ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

بانگاه آقای راد موافقم.ضمن اینکه آنچه امروز پیروان ایین زرتشت به آن عمل میکنند این چنین نیست ونمی تواند مسبوق بسابقه باشد

مگه ما زرتشتیان کاری ب کار دین شما داریم؟موسی ب دین خود عیسی هم ب دین خود.شما دارید دین گذشته و نیاکان خود رو از بین میبرید.بهتره دست از سر عرب ها بردارید

به به!! چه اسم زیبایی؟ ما زرتشتی ها وکیل وصی نخوایم باید چه کسی رو ببینیم؟ ما زرتشتی ها درون دین خود ، اسم رضا نداریم ، که شما می آیی و از دین ما طرفداری می کنی. برو دنبال کارت!!!!

محمدی هستم کارشناس ارشد باستان شناسی گرایشم دوره تاریخیه و به ایران باستان علاقه ی زیادی دارم در مورد شرایط اجتماعی ایران در سه دوره ی هخامنشی، اشکانی، ساسانی بسیار مطالعه کردم و مقاله ای در این باب در دست نگارش دارم لازم دیدم در مورد این مطلب نکاتی رو ذکر کنم: اول اینکه این حرف که نوشته های هرودوت همراه با غرض ورزی نوشته شده اصلا اشتباه نیست، کما اینکه غیر ممکنه کسی با گرایشهای ناسیانولیستی نظری عادلانه درباره ی جوامع دیگر ارائه بده حتی خود شما و دوم که موضوع اصلی این بحثه "ازدواج با محارم" این عمل در دربار ایران در ایران باستان وجود داشته و دلیل اون هم لزوم پاک ماندن خون شاهی در خانواده سلطنتی بوده. چون معتقد بودند خون شاهی "فر ایزدی" داره و نباید با خونهای دیگه آمیخته و آلوده بشه پس به قول شما با محارم ازدواج میکردند. و این یک باور دینی نبوده که تمام مردم اجرا کنند پس نمیشه اون رو به دین زرتشت نسبت داد همانطور که خودتون اشاره کردید مزدک با آیین مزدکی خواست این نوع ازدواجها رو مرسوم کنه که مورد اعتراض خیلی ها واقع شد و سرانجام کشته شد یکی از بزرگترین ایراداتی که به آیین مزدک وارد میکردند، همین مورد اشتراکی کردن زنان بود اگر این امر از سنتهای آیین زرتشت و متداول می بود، هرگز اینقدر شورش ایجاد نمیکرد و مورد اعتراض واقع نمیشد. امیدوارم پاسختان را گرفته باشید

رشته خوبی دارید ، ولی همه چیز مطالعه کتابخوانی نمیشه!! تو این سایت یک پست دیگری هم هست که بیان می کنه خود دین زرتشت اقرار بر این عمل دارند و در کتاب دینی زرتشتیان این مطلب آمده است: http://adyannet.com/news/1141

با درود فکر نمی کنم پشت مطالب نگاشته شده منطق صحیحی وجود داشته باشه. اگر اینطوریه که باید تمام خرابکاری های پادشاهان بعد از اسلام را هم به پای دین اسلام بنویسیم. (البته کار اشتباهیه) تازه پادشاهان قبل از اسلام طبق همین مطالب میگشتن ولی قانونی برای کارهای خلافشون پیدا نمی کردن ولی پادشاهان بعد از اسلام مثلا برای گرفتن صد ها زن، هزار راه شرعی داشتن.... تفرقه انداختن و حکومت کردن یک سیاست کثیف انگلیسیه. مدیر محترم سایت دقت بفرمایید که هر مطلبی را درج نکنید(با وجود اعتقادم به آزاد اندیشی). در قرآن نام زرتشتیان (مجوس) بعنوان خداپرستان اومده و طبق قوانین ایران هم اونها حق زندگی انجام عباداتشون را در این کشور دارن. به قوانین پایبند باشیم و زندگی اونها را سخت نکنیم. سلامت باشید.

کی گفته مجوس قرآن همان زرتشتیان هستند؟

جناب بادامکی بزرگترین مفسر قرآن کریم در تاریخ اسلام به شیوه تفسیر آیات به استناد دیگر ایات قرآن کریم علامه ی عارف سید محمدحسین طباطبایی، اگر تحلیل و برداشت شما چیز دیگری ست لطفا بفرمایید...

