ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

معجزه وامدادهای غیبی ودرکل قدرت خدا خرافه نیست پسر جان کسی هم که به اون ایمان داره اهل خرده وبرعکس از منطق تو و امثال تو به دوره که ایمان به خداتون ناقصه درضمن گفتی وحی هم دور از منطقه اونوقت اگه وحی نباشه حضرت زرتشت چگونه پیامبر شده؟؟؟اگه وحی نباشه نه دینش دین خداست نه خودش پیامبره پس حرف الکی نزن

پسر جون معجزه وامدادهای غیبی خرافه نیستی اونیم که به قدرت خدا ایمان داره اهل خرده وبرعکس از منطق شما به دوره که ایمان به خداتون ناقصه راستی گفتی وحی دور از منطقه اونوقت ببخشیدحضرت زرتشت چگونه پیامبر بوده اگه وحی خرافست پس دین زرتشت دین خدا و حضرت زرتشت پیامبرخدا نبوده پس بی منطق حرف نزن

نظرات منو منتشر کنید

اینکه اسلام یه جاهایی شبیه به ادیان الهی دیگه باشه جای تعجب نیست چون درون مایه ادیان الهی یکیه با این تفاوت که اسلام کاملتره ودینهای دیگه تحریف شده درضمن اسلام از طرف خداست پس انقدر نگو از فلان جا وفلان جا بعدشم اون 500تا آیه ی جهاد دعوت به قتل وغارت نیست چرت نگو بلکه دعوت به دفاع از خود وعقیده و ناموس و جان و مالشون در برابر کافران و گمراهانه که قصد قتل وغارت داشتن اوکی فهمیدی یا بیشتر توضیح بدم

اقا مهدی ببین دین اسلام دین تمام پیامبران بوده وبنا به شرایط فهم ودرک مردم اون روزگار شریعت ها (جزییات دین) مختلف بوده که کامل ترین ان به دست پیامبر اسلام (ص) رسیده. پس زرتشت و یهودی و مسیحی و... شریعت هستند وهیچ کتابی مانند قران تمام جنبه ی زندگی یک انسان رو در بر نگرفته.

آقا داداش!!! اومدی مثلا اظهار فضل کنی نفهمیدی چی گفتی!!! ما خیلامون مسلمونیم و بهتر از تو از فقه اسلام سرمون میشه بیخود نمیخواد خودتو اذیت کنی. اون موقع که عربهای در عصر جاهلیت دست و پا میزدن و دختراشونو زنده به گور میکردن و خون و خون ریزی کار روزانشون بود ما صاحب بهترین ها بودیم. بهترین تمدن ها. فرهنگ، دانش، هنر، آداب، دین، زندگی و .... زنان و دختران ما دارای جایگاه و منزلت و احترام بودن. یه دو سه هزار سال قبل از اینکه اسلام بیاد

لازم هست این دوستمون، چند مورد از فرهنگ و تمدنی که در زمان قدیمی که عربها دختران خود را زنده به گور می کردن را بدانند: خوردن ادرار گاو/ خورده شدن بدن مرده توسط پرندگان و حیوانات لاشه خوار/ کشتن مورچه و حیوانات زیر زمینی در تعداد بالا/ تحویل دادن دختران و خواهران خود به موبدان و تجاوز موبدان به آنها، صرفا برای کفاره ی گناهی خاص/ شسته شدن بدن با ادرار گاو و ..... در اینجا کارهایی که پادشاهان و فرمانروایان را انجام داده اند را فاکتور می گیریم. و واقعا هم این تمدن و فرهنگ افتخار داشته!!!!

