور میخایویچ دیاکونوف و ترجمه کریم کشاورز -رشت -درمورد ازدواج کوروش ههخامنشی. با دختر استیاگ(شاهنشاه، ماد) که پدر بزرگ مادری کورش بوده بحث شده که نامش امیتیدا بوده وخاله کوروش است و با ماندانا (مادر کوروش) خواهر است. پس این ازدواجها صورت می‌گرفته هر چند شاید در اصل دین زرتشت وجود نداشته و بعدها وارد شده باشد،اما به هر حال صورت گرفته و در تاریخ ثبت شده و منحصر به دوره ساسانیان نمیباشد.

بادرود امروز صحبت از 2600سال پیش است ،خوب توجه کنید 2600 سال پیش یه قرن ودوقرن که نیست ، گیرم درست باشد وبا محارم ازدواج می کرده اند ویک عده به حمایت از فرهنگ تازیان ریشه وفرهنگ خودشان را تبر میزنند اما هیچ گاه نگفتند که خود قرآن که آن را کلام خدا میدانند 1400سال پیش گفت که بشریت از نسل فرزندان آدم وحوا هستند واز ازدواج پسران ودختران آدم انسانها بوجود آمده اند،آیا ازدواج با محارم ازین واضح تر آن هم در منبعی موثق به نام کتاب خدا ؟ پس مسلمانان امروز با عمل به این امر ثابت کنند که قرآنشان اشتباه نمی کند، اگر که این عمل زشت وناپسند وفعل حرام بوده است پس باید بر قرآن نیز خرده گرفت واگر آن زمانها ناپسند نبوده است پس بر ایرانیانی که این عمل را مرتکب شده اند خرده ای نباید گرفت ، حالا دنبال چی هستید که ثابت کنید ایرانیان این کار را انجام داده اند؟ تمام دنیا بجز عده ای مردم خودفروخته که پدران ومادران خودشان را نیز به اعراب فروخته اند اذهان دارند که ایرانیان قدیم آنقدر باهمت وخردمند بوده اند که هیچگاه دست به چنین اعمالی نمی زده اند حتی امروزه که 2600سال از عصر کورش میگذرد سخنان ایشان هنوز که هنوز است برای بعضی ها قابل درک نیست حتی درذهن ومخیله آنان نمیگنجد وقادر به فهم آن نیستند،خوب فکرش را بکنید تفاوت انسانهای امروزی وایرانیان 2500تا 2700 سال پیش...

سلام گرامی؛ سخن از 2600 سال پیش هم نیست. بلکه رسم ازدواج با محارم تا قرن 4 هجری هم یقیناً بین زرتشتیان وجود داشته است (از روی متن دینکرت به راحتی میتوان این را فهمید). پس قضیه مربوط به هزار سال پیش یا حتی کمتر است. البته ما تخصص در قرآن نداریم ولی تا جایی که میدانیم در قرآن سخنی از ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر نیامده است. این مسئله در روایات به سه شکل مطرح شده است: 1.ازدواج فرزندان آدم و حوا (برادران و خواهران) 2.ازدواج با انسانهای پیشین (چون به صراحت داریم که پیش از آدم و حوا انسانهایی بودند). 3.ازدواج با ملائکه یا اجنة.... / خوب اگر واقعاً ازدواج با محارم بین فرزندان آدم و حوا بوده (اگر فرض کنیم حالات دیگر باطل باشد)، باز هم این مسئله مربوط به عهد بوق است. ساسانیان مدعی پیشتازی در عرصه فرهنگ (و زرتشتیان مدعی در عرصه اخلاق و فرهنگ) که نباید به قوانین عهد بوق و قواعد عصر حجر عمل کنند. چون در این صورت ادعای پیشتازی در فرهنگ، لغو خواهد بود. ضمناً درباره کورش هم هیچ سخن غیرقابل درکی وجود ندارد. شاید منظورتان به سخنان زیبا ولی جعلی فیس بوکی باشد که عده ای هر روز سخنی را به کورش نسبت میدهند.