فقط دین رو برداشتید عین تیم فوتبال ازش طرفداری میکنید ... این همه جنگ و دعوا تو دنیا بخاطر دینه . چرا خودتون نمیشینید فکر کنید ؟ مگه خدا عقل نداده ؟ اصلا ازدواج با محارم اشکالش چیه ؟ کسی بخواد این کار رو بکنه یا اگه کرده چرا شماها ناراحتین ؟ واقعا اشکالش چیه ؟ هنوز تو ۱۴۰۰ سال پیش موندیم هممون ! هر کاری که به کسی آسیب نرسونه چه اشکالی داره ؟ بقول دین شما خدا گفته ترس بزرگ ترین گناهه . پس چرا میترسید خودتون به این قضیه فکر کنید ؟ من نه زرتشتی هستم نه مسلمان . تو کتابای جفتشون هم به نظرم چیزای خوبی نوشته شده ... ولی با این موافق نیستم که اینا از طرف خدا اومده ! خلاصه ... الان ۱۰۰ سال پیش رو مسخره میکنیم . ۱۰۰ بعد هم الان رو ! همین طرز فکر ها رو . لباس پوشیدن ها رو . همین باور ها رو . به نظر من تنها قانون اینه که نباید به کسی تجاوز کرد ( نه فقط جنسی . از همه لحاظ ) و کار کرد که بهش آسیب برسه . همین !

شما که ادعا می کنید مسلمان نیستید چرا اسم علی برای خود انتخاب کردین؟ شما تو چه سالی از تاریخ موندید؟

خیلی واضحه که زمانی که آدم به دنیا میاد توانایی این رو نداره که برای خودش اسم انتخاب کنه .. واقعا تعجب کردم که گفتید چرا اسم علی رو برای خودتون رو انتخاب کردید ! خوب معلومه که انتخاب اسم دسته من نبوده . و اگر هم هنوز اسمم همین هست به دلیل اینه که تا زمانی که پیش کسانی هستم که بیست و چند سال منو به اسم علی صدا میکنن ، عوض کردنش تغییری ایجاد نمیکنه. همه کسایی که اینجا دارن بحث میکنن دارن درمورد خیلی زمان پیش صحبت میکنند . این که تو چه سالی گیر کردیم خیلی معلومه :|

شما کدوم کتاب از دین زرتشت و دین اسلام رو خونیدن که می فرمایید هر دو دارای مطالب خوبی هست؟ به هر حال روزی این دنیا تموم می شود و محل همه مون اون گودالی است که خارج از شهر قرار گرفته و مطمئن باش که در آن روز نه اسمی برای فرد کارساز است و نه افراد اطراف ما!! و در آن روز عمل و دین فرد است که دستگیر فرد است!!!

من نمی دونم گریه کنم یا بخندم اصلا به شما چه مربوطه چرا اسمش علی هست ؟ پدر و مادرش دوست داشتن.چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد اینا ربطی به مقاله نداره!!!

وقتی مسلمون نیست و ایمان به خدا نداره واعتقادش ناقصه نباید اسمش علی باشه اسمشو عوض کنه علی لقب خدا واسم 4امام ماست لیاقتشو نداره

یه جا از بین رفتن مزدکیان توسط انوشیروان را جنایتی بزرگ می دانید و باری دیگر مزدکیان را عامل ازدواج با محارم،به تناسب برای ضربه زدن به ایران باستان شخصیت های مختلف عهد باستان خوب و بد میشوند

دوستان ریشه اعتقادی همه ی ما ایرانی ها دین یکتا پرستی بوده و هنوز در باور و اعتقادات ما " مسلمانان "رگه هایی از همان آیین یکتا پرستی وجود داره پس بیایید به خودمون توهین نکنیم.ضمنا من تصادفی به این مطالب برخوردم و نظر خودم رو دادم حال خواه پند گیرید خواه ملال.وحدت رمز پایداری و پیروزی است به اعتقادات همدیگر احترام بگذاریم .

