افزودن نظر جدید

مگه ما زرتشتیان کاری ب کار دین شما داریم؟موسی ب دین خود عیسی هم ب دین خود.شما دارید دین گذشته و نیاکان خود رو از بین میبرید.بهتره دست از سر عرب ها بردارید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.