افزودن نظر جدید

آقای ابرار گرامی دلیل شما برای اینکه ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، به نظرم خیلی آبکی هست!! چون یکی یا دو مورد نیست که قبول نکنیم ، بلکه در تاریخ ایران از این قبیل موارد بسیار بوده است و همچنین این کار توسط موبد کرتیر یکی از موبدان مهم زمان ساسانیان نیز انجام شده است. در کتاب دینی خود زرتشتیان نیز نمونه هایی از این رسم وجود دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.