دوست گرامی اولا در مورد یکتاپرستی ایرانی ها اختلاف بسیار هست!! کسی به خودش توهین نکرده بلکه این کاری هست که در دین زرتشت درست شمرده شده و در زمان قبل عده ای این کار را انجام می داده اند!! حال چرا باید این کار را رد کنیم و بگوییم در تاریخ ایران باستان چنین نبوده است؟ کسی به وحدت هم کار ندارد بلکه اصل روشنگری است و عبرت گرفتن از تاریخ!!!

من به عنوان یک زرتشتی می گویم در دین زرتشت هر چیزی بر خلاف اخلاق وانسانیت باشد ناپسند است آیا به نظر شما ازدواج با محارم با اصل (هوورشت) یا همان کردار نیک که جزء اصول اصلی دین زرتشت است سازگاری دارد؟!

سلام. ازدواج با محارم (حتی همبستری پدر با دختر به زور و همبستری برادر با خواهر به زور، در آیین زرتشتی وجود داشته است: طبق اسناد تاریخی (بیش از 80 سند که تعداد قابل توجهی از این اسناد، زرتشتی هستند). اسناد را بنگرید: [http://www.adyannet.com/fa/book/25068] نتیجه اینکه دین زرتشتی به این اصل اخلاقی (که شما فرمودید) پایبند نبوده است.

اگر اخلاق و انسانیت را ملاک بدانیم و مطالعه ای بر تاریخ ساسانیان داشته باشیم، غیر از ازدواج با محارم، کارها و رفتار موبدان و پادشاهان آن دوران نیز، مطابق بر اخلاق و انسانیت نمی باشد. سوال اصلی اینکه، کجای دین زرتشت، به ناپسند بودن هرچیزی که بر خلاف اخلاق و انسانیت باشد اشاره دارد؟ در دین زرتشت، تنها کردار نیک بیان شده و هیچ مصداق و معیاری برای سنجش آن ذکر نشده است، پس نیک یا شر بودن ازدواج با محارم طبق دین زرتشت مشخص نمی شود....

لطفا اگه مطلبی میذارین منبع دقیقشو بگین . نه اینکه یه آدرس و منبع کلی ذکر کنین . شما خیلی نقداتون غرض ورزانه س . انگار با توپ پر از زرتشت اومدین که دین زرتشتی رو بدنام کنین . مطالبی که آقای آذرگشنسب ذکر کردن خیلی قانع کننده س! نمیدونم مشکل شما باهاش چیه ؟ اینکه پادشاه چیکار میکرده با زندگی و اعتقاد عامه ی مردم متفاوته ! شما اول سعی کنین بی غرض مطالبو نقد کنین ! مخصوصا مسائلی به این مهمی . همین حرفاتون باعث میشه بین مسلمون ها و زتشتی های کشورمون کدورت پیش بیاد . خیلی خوبه آدم محتاطانه حرف بزنه و هر چیزیو اینقد راحت و بی منطق بیان نکنه !

اينکه گذشته وحتي حال هرکس تودينش چه کرده ميکند هميشه هست تا موقعي که دينداريمون براساس دين پدران باشه نه اعتقادواقعي اينکه ازدواج بامحارم داشتند نميتونه فقط توجيح ديني داشته باشه هوسبازي وناپاکي هميشه بوده کمااينکه امروزه مه هست

سلام. مسلمانان آگاه باشند که محمد پیامبرشان، دیانت زرتشتی را تایید و زرتشت را پیامیر خدا و پیروانش را اهل کتاب معرفی کرده. این به این معناست که اگر محمد خللی در دین زرتشت میدید قطعا تاییدش نمیکرد. ازدواج با محارم در دیانت اسلام ممنوع است. مطمئن باشید اگر این کار در دیانت زرتشتی آزاد بود محمد پیامبرتان این دین را تایید نمیکرد. شما وقتی محمد را به عنوان پیامبرتان قبول دارید پس حرفها و اعتقاداتش را هم باید قبول کنید. یکی از دوستان مسلمانم حرفی زیبایی به من زد. "بنده همان بنده است. خواه بنده ی الله خواه بنده ی اهورا"