من زرتشتی هستم وهمه روزه کم یا زیاد سعی می کنم قران بخونم ایا تویی که مسلمان هستی قران می خونی یا هیچ وقت شده بری اوستا رو بخونی ایا معنی واژه ی اهورامزا را میدانی- اگه میدانی بگو

اوستا هم زیبایی هایی دارد و من اوستا را خوانده ام. اهورامزدا یعنی سرور دانا (معادل قرآنی : الله العلیم)

سلام بهمن عزیز ؛ من نمیگویم که شیعه بشوید، اما پیشنهاد میکنم که کتاب «امام علی (ع) صدای عدالت انسانی» نوشته جرج جرداگ مسیحی را بخوانید. درباره حضرت علی (علیه السلام) سخنانی گفته است که شاید به دردتان بخورد. لینک دانلود: [http://sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=6925&siteid=1]. موفق باشید.

ببین سامان من سالی یکبار میرم روستای اجدادیم شروع طاقتم نمی اره می زنم به کوه تو راه مردمی رو میبینم که گندوم درو میکنن هر چی که بالا تر می رم مردم کوچیک تر میشن وقتی نوک کوه میرسم مردم معلوم نیستند ولی میتونم نهاوند .نوراباد. کنگاور وحتی خیلی جزئی کرمانشاه رو می بینم اسم این کوه سلطان کوه است با ارتفاع نزدیک به4000متر اونجاست که فکرم باز میشه نقشه رو که باز میکنم میبینم این کوه تو کوهای گرین گمه وقتی عقب تر میرم میبینم گرین تو ایران گمه وقتی به کره ی زمین نگاه می کنم می بینم ایران هم توش گمه . کره ی زمین هم توی کهکشان راه شیری اصلا دیده نمی شه وزمانی که از می شنوم کهکشان راه شیری نسبت به کل گیتی همانند دانه ی ارزنی هست به روی تمام دریاهای کره ی زمین فقط یک چیزو می فهمم اونم اینه که من همیشه امیدم به خدا هست اگر روزی بگن بیا تو شاه ایران باش ولی بگن امیدت به خدا نباشه خودمو می کشم .تو این دنیا فقط خدارو دارم همینو بس .پیامبران مثل مجری هایی هستند که شاید کنار اخبار تصویرشونو دیده باشی برای ادم هایی که نمی تونن بشنون دست تکون میدن که اونها هم چیزی بفهمند رها باش نمی دونم چند سالته اگه کنکور دادی یا امتحانی در زندگیت داشتی یک چیزو بدون مهم ترین وبزرگترین امتحان شناختن خودت است

سامان عزیز شما خیلی دوست داری بحث و جدل کنی من مسلمانم ، مسلمان که مثل میلیونها مسلمان روی کره خاکی که قرآن رو حتی برای یکبار هم بازنکردن نماز نمی خونن زکات نمی دن حج نمی رن و ....................... به نظر شما با وجود همچین مسلمونایی اسلام دین بدیه ؟؟؟؟؟ درضمن ما از وقتی بچه بودیم طبق آیات و روایات بهمون گفتن که آدم و حوا اولین انسانهایی بودن که خدا از روح خودش دمید و به دلایلی از بهشت رانده و به زمین آمدند اگه بچه های اونا با همدیگه ازدواج نکردند پس نکنه با من ازدواج کردند که نسل بشر منقرض نشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام ماندانا گرامی؛ درباره ازدواج فرزندان آدم و حوا نظرات مختلف است. ازدواج با انسانها یا نسلهای پیشین یا ازدواج با ملائکه مجسم شده و ... ؛ حتی اگر ازدواج برادران و خواهران هم رخ داده باشد، قوانین عصر حجر و آن هم از سر ناچار دلیلی نمیشود که تا عصر ساسانیان همچنان این قانون ادامه داشته باشد. (در حالیکه وجود داشت)

در این دوران که بحران هویت تار پود ایرانی را تهدید می کند خرد و سیاست حکم می کند بر ارزش ها و نقاط قوت فرهنگ تکه شود حال طرف ،هزار سال پیش با خواهرش ازدواج کرده یا نکرده مهم نیست فکر کن ازدزاج کرده به من وتو چه مگه من تو وکیل وصی دو هزاز سال پیش هستیم اگر قرار به نقد با غرض باشد اکنون از اسلام ،یهودیت ، مسیحیت هژار ایراد میشه گرفت برو تاریخ این ادیان را بخون مهم ان است که برادران محترم عرب فلسطینی لبنانی داعشی ، عرب های حاشیه خلیج فارس وانگلیسی و روس و چینی خواهر [...] وثروت شما را غارت نکنند کمی فکر کن

