ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

سلام برادر گرامی، ما ادعای مذهبی بودن نداریم، اما درباره ازدواج آدم و حوا، اولاً آدم شخصاً پیامبر بود. در ثانی بین این دو از سوی خدا محرمیت زن و شوهری برقرار شده بود. ثالثاً ازدواج فرزندان آدم و حوا نظری ثابت شده نیست. چه اینکه روایاتی داریم که اینان با انسان‌های ماقبل خود (نسناس‌ها) و یا حوریان و غلمان بهشتی ازدواج کردند (پس ازدواج با محارم منتقی است). از سویی اگر بین فرزندان آدم و حوا ازدواجی صورت گرفته باشد، قانونی مربوط به عصر حجر بود، آن هم از روی ناچاری (پس چرا این ازدواج باید تا عصر ساسانی و پس از آن توسط زرتشتیان انجام شود؟ آیا زرتشتیان تا همین عصر گذشته -و قبل از ورود اسلام- پیرو قوانین عصر حجر بودند؟)

در دین زرتشتی هم پذیرش دین اجباری بود. اسفندیار مردم را مجبور به پذیرش دین زرتشتی میکرد (و بسیاری از مردم در همین راه کشته شدند و نوامیسشان به غارت رفت). اسناد موجود است و امکان بحث مهیاست. کرتیر موبد زرتشتی هم در عصر ساسانی، بسیاری از مسیحیان و یهودیان و بوداییان و مغتسله (صابئیون) را مجبور به پذیرش دین زرتشتی کرد و بسیاری را میز کشت (کتیبه کرتیر هنوز باقی است). اما بحث ارتداد، مجازات مرتد در دین زرتشتی هم اعدام است: http://www.adyannet.com/news/11779

عزیزم سامان جان اون منبعی که گذاشتی اگه درست بخونی و قدرت مقایسه داشته باشی می فهمی اسلام هم مثل همین منبع داره عمل میکنه/ببینید عزیزان من از بیخ و بن با اسلام مشکل دارم و دنبال دین مطلوب می گردم / که هنوز پیدا نکردم / خدارو شکر به وجود خدا اعتقاد عمیقی دارم ولی در هر دینی که جستجو می کنم نمی تونم قانع بشم وبه اون دین روی بیارم . ولی خدارو شکر که اسلام رو قبول ندارم.

سلام گرامی، اینکه گفتیم مجازات مرتد در دین زرتشتی اعدام است ، در پاسخ به این عبارت شما بود: "در دین زردشت انسان بعد از ۱۸ سالگی دین خود را بر می گزیند و هیچ اجباری در کار نیست". ضمنا مهم است که خدا در زندگی شما چه نقشی دارد. یا دین از دید شما چه نقشی در جامعه دارد... و اینکه شما از اسلام خشنود نیستید هم اهمیتی ندارد. امثال شما در گذر تاریخ فراوان آمدند و رفتند و آب از آب تکان نخورد. (بنده هم اگر از اسلام سقوط کنم، همین است.) اسلام قرار است بر جهان حکومت کند و این امر حتمی است. پس قوانین آن تمامی ابعاد زندگی انسان را دربرمیگیرد. امکان گفتگو وجود دارد. در صورت تمایل در خدمت هستیم تا تعلیم دهیم و تعلیم بگیریم.