به نظرم، پرداختن به این بحث که می تواند احساسات انسان را مجروح کند، کار درستی نیست. فکر می کنم طرح این بحث بیشتر می تواند دستاویزی باشد تا اعتبار و منطق ساده دین زرتشت را در نظر عامه از بین ببرد. اینکه فلان تاریخ نگار یونانی در مورد پادشاهان وقت ایران چه گفته اند به نظرم ملاک عقلی و منطقی نیست. من به عنوان یک حقوقدان معتقدم باید دستورهای دینی جناب زرتشت و/یا رویه عملی و عرف زرتشتیان موجود را مورد بررسی و توجه قرار داد و از برخوردهای احساسی و بکار بردن جمله هایی که نشان از عصبیت دارند پرهیز کرد. به نظرم نباید با انگ زدن و دنبال عیب گشتن, از کنار مفاهیم و آموزه های نیک به سادگی گذشت. اینکه یک دین به رغم ظلم و ستیز پادشاهان و زورمندان پس از گذشت هزاران سال هنوز پابرجا مانده و پیروان آن محروم از دسترسی به منابع ثروت هستند، نشان از درستی و صداقت پیروان آن دارد. از طرف دیگر، دین زرتشت ریشه در تاریخ و فرهنگ کشور ما دارد، اگر این عمل (ازدواج مردم با محارم) امری مطلوب و متداول بوده، پس چرا همه ی ما از شنیدن آن این قدر چندشمان می شود؟

دینکرد از کتاب های معروف زرتشتی در قرن های نهم و دهم میلادی است. یک فصل کامل از کتاب سوم دینکرد (از ص 141 تا ص 150) به ازدواج با محارم اختصاص دارد. بخشی از عبارت آن را می آوریم: «از بهر اینکه آن پیونددهی >نرها و ماده ها< به گونه ای گسترده به درست تر کردن >نژادها< بیانجامد، مردمانی را که از یک نژادند وا می دارد با خویشان همخون پیوند >زناشویی< بندند و خویشان همخون با خویشان طبقه ی اول و هرچه نزدیک تر، پیوند بندند. من (= من هیربد) بویژه سه گونه همپیوندی >از گونه ی خویدوده< را در نظر گرفته ام که اینانند: 1. همپیوندی پدر با دختر؛ 2. همپیوندی پسر با مادر؛ 3. و همپیوندی برادر با خواهر. ... خویدودهی «برادر ـ خواهر» نسبت به آنچه که از ایشان زاییده می شود چهار لایه پیوند دوستی >تو ـ در ـ تو< در بر دارد: 1. یکی اینکه >برای خواهر، فرزندی که از این همپیوندی زاییده می شود< فرزند برادرش است و برادر>زاده<اش می باشد؛ 2. یکی اینکه آن، فرزند برادر است و وی، خوهر هر دوان؛ 3. یکی اینکه، >برای برادر نیز< فرزند خواهر است؛ 4. و یکی اینکه آن فرزند، برادر و >خواهر زاده ی برادر است<.» تصویر کتاب شناسنامه کتاب: کتاب سوم دین کرد، به اهتمام فریدون فضیلت، تهران، انتشارات فرهنگ دهخدا، 1381ش