ببینم شما کی هستین؟!!! وهابین؟ صهیونیستین؟ تازی؟ چرا اینقد کینه ورزانه سخنوری میکنید؟ خب لابد اسید سوزی مردگان در قبر وهابی ها، سر بریدن مردم از هر دین و آیینی مذهبی، تجاوز به زنان و کودکان بی گناه، خوردن جگر انسان به قتل رسانده، به اسارت بردن دختران و زنان ایزدی عراق و فروش آنها به عنوان برده و هرازان مورد دیگر هم جزیی از اسلامه دیگه. ببین آقای یا خانومی که با اسم مستعار korosh بیاناتتو تایپ میکنی با این اوصاف، رفتار و گفتار تکفیری ها هم باید از اسلام دونست نخیر دوست گرامی این خبرا نیست. من نمیدونم چه کینه ای از ایران باستان در سر داری ولی اینو بدون ما فرزندان همون آدما هستیم و توهین به پدران ما ایرانی ها که از راستی گفتار و کردار و پندار سخن میگفتن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. مهمتر از اسم دین بر فردی انسان بودن اوست آزادگی اوست؛ به یاد گفته نازنین مرد امام حسین(ع). امیدوارم روزی از تعصبات کورکورانه برای همیشه دوری گزینیم. به قول رنده یاد دکتر شریعتی تعصب کور است.

ببنید، مطالبی که بالا بیان شد هیچ موقع کورکورانه نبوده و نخواهد بود، بلکه تماما در کتابهای دینی زرتشتیان وجود دارد!!! اگر این مواردی را که به نظرم کورکورانه هست را به اسلام متصل می دانید، کار بسیار نادرستی هست، چون هیچ موقع اسلام چنین مواردی را بیان نکرده و در کتابهای خود اینها را ذکر نکرده است. اینها توهین به پدران ایرانی نیست و نخواهد بود، چون افتخار ما ایرانیان این است که همین پدران زمانی که بانگ اسلام را شنیدند ، آنرا قبول کرده و پذیرفتند و حتی چندین دفعه که می توانستند به آیین زرتشت خود برگردند، باز هم دست از دین اسلام بر نداشتند!!!

شما داری مغلطه و سفسطه میکنی اسلام چنین مواردی را بیان کرده (یا اسلام یا .tuer.kill.) رقتن پدران ایرانی به هند.[...] به این دلیل بوده هست. در تاریخ بار ها تلاش شده است اسلام را رفورم کرد, همه شکست خوردند. معتزله تلاش کرد منطق را با اسلام آشتی دهد, شکست خورد. شعوبیه و آشتی ناسیونالیسم ایرانی با اسلام , عرفان و آشتی عشق با اسلام نیز در پایان توسط هیولای اسلام ذبح اسلامی شدند.

مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب : http://www.adyannet.com/news/12856 و همچنین: مسلمان شدنِ اختیاری ایرانیان در نگاه پروفسور یارشاطر: http://adyannet.com/news/15368 و همچنین مسئله ای که نخواستید توجه کنید این بود که اگر یک ایرانی حاضر به پذیرش اسلام نمیشد از او جزیه دریافت میکردند و به او اجازه میدادند که زرتشتی بماند. هنوز هم زرتشتیاغن وجود دارند. این یعنی غیر از اسلام و مرگ، راه دیگری هم بود که همان جزیه بود. مغلطه، سفسطه و دروغ ممنوع. توجه کنید که در زمان حمله عرب به ایران بسیاری از ایرانیان همچون دیالمه و اسواران و دهقانان اطراف فرات و... به قدری از موبدان و شاهان ساسانی متنفر بودند که با سپاه عرب همراه شدند. بسیاری از نواحی ایران هم بدون جنگ فتح شد. (بخشی نیز با جنگ). دین زرتشتی هیچگاه نتوانست چه در عرصه شمشیر و چه در عرصه منطق در مقابل اسلام دوام بیاورد.

اینکه دهقانان و آحاد مردم اسلام را قبول کردند به خاطر این بود که از حکومت ساسانی خسته و بی زار شده بودند و ربطی به این ندارد که از ته دل اسلام را قبول کردند. الان هم در همه کشورها اگر مردم از حکومتی و یا حزبی دل زده می شوند به کسی که ایده جدید آورده و یا حزب دیگر و غیره تمایل پیدا می کنند و این از ویژگیهای نوع بشر است. چرا فکر نمی کنید در عصر حاضر چرا خیلی ها در ایران از اسلام زده شدند و می خواهند به دین باستانی خود رجوع کنند و یا به کل قید هر دینی را زاده اند؟؟؟ کمی فکر کنید و منطقی باشید

