ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

یکم مطالعه کن بعد حرف بزن طبق قرآن وروایات دین زرتشت دین آسمانیه همان مجوس است بعد دروغ به این بزرگی که زرتشتیان مرده هاشون را می سوزاندند را خودت گفنی یا از کسی کمک گرفتی?? همه می دونن زرتشتیان مرده ها را دفن می کردند شخصی به نام مزدک بعد زرتشت پیدا شد ادعا پیامبری کرد که دروغ می گفت مثل بها الله ودین بهایی او به پیروانش دستور داد مرده ها را بسوزانند

تهش میخوای بگی ایرانیان فاقد تمدن و فرهنگ بوده ادمخواری میکردند اونهم از روی تفریح و با محارم ازدواج میکردند و وحشی بودند و ....... بعد اسلام اومد نجاتشون داد و ببین الان چه زندگی گل و بلبلی داریم و همه مسلمانا دنیا دوستمون دارند و برامون میمیرن؟اصلا یه گروهی درست شده به نام داعش کارش اینه که هر جا ایرانی میبینه یه عرب براش سر میبرن .!!!عزیزم ول کن زرتشت رو که اگه خوب بود که ایران به تاراج نمیرفت .ولی به ایران احترام بزار . به تاریخش احترام بزار چون لحظه لحظه تاریخش با خون جووناش ساخته شده . به خونهایی که تو چالدران ریخته شد احترام بزار که مردند که ایران ایران بمون نه ایالتی از دولت اسلامی عثمانی . اصلا کوروش خرافه ولی ایرانم خرافاته : این وطنه وطن یعنی تنها جایی که زن و بچه من و تو میتونن توش بگن ینجا خونمونه . ما ایرانی مسلمانیم . اونم ایرانیه شیعه . اقا جمکران تو ملک پارسیه .

در جواب شما زرتشتیان همیشه تابع علم زمان خود بودند شاید بدانید از نظر علمی اگر لاشه ای دفن شود بیماری های خطرناکی که در بدن فرد وجود داشته از بین نرفته و می مانند ولی در دخمه ها اب دهن لاشخورها قابلیت داشته تاهمه یچیز ها رو از بین ببره و لشخور هم حتی مریض نشه و اهک و مواد معدنی بوده که بیماری ها رو از بین میبرده در زمان جدید بخاطر صنعتی شدن این لاشخورها رو به انقراض رفته و زرتشتیان مجبور به استفاده از دفن شدن میکردند دین زرتشتی دین تفکر و اگاهی است

خنده می آید ما را ز استدلالتان شما چی فکر کردی دیگه اون دوره تموم شده که مردم رو با حرفای دروغ گول بزنید، برو اوستا و وندیداد رو بخون تا معنی تفکر و آگاهی رو بفهمی!

اقای احمق خوان یکم مطالعه کن بعد در مورد کوروش کبیر حرف بزن کوروش تو کتیبه ی خودش (الان تو موزه ی ایران شناسی لندنه) وسیعت کرده به بچه هاش که منو مومیایی نکنید و هیچ گونه طلا و جواهری همراه من دفن نکید و بدن منو بدون تابوت یا هر چیزی دفن کنید ،بعو توی کودن که معلوم نیس تو کدوم مارمولک خونه ای (حوزه ) بزرگ شدی اومدی میگی جنازه ی کوروشو لاشخورا خوردن؟ حتما مقبره ی کوروش کبیر هم خالیه؟ شما مسلمونا میگین چون سنگ های مقبره کوروش خیلی بزرگه پس حضرت سلیمان با کمک اجنه اونو واسه قبر مادرش ساخته اصن با عقل جور در میاد؟ در جوابتون باید بگم که سال 1850 میلادی تو همین مقبره خط میخی مربوط به زمان هخامنشیان پیدا کردن ،کوروش وقتی زنده بود اونو واس خودش ساختنه بود