نخستین سوالی که در مورد کتاب سوم دینکرد به ذهنم آمد این بود که چرا این کتاب 14 سال پس از انقلاب و توسط کسی که نام آشنا نیست چاپ شده ولی پس از اینکه توضیح آقای فریدون فضیلت را خواندم، شک من تا حدی از بین رفت. ایشان گفته‌اند: «دينكرد بن‌نوشته‌اي ايراني و دانشنامه‌اي برجاي ‌مانده ‌از روزگار ساساني است كه در سده‌ سوم به‌ كوشش چند موبد ايراني بازسازي شد.» به‌ گفته‌ مولف كتاب «دينكرد سوم» دينكرد بازسازي‌شده به‌ پيروي از اوستاي روزگار ساساني در سه جلد و هزار فصل نوشته مي‌شود و در آن مسايل فقهي، سياسي، فلسفي، ديني، حقوقي و‌... آمده؛ هرچند بر عكس اوستا در دينكرد، فصل‌ها كوتاه و فشرده است.» كتاب دينكردي كه در سده‌ سوم بازسازي شده‌ است به مدت ٦٠٠ سال گم يا به‌گونه‌اي پنهان مي‌شود و پس از اين مدت در هنگام بازسازي يك بناي كهن در ميان يك ديوار در روستايي از شهر يزد كشف مي‌شود وي گفت: «پس از بازسازي بن‌نوشته‌ دينكرد در سه جلد، از آنجايي كه كتابي مقدس بوده ‌جلدهاي ديگري كه دربردارنده‌ نوشتارهايي ديني و... است بر آن افزوده و دينكرد كهن، در ٩ جلد گردآوري مي‌شود.» اين نويسنده و محقق خاطرنشان كرد:‌ «كتاب دينكردي كه در سده‌ سوم بازسازي شده‌ است؛ ٦٠٠ سال پنهان بود و پس از اين مدت در هنگام بازسازي يك بناي كهن در ميان يك ديوار در روستايي از شهر يزد كشف ‌شد.» با توجه به این اظهارات گویا و با ملاحظه اینکه ادیان با یکدیگر تضاد منافع هم دارند، می‌توان خیلی از امور را کشف کرد. با همه‌ی این احوال، فکر می‌کنم که عادت فرهنگی ما شده که خیلی از امور یا اشخاصی را که واجد نیکی‌هایی هستند، آنقدر واکاوی می‌کنیم تا به یک عیبی برسیم و از آن پس تمامی شخصیت یا کارآیی آن را به کنار می‌زنیم و آن را بد می‌انگاریم. این کار درستی نیست و باید عیوب و محاسن را در کنار هم دید و این‌ اندازه به دنبال عیوب نگشت. همان طور که پیشتر گفتم، دستور دینی شخص جناب زرتشت و رویه و عملکرد فعلی زرتشتیان ملاک است. علاوه بر اینها اگر کسی مطالعات فقهی داشته باشد و در آنها به تفکر بپردازد، می‌فهمد که کراهت برخی از احکام، کم از ازدواج با خواهر و مادر و دختر (که مبتنی بر رضایت دو طرف است) نیست. چه قدر خوب می‌بود که دین از سیاست جدا می‌بود و دینداری موجب کسب ثروت نمی‌شد.

بسم رب العالمین من با تمام وجود این موضوع رو رد میکنم مگه میشه دینی الهی باشه وبا احکام خودش بشر رو به فساد و تباهی بکشه

آقای نویسنده، ضمن تشکر از تحقیقات که انجام داده اید و بدون تعصب ملی گرایانه افراطی حقایق را بازگو می کنید، سوالی برایم پیش آمده آیا در زمان ایران باستان عمل خویدیده نزد پارسیان و زرتشتیان به وفور انجام می گرفته است، اگر این گونه است ایا می توان گفت تولید نسل این اقوام از راه حرام و نامشروع(حرام زاده) انجام پذیرفته است؟ با توجه به اینکه در زمان ما قبل اسلام بوده است.

سلام دوستان- در تاریخ ایران تنها دو مورد ازدواج با محارم بوده که البته معلوم نیست چقدر صحت داشته. اگر در دین زرتشت این مسئله سفارش شده بود قطعا باید در طول 4000 هزار سال خیلی بیشتر از این حرفها بود. هرودوت مورخ یونانی بوده که بسیار تاریخ ایران را از روی غرض تحریف کرده مثل اینکه گفته تعداد روزهای سال در ایران باستان 360 روز بوده چون خشایار شاه 360 تا زن داشته یا 360 اسب سفید و ...!!!! پس نمیشه به گفته هایش استناد کردو در متون پهلوی هم به ازدواج با نزدیکان یعنی خویشان سفارش شده به نام" خویی دو ده" مثل اسلام که گفته شده عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها بسته شده و ازدواج با نزدیکان فامیل بسیار عرف است حتی خیلی بیشتر از زرتشتیان. مسئله دیگر آنکه اگر در طول تاریخ پادشاهی اشتباهی کرده دلیل نمی شود آن را به حساب تعلیمات آن دین گذاشت.در هیچ جای گات ها در مورد ازدواج با محارم صحبتی نشده است.آقای رضا خیالتان راحت ما نا مشرو ع و حرام زاده نیستیم.

