ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

اخه یه کم تفکر هم بد نیست اگه تنها مورد ازدواج فرزندان ادم و هوا باشه. خب نسل بعدیشون چه طور ازدواج کردند. خب بچه هاشون بالاخره باز با هم ازدواج کردند.

سلام چه کسی گفته که هابیل و قابیل با خواهران خود ازدواج کرده اند لطفا بیشتر بخونید و هر قولی و قبول نکنید

قران ! گفته شمارا از ادم و حوا افریدم و نسلتان از این دونفر برروی زمین پراکندم

اگر هم چنین بوده است، همان زمان (عصر حجر و یا شاید مدتها پیش از عصر حجر) این قانون نسخ شد. اما موبدان زرتشتی تا قرن 10 میلادی همچنان بر این قانون اصرار میکردند.

و همین قرآن هم گفته که برای شما از خود شما همسرانی آفریدیم که با آنان به آرامش برسید. اشاره به ازدواج هابیل و قابیل تفسیر ان

آقا علی چرا شما اونقدر مطمئن هستید ک ذوالقرنین کوروش اینو ثابت کن ک درکجا نوشته ک ذوالقرنین کوروش بعد شما اگه واقعا ذوالقرنینی ک میگید همون پیامبر شما کوروشه پ چرا ب زور شمشیر اسلام شدید چرا ناموستون را لخت جلوی مسلمانان انداختید واس این جوابی داری تاالانش هم از مسلمانان عرب کینه ب دل دارید

به زور شمشیر نبوده، چرا مطالعه هامون انقد کمه ؟اسم جنگش جنگ نهاونده و توی جنگ نهاوند خیلی از قبایل ایرانی ک از ظلم ساسانیان و عقاید زرتشتی خسته شده بودن خودشون اسلام اوردن این خون و شمشیر مال جنگ های صلیبیه ... اگه این حرفتون درسته چرا زمان خلافت علی ع خیلی از گارگزاران ایرانین؟خیلی از صوفیان ایرانین و ... چرا بعد بنی امیه زرتشتی نشدن؟بعد بنی عباس؟و ... چرا خود مغولانی ک حمله کرده بودن ب مرور مسلمان شدن؟

من نمی دونم هدف سواله یا ایجاد شبهه قبل دین اسلام ایین های مختلفی بوده . خود ایین ابراهیم واقعی توسط پدران پیامبر (ص) اجرا میشده ولی نه لزوما بقیه. کما اینکه دوباره به بت پرستی برگشته بودند و درون خانه کعبه بت بوه. پس اینکه بگیم در دوران پیامبر (ص) ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته منظور کسانی که ایینشون غیر ابراهیم(ع) بوده مثل خیلی از کفار که با محارم ازدواج کرده بودند و بعد مسلمون شدند.

حتی فرزندان حضرت ادم و حوا علیهماالسلام اینچنین نکردند و میتوانید از علما سوال کنید در احادیث هست شما خیلی در اشتباهید نفاسیر هم مخالف احادیث ارزشی ندارد

هرودوت مي كويد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﻫﯿﭻ دورﻩ و زﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎرس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ وﺻﻠﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮع و آﺋﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ .ﺧﻮﯾﺶ، ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻫﯽ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ »آﯾﺎ در ﭘﺎرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج «ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر را ﻣﺠﺎز ﺳﺎزد؟ داوران ﺷﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان اﺧﺘﯿﺎر ،ﻣﯽداد، ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاﻩ اوﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻀﺎت در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﻗﻬﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﻩای ﺗﺎزﻩ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ [۳۸] .رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺪ

بیان این مطلب برای اثبات چه چیزی هست؟ کمبوجیه اولین و آخرین فردی که این سبک ازدواج را انجام می داده است، نیست، و از موبدان زمان ساسانیان، کرتیر یکی از افرادی است که هم اینکار را انجام داده است و هم به این نوع ازدواج اهمیت داده است.

من دلیلی نمی بینم که در اصل دین زرتشت این مسئله وجود داشته باشه اگه راست می گید ثابت کنید در ضمن زرتشت بعد ها به خصوص در زمان پارتیان و ساسانیان وبه ویژه ساسانیان با مهر پرستی و مزدکیسم و مانییسم مخلوط شد و اصل دین نابود شد و موبدها از دین زرتشت فقط برای سو استفاده های شخصی استفاده کردند و در خود مطلب هم گفته شده که وقتی کمبوجیه میل به انجام این کار داشت موبدان چیزی برای حلال بودن این کار پیدا نکردند و با استفاده از قدرت شاهی تونست این کار انجام بده

دین نزد خدا اسلام است خدا هم از گناه تهمت زنندگان نگذرد....زرتشتی ها با ادرار گاو غسل میکنند......این رو چی میگین انقدر نپیچید دکر زرتشت و فلان دین بر حق اسلام است که داره جهان گیر میشه بقبه دین ها تا 10 سال اینده به تاریخ میپیوندند

لطفابدون اثبات حرف نزنید.