نه سنگهای مقبره کوروشو رضاخان با جرثقیل اوورده

اينكه شما عرب زاده هستيد شكي در آن نيست . اينكه ايران به زور شمشير مسلمان شدند بازهم شكي نيست ولي خيلي از كارهايي كه پيامبر كرده هم الان مورد قبول نيست مثل ازدواج با عروس خود- مثل راهزني و غارت كاروان تجاري كه از شام به مكه ميرفتن - مثل دهها و صدها زني كه پيامبر گرفت- مثل كنيزاني كه بدون كوچكترين حقي و فقط به بهاي زنده ماندن و لقمه ناني صيغه ميكردند و بهشون تجاوز ميكردند. اينكه الان خيلي از ايرانيا از عربا متنفرن نتيجه اينه كه ايراني هستند و به زور از قوانين عرب پيروي ميكنن

آقایی که اسمت رو نوشتی ایرانی! تو ایرانی نیستی. چون ایرانی واقعی هیچ وقت دروغ نمیگه و هیچ وقت از لج دیگران خودش رو نجس نمیکنه. ولی شما هم دروغ گفتی و هم خودت رو نجس کردی. عرب زاده بودن عیب نیست. ولی دروغ گفتن عیب هست. و فقط افراد نژادپرست هستن که به نژاد و قومیت دیگران ایراد میگیرن. ایران هم به زور شمشیر مسلمان نشد. این رو حتی غربیها و دشمنان اسلام و حتی دانشمندان زرتشتی مثل جمشید گرشاسب چوکسی هم که استاد دانشگاه در انگلیس هست هم اقرار کرده این جا رو بخون تا متوجه حرفم بشی: http://www.adyannet.com/news/16081 سندها رو ببین و بعد نظرترو بگو منتظر نظرت هستم. گفتی راهزنی اون هم پیامبر؟! این هم تهمت هست. هم دروغ گفتی و هم تهمت زدی. ازدواج پیامبر با عروس خود؟ پیامبر اصلاً پسر نداشت که عروس داشته باشه! هم دروغ گفتی و هم تهمت زدی و هم دروغهای اسلام ستیزان رو باور کردی و بر اساس دروغ قضاوت هم کردی! و حکم هم صادر کردی! درباره قضیه کنیزان هم دروغ گفتی. اسناد درباره سیره پیامبر رو بخون: http://www.adyannet.com/news/15502

درود فراوان بر شما انسان عزیز برای تمام ابهامات و تهمت ها و شناخت واقعی دین زرتشت میتوانید به کتبی بع اسم شناخت زرتشت از دکتر وحید حسینی استفاده کنید کلا همه چیز برای شناخت کلی رسوم دین پاک و ایزدی زرتشت و ازدواج با محارم و همه و همه میباشد

اي كاش به جاي سند دادن به كتابهايي كه اكثر اسناد را ناديده گرفته اند، شجاعت اين را داشتيد كه تك تك دلايل ايشان را در اينجا ميآورديد تا بررسي و پاسخ دهيم.

اگر قرآن را مطالعه کنی و به سخنان امام راحل و جانشین شان آیت الله خامنه ای گوش میکردی این حرف را نمی زدی فقط بعنوان یک زرتشتی معتقد می گم مطالعه کن

آقای korosh شما حرف سلفی ها و وهابی ها رو راجع به تشیع قبول میکنی؟

نظر سلفی ها و وهابی ها، اگر افرادی بودند که از زمان تشیع و ایجاد تشیع حاضر بودند و دخیل بودن را قبول می کردیم!!! بحث اینجاست که یونانیان افرادی بودند که در آن زمان تاریخ ایران را نوشتند و حتی در برخی از موارد به سخن آنها تمسک می شود مانند احترام و تقدس آب در ایران و .... ولی ازدواج با محارم در خود متون پهلوی زرتشتی وجود دارد و برای اثبات آن نیاز به متون یونانی نمی شود...

متون پهلوی ؟ الان بیست نفر دارن به شما میگن متون پهلوی رو قبول ندارن زرتشتیا باز شما بگو متون پهلوی !

اطف کنید درباره کامه مجوس و معنا ان تحقیق کنید

همه مي دونن كه دين زرتشت يه دين آسماني و پاك بوده و نويسندگان يوناني چيزي رو كه بين خودشون مرسوم بود به زرتشتيان نسبت مي دادن . وقتي دين اسلام رو نگاه مي كني مي بيني برگرفته از دين زرتشته و بقيه اديان اگر همچين چيزي بود تو دين اسلام هم يه ردي ازش پيدا مي شد .