من هم با نظر خانم تهمینه موافقم شما با این حرفهاتون دارید سخنان حضرت محمد(ص)رو زیر سئوال میبرید یعنی اگاهی ودانستن شما بیش ایشان هست که اینقد کور کورانه قضاوت می کنید وهمه ما می دانیم که بعد از این سال وبا اینفپقدر کشتار وفشار وجنگ واتش کشیدنها ممکن است خیلی چیزها به کتابها افزوده وخیلی چیزها کم شده باشد مثل الان که تازه ما فهمیدیم که واژه امرداد را باید یه جای اسم ماه پنجم (مرداد) جایگزین کنند در ضمن ما درکشوری زندگی می کنیم که دانشو علم وآگاهی رهبر عزیزمون بیشتر از ماهاست وباید از دستورات ایشان اطاعت کنیم

قرآن، ایرانیان باستان را مانند یهودیان و مسیحیان اهل کتاب خواند، درست، ولی همه ی ما میدونیم و خود پیروان این ادیان هم میدونند که کتاب های دینیشون طی زمان تحریف شده، اگر پیروان این ادیان به دنبال راه حق باشند و در پی حقیقت، با اندکی تحقیق، به حق بودن قرآن و اسلام و تعالیم والای آن که در مکتب حقه ی شیعه وجود دارد و هر انسان خردمند رو مجذوب خودش میکنه شهادت میدهند. به امید هدایت بشریت

من مسلمونم ولی روایرانی وزرتشتی تعصب دارم حرف زدن همتونم قبول دارم چون اکثرا نظرتون رومیگید بجزچند نفر مثل ای korosh که انگار ای عقده ای ها نظر میدن.بازرتشتی ها هم که برخورد داشتم ادمای بامعرفتین. ولی اگه همچین چیزی تو دین زرتشت بوده دوتاه پادشاه انجام دادن ن مردم بعم ملاک زرتشتی های الانن اگه از ای کار تو دینشون رواج بود الانم بود.تو دین اسلام چون مخفیانه انجام میشه وادمای گم نام انجام میدن فکر میکنین نیس یعنی خیلی بیشتر از دو بار دین زرتشت هس.شما قبل از دین ایرانی هستین روی حرف دلتون نظر ندین رو عقلتون نظر بدین.درود به همتون خدا نگهدار 09170493643اگه بامن خواستید بحث کنید.

من با زرتشتی ها در یک شهر سالیان مدیدی زندگی کردم. اگه مطلب رو خوب می خوندید متوجه می شدید که پادشاهان هم من جمله پسر کوروش بزرگ این کار را انجام داده است. همانطور که برای دین زرتشت با رفرنس مطلب قرار داده شده، بهتر می بود شما هم برای ادعای خود در مورد اسلام، رفرنس بیان می کردید.

متاسفانه تاریخ و تاریخ نگاری آنچنان دقیق نیست که بتوان بر پایه آن به حقانیت و درستی همه چیز پی برد .شما توجه کنید حوادث 100 ساله اخیر به درستی قابل کنکاش و بررسی نیست تا چه رسد به 3000 سال قبل ! ولی توجه کنید تمرکز نویسنده بر مشوش ساختن چهره دین توحیدی زرتشت از چه چیز مایه میگیرد ...

چرا مزخرف میگید ازدواج با محارم صدر اسلام برای مسلمانان که کم جمعیت بودند هم آزاد بود ازدواج خواهر و برادر در صورتی که شخصی نباشه و مسلمون ها تحریم بودن در صدر اسلام جایز بود(مثل شراب که صدر اسلام جایز بود) پس بیخود اینقدر چرند نبافید

در عصر ساسانیان ایران میلیونها نفر جمعیت داشت. جمعیتش کم نبود.

1_میلیون ها نفر توی کدوم سند اومده؟ 2_اینکه چند مورد انگشت شمار باکلی شبهه و فرضیات ازدواج با محارم رو انجام داده باشن دلیل نمیشه شما اینو به کل جامعه ایران منتسب کنید

کسی نگفت که میلیونها نفر ازدواج با محارم میکردند. شما گفتید در زمان کمی جمعیت میشه این کار -ازدواج با محارم- انجام داد، بنده عرض کردم که جمعیت ایران آن عصر کم نبود. بلکه میلیونی بود.