جان من ببین این افراطی کورش پرست خوانخوار پرست چی میگه !!!!!! «««اگر حمله عربها به ایران صورت نمی گرفت ما نژاد برتر باقی می موندیم چون ما از نسل اریایی ها بودیم که عده ای به آلمان کنونی سفر کردند و عده ای در ایران ساکن شدند .»»»» توهم تا کجا ؟!!!!!!!!!!!!!!!! اینها واقعاً اینجوری فکر میکنن یا دارن بقیه رو به تمسخر میگیرن ؟!!!!!!!!!! چقدر آدم میتونه سطحی و بیفکر باشه ؟!!!!! نژاد برتر ؟!!!!!!!!!!!!!! نژاد عاریایی جز توحش چیزی هم داره ؟!!!!! از اولش که دئوها خدایان شیطانی رو پرستش میکردن ! بعد که حمله کردن به ایران به زور این سرزمین رو گرفتن. هخامنشیان هم همیشه داشتن به کشورهای دیگه حمله میکردن ! اینقدر به کشورهای دیگه حمله کردن که همه دنیا الان هخامنشیان رو بربر میدونه. نژاد برتر !!!!! پوف ! عاریایی نژاد برتره ؟! اصلاً نژاد برتر یعنی چی ؟ هیچ نژادی بر بقیه برتری نداره. یه مشت حیوون نژاد پرست عاریایی کورش پرست دارن گند میزنن به همه جا. جالبه که آلمانی ها کلاً ایرانی ها جزو افغانی ها حساب میکنن !!!!!!! یکی از این توهم زده ها میگفت که کرمان همون ژرمان هست ! یعنی آلمان !!!!!!!!! آخه لاشی ! فارسها بیشترشون سیاه هستند. یا زرد هستن. ولی آلمانیها قیافه هاشون کلاً با شما فرق داره !!!!! افعانیهای پشتو هم از نژاد اصیل عاریایی هستن !!! نژاد برتر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vəhid türk oğlanدر جواب تو باید بگم که اگر من افقانی یا از نسل افریقایی ها هم که باشم سگش شرف داره که از نسل عرب باشم / اثلا عرب وحشی نبوده و کل دنیا وحشی بودن / خوب نجاست پرست عرب وحشی نبوده پس عمه من وحشی بوده؟ کارمون به جایی رسیده که داریم از عرب جوری دفاع میکنیم که خودش از خودش نمی تونه دفاع کنه . تو به من میگی سطحی و بی فکر در صورتی که همون عرب با یه مشت بیابان و چهار تا نماد مسخره داره در روز ملیاردی تجارت میکنه / حالا من سطحی و بی فکرم یا تویی که میری ملیون ها خرج می کنی تا بری خونه کعبه و حاجی بشی؟ من بی فکرم یا تویی که حاصل چند سال کارکردتو میری میریزی توی جیب عرب؟ من بی فکرم یا تو؟ حتما عرب نژاد برتره؟ نژاد برتری که الان اگه هر حرفی بزنه شما خشکه مذهبی های عرب صفت قبول می کنید / من نگفتم که پیرو آیین زردشت هستم ولی سگ ایین زردشت شرف داره به دین و آیین عرب . من سطحی و بی فکر هستم یا شما که داری از فقر نابود می شی ولی مثلا 200 متر زمین برات به ارث رسیده میری می فرشی و میری باهاش زیارت / خخخخخخ خندم میگیره من سطحی و بی فکرم ؟ خخخخخخ . / چند ماه پیش رفتم35 ملیون وام بگیرم یارو گفت امتیاز وام رو باید از اون حاجی که اونجا نشسته 7 ملیون بخری / من سطحی فکر می کنم یا تویی که همسایه یا فامیل یا همشهریت داره از مریضی رنج می بره و پول دکتر و دوا نداره و رو به موت هستش و تو آدم خشکه مذهبی بدون هیچ توجهی میری کربلا و مکه و سوریه و . . . که چی بشه ؟ آره من سطحی فکر می کنم ولی اگه پولی داشته باشم نمیرم به جیب عرب نمی ریزم همونو همیشه می برم و به نیازمندان کمک میکنم / اره من سطحی و بی فکرم و به این بی فکر بودنم افتخار می کنم و از عرب و دین عرب و شما عرب صفت های عرب پرست بیزارم .من خدای یکتا رو می پرستم / همون خدایی که نماد خوبی هاست و دینی رو نمی پرستم که به نفع خودش و نژاد و جیب خودش باشه.

سلام گرامی، هیچ نژادی بر نژاد دیگر، برتری ندارد. در زمینه حج رفتن، حج یک آیین دینی است و اگر حاکمیت مکه در دست عرب هم نباشد، این آیین بر جای خود باقی است. اما من سؤالی دارم از شما، اگر خیلی به فکر فقرا هستید، آیا تا بحال به کسانی که به دبی می‌روند هم اعتراضی کرده اید؟ بسیار دیده می‌شود که وقتی پای حج به میان می‌رسد، میگویند باید پول را به فقرا بدهیم. اما خودشان در سفر دبی، چندین برابر آن پول را هزینه می‌کنند.