شما مطلبی برای رد حرفشان دارین بفرمایید، تشکر

در احکام اسلامی آمده است اگر کسی با حیوان جماع کند باید فلان کار را انجام دهد و حیوان را فلان کنند.این عرب ها رسم جماع با حیوانات هم داشتند که اسلام ممنوع کرد.

اولا بفرمایید کدام خدا اگر الله هست خب کمعلومه دین خودش رو تایید میکنه چرا به زرتشتی ها تهمت میزنیدهمون الله مجازاتتت میکنه اگه به صاحبان دینی درو غببندی ازکتاب اوستا چی میدونی .دین اسلام هم به تاریخ پیوسته برو اماردقیقو ببین چقد ازاسلام داریم که زده شدن

بله از اسلام زده شدن اومدن زرتشتی شدن!!!!!!! یه وقت رودل نکنی

این حرف درسته ، چرا میخوایین رو ایرادات زرتشت ماله کشی کنید،وجود داره و توی منابعشون هس مث دینکرد،ارداویرافنامه و امثالهم..درسشو دارم میخونم..ای بابا

تقریبا تمام دین زرتشت از بین رفته، اوستا نابود شده،یک حرف مرکزی وجود نداره یعنی وحدت محتوایی نداره، چرا ازش دفاع میکنید دینی ک انقد سوتی داره؟

البته از انجا که خود اشو زرتشت نردیکان و یارانش هیچگونه ازدواجی به این صورت نداشته اند مورخان به نتیجه هرودوت رسیدند که این نوع ازدواج بعد از شاهنشاهی کمبوجیه رواج پیدا کرد. فرشوستر وزیر زرتشتی با دختر زرتشت ازدواج کرد ! مثل این میماند که پیامبراسلام بگوید نماز بخوانید ولی خودش نخواند !!

گرامي؛ منابع زرتشتي گوياي اين هستند كه زرتشت شخصاً همبستري با محارم داشت. يعني خودش عامل به اين مسئله بود.

درود با سند و مدرک حرف بزنید. در گاتها به روشنی این مطلب آمده است.

چه منابعی اون وخ در ضمن به اسم من دقت کن ای کاش سیاست دولت هم بر این اساس بود

در سایت گفت و گو با زرتشتیان نیز گفته شد ازدواج با محارم در دین زرتشت نبوده است بلکه بدان وارد شده ، در این باره هم می گویند که برخی پادشاهان در اول این کار را کرده اند. اى امیر مؤمنان! چه طور از مَجوسیان جزیه گرفته مى شود، حال آن که کتابى بر ایشان نازل نشده و پیامبرى بر ایشان فرستاده نشده است؟امام علی فرمود: نه، اى اشعث! خداوند بر آنان کتابى فرو فرستاد و پیامبرى بر ایشان برانگیخت تا آن که برایشان پادشاهى پیدا شد که شبى در حال مستى، دخترش را به رخت خواب خود خواست و با وى همبسترى کرد. چون صبح شد، مردمش خبر آن را شنیدند و جلو خانه اش گرد آمدند و گفتند: اى پادشاه! دین ما را آلوده ساختى و آن را از بین بردى. بیرون بیا تا تو را پاک سازیم و حد بر تو جارى کنیم.وى به آنان گفت: گِرد آیید و سخن مرا گوش کنید. اگر براى من چاره اى براى رهایى از آنچه بدان دست یازیدم، وجود دارد، چه بهتر، و اگر نه، هر چه مى خواهید، انجام دهید.آنان گرد آمدند و وى گفت: آیا مى دانید که خداوند، آفریده اى بزرگوارتر از پدرمان آدم و مادرمان حوّا نیافریده است؟گفتند: آرى، اى پادشاه!گفت: آیا چنین نیست که وى دخترانش را با پسرانش و پسرانش را با دخترانش عقد ازدواج بست؟گفتند: چرا! دین، همین است. و بر آن، توافق کردند و در نتیجه، خداوند، آنچه از دانش در سینه هایشان بود، از بین برد و کتاب را از بینشان برداشت. هرودوت: کمبوجیه دلباخته یکی از خواهرانش شده بود و می خواست با او زناشویی کند ، »ولی چون نقشه اش بر خلاف همه رسوم بود پس موبدان و مغان را فراخواند و از آنان پرسیدکه آیا قانونی هست که اجازه دهد مردی با خواهر خود زناشویی کند.آنان پاسخی به وی دادند کههم جانشان را ایمن می داشت و هم مطابق عدالت بود. آنان گفتند که قانونی نیافته اند که زناشویی خواهر و برادر را جایز شمارد ، ولی قانون دیگرییافته اند که اجازه می دهد شاه هر چه دلش خواست انجام دهد." در این مطلب آمده است که « موبدان را فراخواند » و « آنان گفتند که قانونی نیافته اند » که این بدان معناست که در دین زرتشت چنین چیزی یافت نمی شودو همچنین آمده است " چون نقشه اش بر خلاف همه ی رسوم بود" یعنی ازدواج با محارم نه تنها در دین زرتشتی خلاف است بلکه با عرف نیز مخالفت دارد. نون بنگرید که پلوتارک ( به نقل از کتزیاس ) می گوید مادر اردشیر دوم او را واداشت با استاتیرا دختر خود جفت آید و (( به قانون و عقاید یونانیان اعتنایی نداشته باشد))، قانون و عقاید یونانی در اینجا اصلا موردی ندارد یعنی پروشات اصلا لازم نبوده است خاطرِ پسرش را از (( عقاید و قوانین یونان )) آسوده کند. نه یونان در کار اردشیر نفوذی داشت و نه یونانیان زیردست اردشیر بودند که خاطر ایشان را نگه دارد و (( کار مردم ناپسند )) خود را برایشان توضیح دهد. آنچه در مأخذ پلوتارک آمده بوده است (( عقاید و قوانین )) بوده است و بس. یعنی مادر اردشیر به او می گوید: (( تو شاهی، هر چه می خواهی بکن. دختر خود را هم به زنی بگیر، و به عقاید و قوانین اعتنایی نداشته باش.)) این (( عقاید و قوانین )) عقاید و قوانین ایرانیان بوده است که پروشات هم مثل کمبوجیه می خواهد نادیده بگیرد، و این خود دلیل بزرگی است بر اینکه عقاید و قوانین ایرانی مخالف چنان ازدواجهایی بوده است.