سلام. ای کاش ذیل همان لینک این را میگفتید. اکنون که اینجا سخن میگویید، تنها و تنها بحث را از مسیرش منحرف میکنید. کامنت شما در اینجا به معنی تلاش برای حاشیه روی است. گذشته از اینکه اسلام آوردن ایرانیان نه فقط بین دهقانان، بلکه بین اشراف و سران کشوری هم بسیار وجود داشت. اگر مردم ایران به خاطر حزب بازی مسلمان شدند (که این حرف شما توهین بزرگی به مردم ایران است) پس چرا در طول تاریخ مردم ایران بیشترین جان فشانی ها را برای اسلام کردند؟ هیچ کس به خاطر منافع حزبیِ صرف این چنین جان فشانی نمیکند.

سلام به نظر من این جان فشانی مردان و زنان ایرانی در طول تاریخ ارتباطی به اسلام نداشته و این در خون و رگ ایرانی هستش که این احساس رو میده که بخاطر خاک و ناموسش جان فشانی بکنه من خودم کوردم و حاظرم بخاطر حفظ خاک وطن و ناموسم جانم رو فدا کنم و از هیچ دینی هم که شما دارین در موردش بحث میکنید طرفداری نمیکنم چون هیچ شخصی نمیتونه در مورد انفاقاتی که چندین قرن پیش اتفاق افتاده نظر بده .

ولی شهدای دفاع مقدس هم خیلی با اسلام مانوس بودن ومخصوصا عاشق امام حسین وکربلاییان بودن وبا اون بزرگان اقتدا میکردن

ما محکوم به زندگی کردن تا ابد در زیر پرچم جمهوری اسلامی نیستیم من اسلام را زیر سوال بردم. اسلام را قبول ندارم . قید هر دینی را زادم

انتظار ما این بود که درباره حقیقت ازدواج با محارم اگر سخني یا نقدي دارید، ارائه کنید. لیکن چنین انتظاري برآورده نشد. گویی در قید و زنجیر بیدیني و سرگرداني اسیرید.

شما با فکر خودتون اسلام را زیر سوال بردین؟ آیا برای شبهات و مواردی که بوده، دنبال رفعش هم بودین که جواب بدست بیارین؟ اگر قید هر دینی رو زدین، پس آفریده شدن و زندگیتون چه فایده ای داره؟

اگر زرتشت دین آسمانی بوده پس نیازی به این تهمت ها نیست و اصلا لشکر کشی اعراب به ایران معنایی نداشته اما اگر اعتقاد دارید اسلام دین کاملی است و سایر ادیان ناقصند پس بهتر است طبق سنت اسلام که زور و تجاوز و سر بریدن و. . . است علیه سایر مردمان جهان نیز قیام کرده همه را یا مسلمان کنید یا همانند صدر اسلام (که نمی توانید آنرا انکار کنید) از دم تیغ بگذرانید یا همانند شاه اسماعیل به زور شمشیر همه راشیعه کنید.البته داعش را چکار خواهید کرد نمی دانم چون آنها هم شما را قبول ندارند اصلا در دین اسلام کسی عقاید کس دیگر را قبول ندارد اصلا کسی که دم از اسلام می زند منطق و استدلالش فحش دادن و خشونت است در مقابل حرف حساب تحمل نداشته و جوابشان فقط کشتن و شکنجه و زندانی کردن است

سنت اسلام، گردن زدن (نه سر بریدن) و کشتن کسانی است که علیه مسلمانان میجنگند. وگرنه در سوره ممتحنه آیه 8 آمده است که اگر به شما آزاری نرساند حتی اگر مسلمان هم نبود به او محبت کنید. درباره شاه اسماعیل هم متأسفانه قضاوت عجولانه و بدون پشتوانه منطقی و تاریخی داشتید. 400 سال پیش از شاه اسماعیل صفوی هم بخش عظیمی از ایرانیان شیعه بودند و حتی حکومتهای شیعه چون آل بویه و ... در ایران قدرت بسیاری هم داشتند.