درباره مسائل روز که فرمودید (که البته ربطی به موضوع ندارد)، جامعه امروز ما خوبی‌هایی دارد و ایراداتی. لیکن آنچه امروزه در جامعه ایران میگذردف حکومت اسلامی نیست. بلکه حکومتی به سوی موعود اسلامی است. پستی و بلندی داردو فراز و فرود دارد. اما حرکت به سوی تعالی است. پیشرفت علمی و رسیدن به رتبه 13 جهان در تولید علم و حفظ مبانی اجتماعی و هنجارهای مثبت با وجود هجمه‌های شبانه روزی دشمن از درون و بیرون، نشانگر استحکام مبانی ماست. لیکن دقت داشته باشید که دولت ایران برخواسته از رأی مردم است. تا وقتی مردم اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته باشند، نباید منتظر چیز دیگری باشید. شما هم جزئی از جامعه ایران امروز هستید. به جای ایانکه دائماً دیگران را متهم کنید و تقصیرات را به گردن دیگران بیاندازید، به خود هم نگاهی بیاندازید که در جامعه امروز چه کار کردید؟

درباره مسائل روز که فرمودید (که البته ربطی به موضوع ندارد)، جامعه امروز ما خوبی‌هایی دارد و ایراداتی. لیکن آنچه امروزه در جامعه ایران میگذردف حکومت اسلامی نیست. بلکه حکومتی به سوی موعود اسلامی است. پستی و بلندی داردو فراز و فرود دارد. اما حرکت به سوی تعالی است. پیشرفت علمی و رسیدن به رتبه 13 جهان در تولید علم و حفظ مبانی اجتماعی و هنجارهای مثبت با وجود هجمه‌های شبانه روزی دشمن از درون و بیرون، نشانگر استحکام مبانی ماست. لیکن دقت داشته باشید که دولت ایران برخواسته از رأی مردم است. تا وقتی مردم اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته باشند، نباید منتظر چیز دیگری باشید. شما هم جزئی از جامعه ایران امروز هستید. به جای ایانکه دائماً دیگران را متهم کنید و تقصیرات را به گردن دیگران بیاندازید، به خود هم نگاهی بیاندازید که در جامعه امروز چه کار کردید؟

سامان جان تو هم باش تا صبح دولتت بدمد ؟ اسلام بخواد به دنیا حکومت کنه ؟ زهی خیال باطل عزیز من / زهی خیال باطل.

آنچه شما خیال می‌پندارید، در حال وقوع است. کیسینجر از ارکان اسبق امنیت ملی امریکا، اعلام کرد که ایران در حال تسلط بر خاورمیانه است. این همه ترس اسرائیل از ایران برای چیست؟ کلیپ‌های سخنرانی نتانیاهو را در اختیار داریم که می‌گوید دنیای امروز سه مشکل دارد. اول ایران، دوم ایران، سوم ایران. آنان به خوبی فهمیده اند که ایران در نام اسلام در حال تسلط بر منطقه است. و ان شاء الله به زودی اسلام بر دلها و سرها حکومت خواهد کرد. شما در آینده زیر پرچم اسلام هستید. اسلام بر شما وارد خواهد شد و شما یا از روی میل و رغبت و عزت آن را خواهید پذیرفت. یا از روی ذلت، حاکمیت آن را خواهید پذیرفت.

عزیزم سامان جان توی حرف خودت هم زور حاکمیت داره اگر حرف دو خط آخرتو مرور کنی زور و زور گویی توش بیداد می کنه .

سلام گرامی؛ شاید از دید شما ناخوشایند باشد، ولی شما به هر سو بروید همان است، کسی پیروز است که قدرت معنوی و مادی خود را تجمیع و به کار گیرد. این قانون طبیعت است و نیمتوان از آن سرپیچی کرد.

سامان جان فعلا که جوامع غربی بر کل دنیا تسلط دارن و فکر نمی کنم که جواع غربی مسلمان باشن !!!!!!!!!!!! خخخخخخ بابا عزیزم یکم چشماتونو باز کنین / البته من منکر پیشرفت ایران نیستم ولی این پیشرفت هارو به اسم اسلام نذارین چون قدرت های اقتصادی و قدرت های سیاسی دنیا هیچکدوم مسلمان نیستند .