بدبختي ما مز زماني شروع شد ك چندتا تازه ب دوران رسيده ك ذهنشون از خرافات عربها جاهل پر شده درمود زرتشت نظر مبدن هابيل وقابيل هم با محارم ازدواج كردن....دليل نميشه بخاي ي دين زير سوال ببري منتظر مطالب جديد از من باشيد

دليل نميشه ازدواج كمبوجيه با خواهرش ربط بدي ب زرتشت استثنايات هميشه وجود داره مثلا ازدواج قابيل با خواهرش .....اما نميشه ربطش داد ب كل اسلام

به از مطالعه این صفحه فقط قصدم کنکاش بود و جانبداری نبوده متاسفانه کاملا جانبداری نویسنده در پاراگراف پاراگراف این نوشته مشخصه. اصل بیطرفی رعایت نشده و بی اعتباره

اولا بگم حالم بهم میخوره از حرفای جانب دارانه سامان / 4 الی 5 ساعته کل کامنتهای این مطلبو دارم می خونم / سرم داره منفجر میشه / شما اگه قبول داری حضرت محمد فرستاده خدا بوده پس باید قبول داشته باشی که زردشت هم فرستاده خدا بوده و اگر قبول نداشته باشی که زردشت فرستاده خداست پس حضرت محمد رو هم فرستاده خدا ندون/ پس اگه قبول داشته باشی که اسلام و حضرت محمد ازدواج با محارم رو نهی کرده خوب زردشت و دینش هم باید ازدواج با محارم رو رد کنه / اگر بازم ادیان قبل از حضرت محمد رو قبول نداری پس پدر و مادر حضرت محمد و اقوامشون نعوذوبلله حروم زاده بون و خود حضرت محمد هم . . . / بابا یکم فکرتونو به کار بندازین / اگر خداوند مظهر پاکی و زیبایی هستش پس هم حضرت محمد مظهر پاکی و زیبایی و هم زردشت مظهر پاکی و زیبایی بوده / و کلی حرف دیگه دارم که حوصله نوشتن ندارم/شمارمو می ذارم اگه خواستین بزنگین: 09119774327

تازه من فکر میکنم شمالی باشی ! بدون که تو اوستا حکم قتل عام مازندرانیها و گیلانیها اومده چون اونها ر شیطان پرست و دیو پرست نامیده ! سندش رو میذارم مطالعه کن : http://www.adyannet.com/news/11898

هرکس وارد بحثهای تاریخی میشه دنبال یه هدفیه. یا از فلانی خوشش میاد یا نمیاد. خود تو هم داری جانبداری میکنی !!! زرتشت اصلاً شبیه حضرت محمد نیست. اینها شباهتی با هم ندارند. تو قسمتهای قدیمی اوستا اومده که زرتشت کاهن بود. بعدها تو بخشهای جدیدتر اوستا یهویی زرتشت میشه پیامبر !!!!

سوال شما:تازه من فکر میکنم شمالی باشی ! بدون که تو اوستا حکم قتل عام مازندرانیها و گیلانیها اومده چون اونها ر شیطان پرست و دیو پرست نامیده ! جواب من:خوب نوشته باشه لابد حق داشته مگه تو علت اینکه این حرف رو نوشته میدونی ؟ شاید اون موقع مازندران و گیلانی ها کافر بودند و به خدای یکتا کفر می ورزیدند / مگه داستان حضرت نوح و قومش و پسرش رو نخوندی / پس سعی نکن موضوع رو به انحراف بکشونی یا مگه پیامبر اسلام(ص)نگفته اند که:من عرب هستم و عرب از من نیست. اینهایی که شما میگی همش مغلطه یا سفسطه هستش .

درود بر همه ایرانیان اصیل من نمیدونم چرا کارهایی که یونانیان روم و اعراب انجام میدادند رو براحتی به ایرانیان نسبت میدیم در کجای کتاب اوستا خوندید که ازدواج محارم بوده؟؟؟ یا کجای تاریخ اونم در دوره هخامنشی که سراسر نیک بوده اجازه میدید اینطور در موردتون و گذشتتون حرف بزنند و در آخر به ندا سادات میگم که نیازی به سایتی که گذاشتید نیست شما سوره احزاب رو کامل بخون متوجه حرفای شیرین بانو میشید

اگه کسی تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران را دقیق خوانده باشه و ادم منطقی باشه متوجه میشه که این صحبتها برای کوبیدن فرهنگ و تمدن ایران می باشد

با نظر محمد عجیب موافقم و به شدت بهش احترام می ذارم .