متاسفانه شما به همه حرفهای من پاسخ قانع کننده نمی دهید و یک بخش را انتخاب و بدون دلایل محکم سعی می کنید بالاخره زیر حرف نمانید و یک پاسخ هر چند سبک بدهید. آقای محترم اگر برای یک حرف غلط هزارتا دلیل بیاورید میشود هزارو یک غلط. سعی کنید تعصب را از خود دور کنید چون محققی که براساس پیش داوری و تعصب بخواهد درباره مساله ای تحقیق کند بی شک دچار خطا خواهد شد. حالا سعی کن برای این حرف هم یک پاسخی بدهی.

سنت اسلام این چیزایی که گفتی تیست سنت اسلام انسانیت و دفاع از خوده لشکر کشی اعراب هم به خود اسلام ناب ربطی نداره واسلام ناب محمدی برحق همون مذهب شیعه ست درضمن قبل شاه اسماعیل شیعیان زیادی بود وهمه رو شیعه نکرد داعش که گفتی اصلا آدم نیستن وبه وجود آمده واسه اسلام هراسی منطق استدلال ما مشکل نداره حرفای شما ایراد داره اسمشم گذاشتی حرف حساب درضمن اینارو گفتی الان کشته شدی یا شکنجه یا زندانی گرچه بشی هم تقصیر خودته

با درود دوست گرامی لازمه که بدانید تفسیر یعنی حل و تحلیل .در قران نوشته است ذالک الکتاب المبین یعنی این کتاب به روشنیست .پس چرا اینهمه تفسیر نوشته شده براش؟ اگر دقت کنید تفسیر امثال بهجت و .... یعنی ماستمالی کردن ایات قران! و اگر دوباره دقیق شویم میبینیم که داعش بدون تفسیر قران رو اجرا میکنند کافیست به تعدادی از احکامشون دقت کنید و اجراشو ببینید متوجه میشید .

اریا برداشتت خیلی سطحی و نامنصفانه هست. بدون که قرآن مثل روز هست. تفسیر هم یعنی برداشتن چشم بند از جلوی چشم. داعش حاضر نیست چشماشو باز کنه. قرآن میگه کسی که با شما نجنگیده شما هم باهاش نجنگید (سوره ممتحنه آیه ۸ - اینکه شما و داعش هم عقیده هستید هم روشن هست. هر دو برداشتهای ناقص و مغرضانه رو قبول داریطد. ضمن اینکه بحث بر ازدواج با محارم در زرتشت هست. اگر نظر خاصی دارید بگید و الا زیرابی نرید. تغییر بحث هم نوعی ماله کشی از طرف شما هست که میخاید بحث رو عوض کنید.

ببرای اینکه برای بهتر فهمیدن ایات و شان نزول به تفسیر نیاز داره داعش اصلا آدم نیستن حرف آدمو بزن

نازنین مرد امام حسین؟!!!! تو اصن میدونستی دعوای امام حسین و یزید یر دختر بوده ،تو اصن میدونستی حسن و حسین تو جنگ علیه کشورت وطنت خاکت ایران فرمانده بودن و کلی قتل وغارت انجام دادن تو میدونستی همین حسین با شاهزاده ی ایران باستان یعنی شهربانو دختر یزدگرد که به اسارتش گرفته بودن ازدواج کرد و کلی قتل و غارت دیگه ،حالا نمیدونم چرا گذشته ی خودتو ول کردی و دوس داری از عربای سوسمار خور و احمق که اصن نمیشه بهشون انسان گفت دفاع کنی،بی هویت بی هویت کل دنیا مسلمان ایرانی رو مسخره میکنه و احمقو بی هویت میدونه

بله نازنین مرد تاکورشه چشم دشمناش این مزخرفاچیه دعوای یزید وامام حسین سر دختر بوده به چه دلیل حتما از شبکه های ضد انقلاب ضد خدا شنیدی گاگول امام حسن وامام حسین در جنگ نبودن اگرهم بودن واسه اصلاح وهدایت بودن نه چیزی تازه ازدواج امام حسین باشهربانو 100%نیست تازه خود شهربانو امام حسین وانتخاب کرد وقتل وغارتی انجام ندادن قاتل غارتگر باباته منکاری به عربا ندارم نژاد پرست گمراه وای پیامبر و اهل بیت برترین انسانها بودن بعدشم کدوم کل دنیا کل دنیا غلط کرد باتو راستی پادشاهان و سرداران ایران قبل از اسلام تو کشور گشایی هاشون قتل وغارت نمیکردن پس اوناهم غارتگرن درضمن ضد اسلام خدا هدایتت کنه راستی حمیدرضا عربیه اسمتو عوض کن