سلام گرامی؛ به نکته خوبی اشاره کردید و از اینکه پیگیر هستید سپاسگزارم. لیکن آیا به مسائل روز آگاه هستید؟ جوامع غربی با استعمار و غارت ملت‌های ضعیفتر به قدرت و ثروت رسید. هرچند امروزه اسلام با سرعت در بین مردم کشورهای غربی در حال گسترش است. در صورت نیاز می‌توانیم لینک‌های آن اسناد را در اختیار شما قرار دهیم. امروزه ایران "اسلامی" در رتبه 13 تولید علم در جهان ایستاده است. با وجود همه تحریم‌ها و فشارها، اکنون ایران در بسیاری از زمینه‌های علمی و فناوری جزو ده کشور برتر دنیا است. در نانوتکنولوژی، صنایع هوایی و موشکی،‌ ماهواره‌ای، انرژی هسته‌ای و ...؛ غربی‌ها به خوبی از پیشرفت‌های ایران در نام اسلام آگاهند و برای همین با تمام وجود و تمام قد در مقابل ایران ایستاده اند. با تشکر از حضور شما

عزیزم سامان جان گفتم که ما منکر پیشرفت ایران نیستیم و بهش افتخار می کنیم ولی این ربطی به اسلام نداره / خوب اگه ربط داشت که چرا آنهایی که مسلمان نیستند زودتر از مسلمانان به این قدرت رسیدند؟

سلام گرامی؛ سؤال خوبی پرسیدید و من برای دقایقی در فکر فرورفتم. ببینید غرب اگر پیشرفتی کرده یک بُعدش تلاش خودشان بوده و یک بُعد هم غارت کشورهای ضعیفتر و استفاده از منابع دیگران. اسلام عامل پیشرفت دانش در ایران بود، اما بدون اسلام هم میتوان به پیشرفت مادی رسید. (مثل غرب که البته از دید شخص من پیشرفت حیوانی است. چون با غارت و کوبیدن ضعیفترها شکل میگیرد). ولی اکثر پیشرفتهای ایران در زمان جمهوری اسلام شکل گرفت (نسبت به قاجار و پهلوی و...). ایران قبل از انقلاب هیچ جایگاهی در تولید علم نداشت، ولی اکنون به رتبه 13 جهانی رسیده است. این کلیپ کوتاه را ببینید که به همراه اسناد است: http://www.adyannet.com/news/14292 و http://www.adyannet.com/news/14291

سامان عزیر بنده استاد آمار هستم لطفا از آمارهای احمدی نژادی ندهید چون مظلوم تر از آمار نیست هرکسی هر طوری بخواد آمار رو طرف خودش می چرخونه و با زبان آمار چه دروغ ها که نمیگویند. اگر منظور شما تعداد مقاله و به وسیله آن نشان دادن تولید است وضیعیت خرید و فروش و کپی مقاله ها و تقلب در ایران و مدارک تحصیلی و کیفیت زیر صفر دانشگاهها بر کسی پوشیده نیست. از کدام دستاورد علمی صحبت می کنید؟ ایران که هر نیاز اولیه را از چین وارد می کند و قادر به تولید ابتدایی ترین وسایل نیست از چه پیشرفتی می تواند صحبت کند؟ چیزی که اعیان است چه حاجت به بیان است دوست گرامی؟؟؟ می دانید در چه چیزی ما پیشرفت داشته ایم؟ در ذلت پیش مردمان دنیا که هیج جا ایرانی را آدم حساب نمی کنند. در کلاه برداری در اختلاس، در فساد، دررشوه، در بیکاری، در تزویر و ریا، در اعتیاد جوانان د رفحشا در گرسنگی،در خالی شدن سفره مردم، در رانت خواری در زمین خواری، در خود فروشی به خاطر یک لقمه غذا، در تروریسم، در زندانی کردن کسانی که حرف حساب می زنند، در زندانی شدن روزنامه نگاران، زنان آزاده، هنرمندان نویسنده ها، در سانسور، در خفقان، در از بین رفتن جنگلها و خشک شدن دریاها و آلودگی هوا و در . . . . احتمالان بنده را هم مثل سایرین متهم به سیاه نمایی کردن و بدخواه و وطن فروش و متصل به بیگانگان خواهید کرد اما تا تا کی؟؟؟ اگر راست می گویید مثل سایر کشورهای دنیا اجازه دهید چند کانال آزاد و مستقل تلویزیون که بتوانند همه را ازادانه به نقد بکشند تاسیس شود.