سلام محمد گرامی؛ ما به شما حق میدهیم که در مقابل حقایق تلخ تاریخی این گونه احساسی موضع گیری کنید. نمیتوان از همگان انتظار داشت که خیالات خوش و توهمات لذت‌بخش را به پای عقلانیت و حقانیت ذبح کنند. اکثر افراد چنین اند. ترجیح میدهند که در خواب و خیال باشند، چون در بیداری باید با حقایق روبرو شد و این برای بسیاری قابل تحمل نیست.

برادر یا خواهر عزیز، «دور از افراط» محترم، اندکی از شدت خود بکاهید تا در دامان افراط گرفتار نشوید. وقتی ده‌ها سند از منابع زرتشتی وجود دارد که ازدواج (همبستری) با مادر و خواهر و دختر در آیین زرتشتی امری پسندیده بوده، دلیل انکار از سوی شما چیست؟

بزرگترین موبدان زرتشتی و بزرگترین شاهان زرتشتی خود عامل و مصرّ به انجام ازدواج با محارم بودند. این مسئله در قوانین فقهی و حقوقی زرتشتی، به عنوان یک کردار نیک رسماً منسوب به اهورامزدا است. در مقالات زیر هم به تفصیل اسنادی بر ازدواج با محارم ذکر شده است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

این همه جواب دادن که بعضی هاشون انصافا خیلی عقلانی و منطقی هست و اگر کسی حقیقتا دنبال پاسخ و حقیقت باشه میتونه به نتیجه برسه، اما تکرار مجدد این مسائل از سمت شما آدمی یاد مطلبی می افته که میگه آدمی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد اما آدمی که خودش رو به خواب زده باشه هرگز و سخت ترین کارهای عالم فهماندن موضوعی به کسی است که برای نفهمیدنش نان می گیرد و مواجب...

اولا من بگم برادر هستم / دوما : در جواب شماها باید بگم که شما قران رو قبول دارین ؟ اگه قرآن رو قبول دارین باید بگم که به گفته قران شما مذهبی ها گفته شده که آدم و حوا وقتی از بهشت اخراج شدند پیامبری وجود نداشت عزیز من که بخواد خطبه عقدی وجود داشته باشه و پسران و دختران آدم و حوا با هم ازدواج کردند.یعنی آدم و حوا زنای حرام داشتند انسانهای خشکه مذهبی ؟ یا روابط دختر و پسران آدم و حوا حرام بود؟ انسان های خشکه مذهبی اون موقع پیامبر کجا بود که بیای خطبه عقد بخونه؟ بعدشم اگه آدم و حوا از بهشت رانده شدن پس وقتی به زمین اومدن یکتا پرست بودن انسانهای خشکه مذهبی . انسان های خشکه مذهبی پیامبر کسی بود که در عربستان یکتا پرستی رو احیا کرد و مسلمان ها حق نداشتند به اسم اسلام به ایران حمله کرده و اموال و زن ها و دختران ایرانی ها را به یغما برده و وحشی بازی کنند . اگر حمله عربها به ایران صورت نمی گرفت ما نژاد برتر باقی می موندیم چون ما از نسل اریایی ها بودیم که عده ای به آلمان کنونی سفر کردند و عده ای در ایران ساکن شدند . برین قیافه آلمانی هارئ یبا خودتون مقایسه کنید / شما عرب پرست هستید نه یکتا پرست / شما اسلام پرست هستید نه یکتا پرست / پس سنگ خداوند یکتا رو به سینه نزنید/ در دین زردشت انسان بعد از 18 سالگی دین خود را بر می گزیند و هیچ اجباری در کار نیست / در دین اسلام اسان از بدر تولد مسلمان به دنیا آمده و حق خروج از دین را ندارد زیرا مرتد می شود و گرویدن به ر آیین دیگرى غیر از اسلام، ارتداد محسوب مى‏شود و احکام مرتد بر آنها جارى مى‏ شود. مرتدى اگر مرد باشد محکوم به اعدام است و اگر زن باشد محکوم به حبس ابد. این است عقلانیت و برتری اسلام ؟

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.