کی گفته زرتشت دین خداییه؟ بهتره بدونی اوستا یه معلم بوده

تو قران گفته شده برای هر قومی به زبان اون قوم پیامبر فرستادیم میشه بگی پیامبری که برای ایرانی ها اومده کیه؟

دین زرتشت آسمانی نیست،جناب زرتشت هم ادعای پیامبری نکرده،حرفت خنده داره،چطوری فهمیدی اسلام برگرفته از زرتشته؟؟؟

با سلام بهتر بود در رابطه با چنین موضوع مهمی نویسنده محترم تمام مطالب موجود در این رابطه را (اگر در اختیار داشت) اظهار می کرد. واقعا با خوندن مطلب فوق من به نتیجه مطمئنی نرسیدم و شخصا نظر توحید را می پسندم. ضمنا: 1- کتب قدیم یونانی در مورد ایران چقدر قابل اطمینان هستند. اگر مرجعی وجود دارد لطفا معرفی کنید. 2- من دنبال یک مرجع کامل و معتبر در مورد دین و آیین زرتشت می گردم. دوستان اگر سراغ دارند معرفی کنند. بسیار ممنون می شوم. با تشکر

یکی از منابعی که ما را با ایران باستان آشنا می کند، نوشته هایی است که از یونانیان بر جای مانده است. مرجعی برای ازدواج با محارم در کتاب زرتشتیان:http://www.adyannet.com/news/1141 ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

استناد به متون پهلوی برای شناخت دین زرتشت شایسته نیست. دین زرتشت را میباید در متون اوستایی یافت. همه میدانند زرتشت و آموزه هایش را باید با اوستا بویژه گاتها شناخت. مثل این میماند که ما قرآن را رها کنیم و اسلام واقعی و سخن الله را تنها در کتاب های حدیث جستجو کنیم!

متون پهلوی برداشتهای مستقیم بزرگترین موبدان زرتشتی از اوستا است. در اوستا هم ازدواج اهورامزدا با دخترش آرمیتی بیان شده است.

در مورد 2500 سال پیش و حتی قبل تر حرف میزنید در حالی که تاریخ 1400 ساله تاریخ دین امروزه ما اسلام پر از تحریف و خرافه ست و خیلی راحت میپذیریم که دشمنان این دروغ ها را در احادیث یا کتابهای تاریخی به وجود آوردند آنوقت همین استدلال را از زرتشتیان نمیپذیریم؟؟؟؟؟؟

سلام در اینجا بحثی از اسلام نزدیم و به همین دلیل از پاسخ آن معذوریم. در دین زرتشت خود موبدان اقرار بر این دارند که تنها متن گاتها از اشو زرتشت هست و غیر آن نیست. در کتاب زرتشتیان باور ها و آداب دینی آنها تنسر بیان می دارد که بعد از زمان هخامنشیان و اشکانیان چیزی از دین زرتشت باقی نبود و من آنرا احیا کردم. و .... که دلالت دارد که در دین زرتشت دخل و تصرف با نام دین زرتشت صورت گرفته است. در مورد ازدواج با محارم ، دلیل از کتاب دینی خود زرتشتیان می باشد که موبد این دین نوشته است. دلیل دارید بر رد این حرف ، بفرمایید.