شما مطالعه کنی می بینی حرف دوستمون درسته بعد از ظهور مزدک تعداد زیادی از مردم به دین مزدک گرویدند وتعدادی هم یهودی شدند وموبدان که دیدند تعداد پیروان زرتشت کم شده تصمیم به ازدواج با خویشان گرفتند تا نسل پیروان زرتشت از بین نرع

این مطلبتون رو از کجا و با کدام رفرنس بیان می کنید؟

سلام. رفرنس در متن آمده است. در مقالات زیر هم به تفصیل اسنادی بر ازدواج با محارم ذکر شده است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 آذرفرنبغ فرخزادان،ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

چه قدر خوب می‌بود که دین از سیاست جدا می‌بود و دینداری موجب کسب ثروت نمی‌شد.

سلام ناشناس گرامی؛ چه بسا انسانیت هم بازیچه ی کسب ثروت شود. حال اگر انسانیت را نیز از سیاست جدا کنیم، چه خواهد شد... البته نیّت شما در جهت تعالی دین، ستودنی است.

من پیرو هیچ دینی نیستم ازدواج نا موفقی داشتم .یک فرزند دارم اگر ازدواج مجدد کنم فرزندمو میگیرن و به پدرش میدن.از بچگی عموم و خیلی دوسش داشتم .الان هم عاشقانه میی پرستمش واقعا حس عجیبیه .به نظرتون من برم تو چه.دینی که بتونم با عموم باشم؟

من پیرو هیچ دینی نیستم ازدواج نا موفقی داشتم .یک فرزند دارم اگر ازدواج مجدد کنم فرزندمو میگیرن و به پدرش میدن.از بچگی عموم و خیلی دوسش داشتم .الان هم عاشقانه میی پرستمش واقعا حس عجیبیه .به نظرتون من برم تو چه.دینی که بتونم با عموم باشم؟

اولا:آنچه که از اسناد باقی مانده کتاب زرتشت به زبان گاثها نوشته شده است که زبانش شناسان قدمت و ریشه این زبان را بدرستی نمیتوانند بدست بیاورند نظریه هایی مختلفی درمورد این زبان وجود دارد گروهی آنرا به التصاقی زبانها و گروهی زبانهای سامی و... نسبت میدهند دوما: دین زرتشت در زمان هخامنشیان در ایران رایج نبوده بلکه دران دوران هخامنشیان به آیین هایی مندآوردی و مبهمی معتقد بودند که ازدواج با محارم و ... در آن باب بوده مثالهای آورده شده در متن و ازدواج کوروش با خاله اش در جمعبندی و نتیجه گیری از دو مورد بالا به این نتیجه میتوان دست یافت که دین زرتشت یک دینی مبهمی بوده در زمان ساسانیان به دستور اردشیر بابکان به زبان پهلوی برگردانده شده و باتبع تحریفهایی دران صورت گرفته و آیین های کثیفی دران وارد گشته است

prancess گرامی، سؤالتان مربوط به بحث زرتشت و باستانگرایی نیست. لطفاً آن سؤال را در بخش "عرفان‌های کاذب" از کارشناسان بپرسید.

اعراب.با مالیاتهای وحشتناک.یا با قتل عامهای وحشتناک.سعی درمسلمان کردن ایرانیها داشتن.لنهل داعما زبان ایرانیها ونزهبشون را مسخراه کردن.یا تهمتهای ناروا زدن.بما..دیگه شما خودتی بس کنید.زشته. امام زمانی که کارتر ازقوانین اسلام حرف زد.کارتر رامسخره کردن. که برای ما اسلام شناس شده.حالا خوب .انها هم به ما همین رابگن.

امیر ملعون دهانت را بسته کن. صحابه هرجا رسیدند در آغاز اسلام را به مردم عرضه کردند هرکه پذیرفت که به. هرکه نپذیرفت او را به جزیه دادن واداشتند و اجازه دادن مجوسیان بر دین خود باقی بمانند. هرکس جزیه نمیداد آنگاه جنگ میشد. اکثر مجوسان تا قرنها جزیه دادند و بر دین خود ماندند. آنان که مسلمان شدند با اختیار شدند. دین مجوس مسخره است. ازدواج با محارم. کشتن مورچگان به امید آمرزش. ثواب داشتن کشتن لاک پشتها. زندانی کردن زنان در ایام حیض. مجوسان حتی شجاعتی ندارند که اوستا را بپذیرند.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.