سلام گرامی، ما کسی را متهم به سیاه‌نمایی و وطن‌فروشی نکردیم، بلکه شما هستید که متأسفانه قضاوت عجولانه کردید و هر کس غیر خودتان را به دزدی و خیانت متهم کردید. مسئولین به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم هستند. پس انتظار نداشته باشید کسی دیگر مملکت را آباد کند. درباره آن لینک هم توضیح دهم که حاوی آمارهای دکتر احمدی نژاد نیست. بلکه در آن آمارهایی از رسانه‌های غربی وجود دارد. سپاس

لطفا به همه حرفهای بنده پاسخ دهید و لطفا منبع غربی خود را نیز اعلام فرمایید. در مورد منتخب مردم هم آی گفتی ها!!!! واقعا شما یک محقق مستقل دور از تعصب و گرایش خاصی هستید؟؟؟؟!!!!!

تولید جنگ فقر استضعاف عزا بیماری که هر سه در قران نماد کفرند! ما ایرانیها هیچوقت موحد نبودیم و نیستیم بلکه همیشه در هر دینی تحریف دادیم

و همچنین این مقاله (که البته ممکن است لحنش کمی تند باشد) ولی مطالعه‌اش ضرری ندارد: نگاهی به دیدگاه‌های دانشمندان درباره علم و دانش در ایران باستان : http://www.adyannet.com/news/10274 با سپاس از شما گرامی.

آیا برده داری در دین زرتشت صحت دارد با سپاس فراوان منتظر جواب هستم

سلام گرامی. بله چنین چیزی وجود داشت. برای مشاهده اسناد به این لینکها مراجعه فرمایید: تأیید مطلق برده داری در دین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/1005

برده‌داری در عصر هخامنشیان : http://www.adyannet.com/news/10935 ؛ نظام طبقاتی و ترویج برده‌داری در ایران باستان : http://www.adyannet.com/news/10110 و آیا کورش برده داری را لغو کرد؟ : http://www.adyannet.com/news/10530 در این باره اگر دیدگاهی دارید ذیل همان مقالات ارائه فرمایید. با تشکر از شما

واقعاً هدفتون از پست کردن همچین مطالب مسخره چی‌؟ اگه هر آدم دانائی بیاد قران و گاتاها رو بخونه.. سریعا میفهمه قران مطابق قانون جنگل نوشته شده و گاتها مطابق خرد و دانش نوشته شده

سلام گرامی، شما هم مانند همفکرانتان نه قرآن را خوانده اید و نه گاتها را... بلکه صرفاً چیزی شنیده اید و از روی ساده لوحی باور کرده اید. قرآن میگوید فقط خدای یگانه را بپرستید که مستجمع همه صفات نیک است. اما در گاتها پرستش اهورامزدا برای این است که به روح گاو مقدس برسید. در قرآن، خدای یگانه که کمال محض است، مقصود و هدف است. اما در گاتها رسیدن به روح گاو مقدس هدف زندگی است. در این مقاله بر اساس دلیل و اسناد از گاتها به اثبات این مسئله پرداختیم: [http://www.adyannet.com/news/1329]

سلام / حرفای این پسره سامان رو جدی نگیرین / این آدم یک شخصیت افراطی و دید افراطی به اسلام داره و مثل خود اسلام +اسلام رو دین کامل می دونه / از دید من هیچ دینی کامل نیست و بین انواع ادیان الهی هیچدام کامل نیستند / همه تونستند تا حدود کمی به خدا برسند ولی در همه ادیان میشه ظلم و چپاول رو پیدا کرد شاید به علت تحریف ادیان باشه ولی اگه به این انسانهای خوشکه مذهبی اسلام بگی دین شما هم تحریف شده میگن:نه دین ما تحریف نشده و سند از کتاب قرآن میارن و میگن طبق این سند قرآن تحریف نشده و چرت و پرت تحویل مردم بدبخت و ساده میدن جوری که خودشون هم باور می کنن که اسلام تحریف نشده . جالب اینجاست که همه ادیان قبول دارن که مورد تحریف قرار گرفتن غیر از اسلام / آخه اسلام به خودش خیلی مطمعن هستش.

سلام گرامی، قضاوت شما درباره حقیر تأثیری در مباحث ندارد. آنچه اصل و اساس است، دلایل و اسناد است، نه شخص بنده. سپاس

استاد فخرایی من صد بار بیشتر خدمت شما عرض کردم با این بنگی بحث نکنید.......... خودش وو دور از افراط میدونه ولی سرتاپاش افراطه . تا حالا صدبار بحثو عوض کرده........،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، دو کلام با این دور از افراط بنجل ناقص خویدوده نژاد عاریایی ! بنگی! دنبال وصله کامل نباش ! به قواره ت نمیاد

سلام گرامی، بنده همچنان معتقدم که پاسخ توهین، توهین نیست. لطفا محترمانه با مخالفین خود گفتگ کنید.