اینکه دین زرتشت یک دین آسمانی است قبول ! ولی ولی اگر متن را خوانده باشید متوجه می شوید که موبدان در برابر مطالبی که بیان می شود و مباحثی که بیان شده است بجای پاسخ دادن یا تایید می کنند یا اینکه جواب را به فرع می برند. دلیل بر اینکه اسلام از دین زرتشت هست ، چیست؟ بر فرض قبول چه اشکالی دارد؟ این دلالت ندارد که تمامی موارد از دین دیگر بدست آمده است.

خب ازشون میپرسیدی بعد میومدی اینجا مینوشتی که جواب ندادند. یه چیز پرسیدی و اونها هم یه چیزی گفتند حالا بیا بگو کم گفتند و چرا اینو نگفتند و...

جون من راس میگی؟ اسلام از زرتشت گرفته شده؟ من خودم در مورد دین زرتشت کلی تحقیق کردم الانم دارم در مورد تشیع تحقیق می کنم. یه ذره شبیه به هم هستن. فقط در مورد یه موضوع خیلی پیش پا افتاده مث سلام کردن. توی اسلام(مذهب تشیع): 1. از 70 ثواب سلام، هرکس که اول سلام بگوید 69 ثواب می برد و هرکس که جواب سلام بگوید 1 ثواب می برد. 2. سلام دادن به کسی که در حمام است جایز نیست(مکروه است). 3. هرکس به تو سلام داد به شکلی بهتر جوابش را بده و یا حداقل همانند خودش جوابش را بده. 4. هیچ کسی نبوده است که حتی یک بار زودتر از حضرت محمد(ص) ،درهنگام رویارویی با وی، به او سلام بگوید 5. هرگاه در حال «نماز» بودی و کسی به تو سلام داد باید جواب سلامش را در همان حال «نماز» بدهی . . . این فقط درمورد سلام کردن بود. که در اسلام به این مفصلی هست اما در زرتشت نه. راستی، مگر این ادعای شما نیست که دین زرتشت یه دین خداییه. پس خدا داده دیگه اشو زرتشت که از خودش دین نساخته که. خب این دین رو همون خدایی داده که دین اسلام رو داده دیگه . دین و نظر خدا هم که (نعوذ بالله) عوض که نمیشه. خب پس همه ی دین های خدایی باید مواردی شبیه به هم داشته باشن دیگه. با عرض ارادت واقعی

احتمالا داری توی تخیلاتت تحقیق می‌کنی اسلام حداقل ۸۰درصدش با زرتشتی یکسانه چون منبعش یکی بوده . جدای از تهمتهایی که به مزدایسنا زده میشه اعتقادات به خدا و شیطان و بهشت و جهنم و... گرفته تا واجب و حرام مثل دروغگویی ،حسادت و کینه و ...

طبق تحقیقات شما، از چه منبعی استفاده می شود که اسلام و زرتشت منبعی واحدی دارند؟ در دین زرتشت واجب و حرام وجود ندارد!!

هرچی با شما بحث کنیم اخرش حرف خودتونو بزور مث دین ساختگیتون تو ذهن این مردم میکنید.پس حیف انرژی ک روی بحث با امثال شما بذاریم.گند زدید تو تاریخ این کشور شماها.فرض کن ثابت کردی ک ازدواج با محارم بوده.خب ک چی؟؟ب شما چه؟؟؟؟هان؟؟

شما هم که بمانند منطق و مکتب غیرعقلانی خود، در پی به حاشیه کشیدن بحث هستید. چرا امثال شما خواهان متوقف شدن بحث‌ها هستند ؟ اگر کسی "گند" زده باشد، همان کسی چنین کرده که دروغ و یاوه و افتخارات کذایی برای این ملت جعل کرده، و هنگامی که نوبت به بیان حقایق می‌رسد، دست و پایش را گم می‌کند. اثبات وجود ازدواج با محارم (که بیش از 60 سند کهن ایرانی و غیرایرانی و مهم‌تر از همه چندین دلیل از اعترافات و فتاوای موبدان زرتشتی بر آن صحه گذاشته است) روشنگر این است که کدام مذهب، واقعاً ساختگی است. سپاس