در کتب دینی زرتشتی به آن واژه‌ی معروف و مستمسک ایران‌ستیزان فقط اشاره شده و از خوبی‌هایش گفته شده هرگز چنین دهان‌دریدگی‌هایی که امثال غیاث‌آبادی و پانترکیستها و خود شما می‌کنید در آن کتب نیامده و آن واژه دقیقا به معنی صله‌رحم است و اینها هیچ ربطی به حرفهای یونانیان ندارد که آن زمان نه دوست ایران و نه بی‌طرف بوده بلکه دشمن ایران بوده‌اند. چطور است که راجع به تشیع از سلفی‌ها تحقیق کنید؟؟؟

مرجعی برای ازدواج با محارم در کتاب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/news/1141

شما تو مطالبتون گفتین که : (تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.) اگه این حرف خودتونو رد نمیکنید این مطلب این رو بیان میکنه که تو دین زرتشت و ایران این قضیه وجود نداشته و احتمالا مزدک خواسته این رو رواج بده پس چرا بازم سعی میکنین بر این قضیه پافشاری کنید شما داری مغلطه و سفسطه میکنی و حرافات و مطالبت ضد و نقیضه…

در اسلام ناب محمدی خرافه و تحریف نیست و حرف حقه تحریف هم باشه از جانب دشمنانو گمراهانه اسلامم خیلی کاملتر وبهتره ودین اصلی خداست اگه تحریفی هم شده باشه از ادیان دیگه تحریفات کمتری داره شما بنابه دشمنی نظر نده

من کاملا با ناشناس و توحید موافقم....چطور وقتی نکته منفی در مورد اسلام بیان میشه میگید که بخاطر دشمنی بوده اما وقتی ک کاستی از دین زرتشت گفته میشه حقیقته؟بعدم مگه الان علمای دین اسلام خیلی به اسلام و قواعدش پای بندند که شما از پادشاهان ایران حرف میزنید؟وقتی که یه شخصی تو یه مملکتی یه کاری میکنه باید گفت که دینش میگه اون کارو بکن؟

دین اسلام کاملترینه ونکته منفی نداره وهر حرفی که بر ضد اسلام ناب وهمون تشیع زده میشه همش بخاطر دشمنیه ونا آگاهی وگمراهی

رفتارهای کنونی میتواند ریشه های فرهنگی رابازگو کند ریشه رفتار کنونی ایرانیان رد ازدواج با محارم میباشد.از ذیگر رفتارهای ایرانیان که ریشه در فرهنگ باستانی دارد و آن را حفظ کرده اند نماز روزه پایکوبی ساخت کاروانسرا یا مساجد کنونی میباشد

درود بر شما ! اولا این عمل یعنی ازدواج با محارم در ان دوران در بخش عظیمی از جهان شایع بود و از لحاض اخلاقی هم اشکالی ندارد ، اسناد زیادی در دست است که حتی پیامبر اسلام طبق امتیازی که الله به او داده با خاله اش نزدیکی کرده است / در نسخ کتاب اوستا خویدوده کاملا به معنی ازدواج با خویشان است و نه محارم .ضرب المثلی هم بر مبنای ان در بین کورد ها (به دلیل حفظ رسوم زرتشتی)وجود دارد که میگوید " عقد دختر عمو و پسر عمو را در اسمان ها بستند "/امکان سو برداشت یا تحریف یا دروغ از منابع مذهبی بسیار زیاد است ، به عنوان مثال مطمینم حضرت اقا انبوه منابع اهل سنت رو دروغ و تحریف میدانید ! اهل سنت هم منابع شما رو" خرافه نامه" میدانند ! در همین حال حاضر هم ازدواج پدر و دخترخوانده در اسلام مشروع است !

درود بر شما چرا می خواهید به حاشیه بپردازید؟ کتاب روایات آذرفرنبغ یکی از کتابهای پهلوی زرتشتیان می باشد که توسط موبد آن زمان و در قرن 2 و 3 قمری نوشته شده است. شما می خواهید چه چیزی را رد کنید؟ من نه از کتاب اسلامی موردی آوردم و نه از کتاب و نویسندگان غربی!!!

ببین جناب چنگیز کتاب آذرفرنبغ خویدوده را گفته نگفته ازدواج با محارم . آیا واژه‌ی ازدواج و محارم در زبان فارسی وجود نداشته؟ فارسی متوجه نمیشی؟؟ تورکجه‌یه دیم آنلاسان؟

بهتر است موارد ذکر و توضیح این مورد ها را بخونید بعد متوجه می شوید که منظور از خویدوده همان ازدواج با محارم هست.

چنگیز رو خوب اومدی :) ... مرسی

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.