ادب مرد به ز دولت اوست . . . هر آدمی محصول فرهنگی هست که در اون زندگی کرده و اندیشیده و پرورش یافته و شما عالیجناب تشخیص فرهنگی که در اون زندگی کردید کار دشواری نیست!

عزیزم وحید جان من بنگی هستم یا تویی که خدارو فقط توی دین اسلام می بینی ؟ فکر کنم تو بنگی هستی که چشماتو خوب نمی تونی باز کنی و با همون چشم خمارت داری خدارو توی دین اسلام می ببینی و میگی خدا فقط برای اسلام و اسلام فقط برای خدا / نه عزیز من خدا برای همه هستش و اسلام برای عرب . من با شما افراطی ها بحث نکنم بهتره/ این پسره وحید به من میگه افراطی در صورتی که من بارها گفتم که به هیچ دین و آیینی پایبند نیستم و فقط خدارو قبول دارم . فقط خدا .

سلام گرامی، توهین فضای گفتگو را گل آلود میکند. اسلام هیچگاه نگفت که من منحصر در عرب هستم،‌ بلکه از ابتدا داعیه جهانی شدن جهانی سازی داشت. اما خدا... سؤالی دارم از شما و آن اینکه شما گفتید به خدا اعتقاد دارید، این بسیار خوب است و نشان از مبنای پاک فطرت شماست. * سؤال 1: آیا خدایی که شما او را باور دارید، انسان را در جهان رها کرده ؟ آیا انسان را در چندراهی‌ها تنها گذاشته است؟ یا راه هدایت را برای او باز گذاشته است؟ * س‍‍ؤال 2: آیا توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی را باور دارید؟

دینی که اصلش بر اساس افسانه باشد ازدواج با محارمش نیز قابل توجیه است،به شتر گفن گردنت کجه گفت کجام کج نیست

عزیزم بابک جان اینقدر ازدواج با محارم رو به دین زردشت نسبت ندین اثلا من نمی دونم چه اصراری دارین که بگین دین زردشت دینی بوده که ازدواج با محارم رو مجاز دونسته ؟ من میگم ادیانی که خدار یکتا رو قبول دارن نمی تونن ازدواج با محارم رو به رسمیت بشناسن چون از سوی پرورگار اومدن / هر انسانی اگر بتونه به جایی برسه که انقدر در خوبی ها از دیگران سبقت بگیره و در بدی کردن رفوزه بشه می تونه به پروردگار یکتا برسه و این ربطی به دین اسلام و زردشت و مسیحیت و یهودیت نداره / یه سوال از شما می پرسم : آیا کودکی خودتون رو به یاد دارید ؟ اگر به یه یاد داشته باشین خوب می دونین که : توی نگاهمون همه چیز تمثیلی از خدا بود . وقتی به درختان و جنگلها / طبیعت و دشت / آسمان و زمین / و به هر جای دیگه که نگاه می کردیم خدارو حس می کردیم / خاک و زمین بوی خدا می داد و همه چیز رنگ و بوی خدایی داشت . علتش هم این بود که در اون برهه زمانی ما سرشار از پاکی و خوبی بودیم و هیچگونه بدی در ما جایی نداشت و با گذر زمان و رشد سن کمکم با بدی ها آشنا شدیم و از خوبی ها به دور . به همین سبب هم از خدا جدا شدیم و یا حداقل فاصله گرفتیم . عزیزان من پایه های دین زردشت بر سه چیز استواره : گفتار نیک / کردار نیک و پندار نیک / این دین با این همه زیبایی نمی تونه ازدواج با محارم رو به رسمیت بشناسه .

جناب نویسنده مثلا اومدی بگی تو دین زرتشت ازدواج با محارم جایزه که بچه مسلمونا رو از این دین فراری بدی؟ اینو بدون که شما اگه بخای نقدی هم کنی باید به اصول دین زرتشتیا کنی نه تعبدشون. همین ازدواج با محارمی که شما نوشتی یه موقعی خود خدا اونو حلال میدونسته فرزندان حضرت ادم با هم ازدواج کردن همه ما حاصل ازدواج با محارمیم! اگه همین اسلام خودمونم ازدواج با محارم رو جایز میدونست این کارو میکردیم و ابتدا به ساکن اصلا کار بدی نیست.