با سلام، اینکه همه ادیان غیر از اسلام مورد تحریف قرار گرفتند درسته ،مثل همین دین زردتشت،. اما اگه بخوایم این تهمت رو به اصل دین زردتشت نسبت دهیم اونوقت نعوذ بالله به خدا اتهام زده ایم ، چراکه همه نوع بشر به زردتشت به عنوان یه دین آسمانی اعتقاد دارند

با سلام خدمت شما، به نظر شما امروزه از آیین زرتشت چی باقی مانده است؟ آیا آیین زرتشت امروزه همان دین زرتشتی است که اشو زرتشت آورده است؟ آیا زمانی که خود موبدان در کتابهای خود اعتقاد دارند تاریخ تولد و محل تولد اشو زرتشت در هاله ای ابهام هست، چگونه باور کنیم که آیین زرتشت امروزی آنچیزی است که موبدان اقرار دارند؟

ایرانیان به دین واپسین خود بازخواهند گشت در زمان ساسانیان پیشگویی که گفته شده در 1400 سال دیگه :)

"بیش از ۶۰ سند کهن ایرانی و غیرایرانی و مهم‌تر از همه چندین دلیل از اعترافات و فتاوای موبدان زرتشتی بر آن صحه گذاشته است" خوب شما یکی از اون 60 سند کهن ایرانی و غیر ایرانی یا یکی از اون اعترافات! و فتاوای رزتشتی! که اشاره میکنه در دین زرتشت آمده با محارم میتوان ازدواج کرد رو بیان کن!

دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

دینکرد بازنویسی وتحریف شده و مورد پذیرش نیست

این 60 سنده ؟؟؟ بعد از کتب تاریخی لینک بذار اگه راست میگی

دوست عزیز اگر ازدواج با محارم در دین زرتشت باشه!! پس پیغمبر شما هم صد در صد بچه بازه!!عایشه در 7 سالگی زن پیامبر شده بوده خخخخخخ یا به گفته امام علی که زنان مثل کشتزارند و از هر جا خواستید به ان وارد شوید:)) یا که وقتی میگن اسلام دین توازنه اما در عمل میگن مرد میتونه 4 تا زن بگیره اما زن نمیتونه 4 تا مرد داشته باشه:)) یا که در دین هیچ اجباری نیست(لا اکراه فی الدین) اما کسی که کافر بوده سرش از تنش جدا میشده:)))))))) دوست عزیز من میتونم تا قیام قیامت از قران برات تناقض و عیب پیدا کنم!!

ببین من نمیخوام ادعای این مومنای همه چیز دون روبرات در بیارم خودم از بحث دینی چیزی زیاد سرم نمیشه اما جواب تورو اگه راستی میگی برو از یکی از طلاب جوان همه ی حوضه های سراسر ایران بپرس تاهمون یه طلبه جوان وکم تجربه جوابتو جوری بده بامنبع ودلیل تاخودت خود به خود به اسلام روی بیاری واستغفار کنی از این صحبت هات وقران یکی از بدون نقص ترین کتب الهی علمی اجتماعی و حتی داستانی وپند اموزیه وازهرجهت میشه باهاش رابطه داشت و هیچ گونه حتی یه نقطه غلط یا تناقضی توش نیست وسلام«درضمن ازدوستان مسلمونم به خصوص تشیع خواهانم که به قول یکی از برادران روحانی خودتونو به سلاحه دلیل منطقی تجهیز کنین تا گول چنین افرادی وشبهاتشون رو که همشون بدون شک وبا شجاعت میتونم بگم غیر منطقی.وعقلانی هستن رو بدین»

احسنت آقا سینا

مودب باش لطفا اولا سن عایشه رو کمتر جلوه دادن ودر عربستان رشد دختران بیشتر بوده امام علی نگفته زنان مثل کشتزارند ما احادیث جعلی هم زیاد داریم گفته باشه زن خود فردو گفته بی سواد اسلام از نظر انسانی بین زن ومرد تفاوت قاعل نیست اما بین زن ومرد تفاوتی هست یعنی نفمیدی اینو شماخب یه زنی بگیر4تا شوهر داشته باشه خخخخخخخخخخ درضمن در دین اجباری نیست اما در اسلام باکافران حربی که قصد جنگ دارن برخورد میکرده شما اگه میتونی تا قیام قیامت تناقض وعیب بیارجوابتو میدم چه غلطا واجب نیست راجب چیزی که عقلت بهش نمیرسه حرف بزنی اسلام بهترین وکاملترین دینه پیشوایانشم بهترین انسانها

راست گفتی برادر اسلام دین پارادوکسه ،یک جا میگه هچ اجباری در دین نیس در جای دیگر میگه سر کافران(کسانی که در ایین ما نیستند)60 رااز بدن جدا کنید سوالی هست که در واقع ارتباط اصلی با این بحث داره ادم وهوا بر زمین امدند پس نسل بعد انها چطور تکثیر یافت؟قطعا فرزندانشان (خواهر وبرادر) باهم ازدواج کردند.

سلام. پاردوكسي در قرآن نيست. بلكه ناشي از ذهنيات و تفسير به رأي شما است. گردن زدنِ كافران، مربوط به جنگ است. جنگ براي دفاع از خود، هويت خود و كرامت خود. (ايه 8-9 ممتحنه را بخوانيد به خوبي پاسخ شما را داده است) اين تناقضي با اجباري نبودن دين ندارد. اما درباره ازدواج فرزندان آدم و حوا، اگر اين موضوع ثابت شود (كه در آن ترديد و نقدهاي جدي است)، باز هم اين موجب توجيه ازدواج با محارم در آيين زرتشتي نيست. چه اينكه شما جامعه ساساني را به يك جامعه عصر حجري تشبيه كرديد. موفق باشيد و به خاطر كساني كه با مادر خود همبستر ميشدند، به اسلام حمله نكنيد.

آقا سامان گر حکم شود که مست گیرند /// در شهر هر آنچه هست گیرند.گرفتی؟

دین ساختگی دین خودته شفا بگیری الهی

چطو به این نتیجه اعجاب آور رسیدین؟ اول از همه چیز باید بگم که من آتئیست هستم و از هیچ دینی جانب داری نمیکنم .اسلام ترکیبی از ادیان زرتشتی و یهودیه بعلاوه رسومات اعراب.و جالبه که بشدت "سامیه" یعنی به نظر بنده بیشتر از تورات کپی کرده تا از اوستا و قبله مسلمین هم تا سالها اورشلیم بوده،تازه اون بخش زرتشتی قرآن مثل معاد و بهشت و دوزخ و شیطان و امثال اینها هم بیشتر از شام و یمن وارد عربستان شده تا ایران و بخش عربی اون هم که بالغ بر 500 ایه فقط در دعوت پیروان به قتل و غارت هست هم بیشتر ابتکار خود حضرت محمده تا بت پرستان. چطور 80 درصد اسلام شبیه زرتشیه؟

سلام برای من جالب هست که مردم درباره دیان تحقیق می کنند و اینکه همه سعی در دانستن حقیقت دارن واقعا جای تشکر و تحسین داره.. نظر خودم رو درباره دین اسلام می گم.. حتی به فرض اینکه زرتشت پیامبر خدایی باشه... مشکلی وجود نداره ،به پذیرش اسلام چون خداوند با دین پاک اسلامش حجت رو برای مردم تمم کرده و ختم پیامبران اعلام شده.. اسلام به معنای اعتلای روح انسانی تا حد تسلیم در برابر خداونده یعنی باز شدن قدرت تفکر تا حدکمال که به دیدن روحانی و درک از قلب می رسه.. یعنی انسان تا حد تقرب به پروردگار پیش خواهد رفت و خود خواهد توانست تا حد انبیاء درک و شعورش رو افزایش بده... پروردگار همه ادیان یکی است...چون جهان همان است پس خالق هم همان. اینکه دین اسلام نزدیک به تورات ست برای اینکه مردم آن زمان توان بالاتری برای درک داشتند اما بزرگتن یهود اعمال قدرت و نفوذ کردند در دین خدا که عیسی و محمد برای خروج اعمال قدرت اونها انتخاب شدند و البته دین کاملتر شد.