فکر کنم منظور نویسنده افشای حقیقتهایی بود که باستانگراها تلاش میکنن ماست مالیش کنن. ازدواج بچه های آدم و حوا با هم ثابت نشده تازه ثابت هم شده باشه مال عصر بوق بود. زرتشتیها که ادعای فرهنگ میکنن تا قبل فتح ایران به دست سپاه عرب به این قانونهای بوقی عمل میکردن.

خدمت هم وطنان عزیزی که به اسم محقق سعی در اثبات وجود ازدواج با محارم در بین زرتشتیان دارند باید عرض کنم شما عزیزان باید بدونید پدران شما هم چند نسل قبل همگی زرتشتی بودن این رو فراموش کردی برادر محقق؟ شما محقق عزیز احتمالا خودتون حرامزاده هستید و با طرح و اثبات این مسئله در بین گذشتگان سعی دارین بر عمل مادر خود صحه بگذارید .

سلام کتایون گرامی، در مقالات زیر هم به تفصیل اسنادی بر ازدواج با محارم ذکر شده است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013 و اما بعد... دقت داشته باشید که آنکس که باد میکارد، طوفان درو میکند. حقایقی هست که بر بسیاری مخفی مانده و این مفی بودنِ حقیقت به بخشی هرچند کوچک از جامعه ما آسیب رسانده است. مقابله با این آسیب و تلاش برای افشا حقایق، یقیناً کاری مثبت و سازنده است. گذشته از این،‌همۀ ایران پیش از اسلام، زرتشتی نبودند. برخی بودایی، مسیحی، مانوی، یهودی، هندو، مغتسله و ... بودند (که البته موبد کرتیر بسیاری از آنان را قتل عام کرد، ولی باز هم به روشنی میتوان گفت که بخشی از جامعه ایرانی زرتشتی نبودند. به فرض هم که زرتشتی بوده باشند، روی انتقاد ما به شاهان و رهبران سیاسی و اجتماعی است، نه مردم.

این کارای شما مانند مجلس خالی بندون ببره میمونه در سه تهاجم بزرگ تاریخی اثری از تاریخ ملی ما نمونده تمام تاریخ ما را یونانی و عرب ساختند حالا میخواهید با این تهمتها چی را ثابت کنید اینکه ایرانی ها وحشی بودند یونانی و عرب آدمشون کردند.خدا رزقتونا یه جای دیگه حواله کنه

شما مث اینکه سرتون تو مجلس خاستگار زنون هخامنشیها ضربه خورده ! تو حمله اول که اسکندر کبیر با اقتدار ایران رو فتح کرد. اونجا فقط گزارشی از نابودی یک نسخه اوستا وجود داره. اما یک نسخه دیگه رو از بین نرفت. تازه دانشمندان میگن که اوستا به صورت شفاهی له نسلای بعدی منتقل میشد. پس فتح ایران به دست اسکندر نمیتونه باعث نابودی آثار ملی بشه. وگرنه الان خود یونانیها باید همه آثارشون از بین رفته باشه چون بارها مورد تازش وحشیانه هخامنشیان قرار گرفتند. عربها هم آثار ملی رو از بین نبردند. مغولان هم به اکثر دانشمندان احترام گذاشتند. شما ضعف بنیه علمی خودت رو گردن دیگران ننداز.وگرنه خود ایرانیها بزرگترین تازش گر ها به کشورهای دیگه بودند در زمان هخامنشیان و ساسانیان. اینکه اثار مکتوب ایرانی کم هست به این خاطر بود که ایرانیها خط رو ساخته اهریمن میدونستن. برای همین عاریاییها تا زمان داریوش خط برای نوشتن نداشتن. تا زمان ورود عرب له ایران هم تولیدات علمی ایرانی نزدیک به صفر بود و همه دانشمندان بزرگ اصالت بابلی و رومی و ... داشتند