سلام ناشناس گرامی، با توجه به اینکه شما احتمالاً خود را از نسل میمون‌ها و اورانگوتان‌ها می‌دانید، پس نباید از برخورد یک مکتب با امثال خودتان نگران و ناراحت باشید. همانگونه که شما به یک "اسب" زور می‌گویید و به اجبار او را تسخیر می‌کنید، بقیه هم حق دارند بازماندگان نسل میمون‌ها و شانپانزه‌ها را به همین گونه تسخیر کنند. (باور آتئیستی انسان را در حد یک حیوان محض پایین می‌آورد). از سویی دیگر آیا وجود ازدواج با محارم (همبستری با محارم ولو به زور)، در آیین زرتشت پاک را باور ندارید؟

شما وجود خداراچگونه ثابت میکنید

با دلایل زیاد وجود خدا ثابت شدست

دوستان گرامي تاريخ همواره در حال تکرار شدنه وضعيت کنوني و عملکرد داعش رو بررسي کنيد در نتيجه به اوضاع مردم ايران در زمان حمله اعراب پي خواهيد برد بريدن سر مردمان چه زن چه کودک. به بردگي گرفتن دخترکان و انواع و اقسام کارهايي که شنيده بوديم ولي حال به لطف اينترنت مي بينيم و در مورد بحث ازدواج با محارم در دين زرتشت هيچ گونه مدرک مستند ي در يافته هاي باستان شناسي اعم از الواح تخت جمشيد و غيره يافت نشده است و گفته هاي تاريخ نويسان مملکت دشمن هم دليلي براي پذيرش ندارد

بستگی دارد شما چه چیز را مستند بدانید. از سخن شما معلوم است که حتی اوستا را هم سند نمیدانید ! چون در اوستا هم اصل ازدواج با محارم تأیید شده است. متون تفسیری و مکتوبات موبدان عصر ساسانی هم به روشنی ازدواج با محارم (برادر-خواهری، پدر-دختری و مادر-پسری) رو ثابت کردند و ازش دفاع هم کردند. کتیبه کرتیر و ... هم درباره ازدواج با محارم با آب و تاب سخن گفتند. بیش از 20 سند دسته اولی برای اثبات ازدواج با محارم (فقط از منابع زرتشتی وجود دارد). حدود 140 سند یونانی و رومی و اسلامی و ... هم وجود دارد که همگی نشان دهنده وجود این ازد.واج در ایران باستان است. امروزه قریب به اتفاق پژوهشگران و اوستاشناسان غربی هم این مسئله را قبول دارند.

خوبه گفتی چی هستی.افرادی که شاخصه های اسلام هستن توی کل جهان تک هستن مثل اباعبدالله که آمریکایی رو مسلمان میکنن.ضمناً این افکار مزخرف و زایل ات رو بزار در کوزه آبش بخور چون هر خری میدونه یهود و اسلام چقدر فرق دارند.حتی توی قرآن یهود دشمن تراز اول مسلمانان فلمداد شده

به بهشتی که پیامبران قبل از حضرت خاتم نشونه دادن توجه کن اقا اتییست

طبق چه منبع و اطلاعاتی بیان می دارید که دین اسلام 80 درصد شبیه به زرتشت هست؟ شما نه در مورد دین اسلام و همچنین در مورد آیین زرتشت به نظرم اطلاعات درستی ندارید و الا چنین پوچ گرایانه حرفی را بیان نمی داشتید!!!!

دین اسلام شباهتهایی داره به دین زرتش تعدادی از پندها و اندرزها کپی شده از زرتشته! اما تفاوت اساسی زرتشت با اسلام دوری از خرافه وخرد گراییه اما در اسلام بارها و بارها و بارها شاهد امداد غیبی و وحی و چیزایی بودیم که اصلا از منطق به دوره!

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.