شما مث اینکه سرتون تو مجلس خاستگار زنون هخامنشیها ضربه خورده ! تو حمله اول که اسکندر کبیر با اقتدار ایران رو فتح کرد. اونجا فقط گزارشی از نابودی یک نسخه اوستا وجود داره. اما یک نسخه دیگه رو از بین نرفت. تازه دانشمندان میگن که اوستا به صورت شفاهی له نسلای بعدی منتقل میشد. پس فتح ایران به دست اسکندر نمیتونه باعث نابودی آثار ملی بشه. وگرنه الان خود یونانیها باید همه آثارشون از بین رفته باشه چون بارها مورد تازش وحشیانه هخامنشیان قرار گرفتند. عربها هم آثار ملی رو از بین نبردند. مغولان هم به اکثر دانشمندان احترام گذاشتند. شما ضعف بنیه علمی خودت رو گردن دیگران ننداز.وگرنه خود ایرانیها بزرگترین تازش گر ها به کشورهای دیگه بودند در زمان هخامنشیان و ساسانیان. اینکه اثار مکتوب ایرانی کم هست به این خاطر بود که ایرانیها خط رو ساخته اهریمن میدونستن. برای همین عاریاییها تا زمان داریوش خط برای نوشتن نداشتن. تا زمان ورود عرب له ایران هم تولیدات علمی ایرانی نزدیک به صفر بود و همه دانشمندان بزرگ اصالت بابلی و رومی و ... داشتند

ببین چه فرهیختگانی دم از تاریخ میزنن!!! واقعا جای تاسف داره. واقعا واست متاسفم آدم اینقد کوته فکر، تو که خودت آخرت بیسوادایی اونوقت به دیگران میگی یبسواد!!! بالام جان تا کلاس چند درس خوندی که الان از مغولا به نیکی یاد میکنی؟ پان ترکیسم

واقعا چقدر شرم آور نوشتی!!! لااقل با یه محصل ابتدایی مشورت می کردی، اینو که خوندم گفتم خدا رو شکر توی دوره ای هستی که زبان فارسی زبان بین المللی نیست و الا سایر ملیتها اینا رو که نوشتی می خوندن چی میشد!؟ تنهایی اعتبار مدارک دانشگاهی ایران رو در حد مهد کودک می آوردی پایین...

سلام ناصر گرامی؛ تاریخ ملی ایران به دست موبدان زرتشتی نابود شد: [http://www.adyannet.com/news/929]

اصلا این که قائل بشیم در دین زرتشت ازدواج با محارم جایز بود اینقدر مضحک و خنده دار هست که ارزش بیان کردن هم ندارد آخر این چه حرف مزخرف و مسخره ای است که می زنید مگر نه این است که ان الدین عندالله اسلام دین همیشه نزد خدا اسلام بوده و به صورت مرحله به مرحله و جز به جز بر اساس مصلحت و... هر قوم و جامعه به پیروان حیقت از طریق یامبران الهی عرضه می گردید تا زمانی که اسلام آمد و دین کامل شد اگر ما مسلمانان به حضرت زرتشت و مسیح و... اعتقاد نداشته باشیم مسلمانی ما زیر سوال است از سوی دیگر آیا می توان نعوذ بالله به پیامببری بزرگ نظیر حضرت زرتشت این دروغ را نسبت داد لطفا از پیشگاه خدا استغفار کنید اگر دین دارید

سلام گرامی، «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ [البقرة : 285] پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده‏اند [و گفتند:] «ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى‏‌گذاريم» و گفتند: «شنيديم و گردن نهاديم، پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاريم‏] و فرجام به سوى تو است‏». بین هیچ یک از پیامبران در مقام ایمان فرقی نیست و یک مسلمان به همه انبیاء ایمان دارد. اما...

دلیلی وجود ندارد که زرتشت پیامبر خدا باشد. در بخش‌های کهن اوستا، زرتشت zaothar یعتی کاهن نامیده شده است. در منابع اسلامی هم زرتشت به صراحت، متنبّی (مدعی پیامبری، و نه پیامبر) نامیده شده است. زرتشتیگری فرقه ای در مجوسیت است. پیامبر الهی مجوس، شخصی به نام زاماسب بود. سپاس از شما گرامی

جناب میرتبار گرامی، به این نوشتارها دقت بفرمایید. اسنادی از وجود رسم ازدواج با محارم در میان زرتشتیان: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013 گذشته از این، نقد عقائد مسیحیت، به معنی نقد حضرت عیسی (علیه السلام) نیست. نقد زرتشت و زرتشتیگری هم به معنی نقد ادیان الهی نیست.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.