بنا بر عقيده اسلامی، بر اساس روايات، ازدواج با محارم در آيين زرتشتی بوده اما يك انحراف بوده. ولی در روايات زرتشتی، اين مسئله نه تنها انحراف نبوده بلكه از ابتدا خود زرتشت به اين كار اقدام كرد.

یهودیان در ایران بوده باشند اینکه دلیل نمیشه که ما با محارم خود ازدواج میکردیم اون راه و رسم یهودیا محسوب میشه

گرامی در شریعت یهود، ازدواج با محارم، ممنوع است. رسما در منابع یهود آمده است. اما حتی یک سند هم وجود ندارد که در اوستا یا متون پهلوی ازدواج با محارم (خواهر و مادر و دختر و ...) ممنوع شده باشد. اگر سندی دارید ارائه کنید (ولی هیچ سندی ندارید). از سویی در متون پهلوی و حتی اوستای ساسانی، بحث ازدواج با محارم کردار نیک شمرده می‌شد. این اسناد را از منابع زرتشتی ببینید: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85] همچنین در بخش 20 از روایات آذرفرنبغ فرخزادان آمده که اگر برادریی دوست داشت می‌تواند به زور به خواهرش تجاوز کند و اصلا رضایت زن در ازدواج با محارم شرط نیست. همین که مرد بخواهد کافی است. این اسناد هنوز هم موجود است. همچنین در احکام زرتشتی اگر پدری بخواهد با دخترش همبستر شود، اشکال ندارد و اگر دختر به این کار راضی نباشد، نیازی به رضایتش نیست. پدر میتواند به زور هم این کار را انجام دهد. این رسما در منابع زرتشتی آمده است. این هم لینکش از سایت زرتشتیان: به سؤال 20 توجه کنید: [http://www.avesta.org/mp/adurfarn.html]

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

گفته شده ک بعیدم نیس

در مورد یهودیت من خبر ندارم . ولی در کتابهای پهلوی بر این مسئله صحه گذاشته اند.

شما چرا در مورد ازدواج اعراب جاهلیت مطلب نمی نویسین چند نوع ازدواج اعراب جاهلیت: ازرواج پسر با مادر:شان نزول ایه 22 سوره نسا ازدواج موقت پسر بزرگ خانواده حق داشت با زن یا زنان پدرش ازدواج کند (البته غیر از مادر خودش). در اسلام این ازدواج حرام شمرده شده و زن پدر، محرم شمرده می شود. ازدواج رهط یعنی ازدواج مشارکتی یا دسته جمعی. گروهی از مردان که نباید بیشتر از ده نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواست منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد. ازدواج با اختین یعنی مردی همزمان با دو خواهر ازدواج کند. ازدواج مخادنه نوعی ازدواج دوستانه بوده است که مردی زنی را به دوستی می گرفت یا زنی مردی را به دوستی بر می گزید. ازدواج استبضاع در این نوع ازدواج، مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت و یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد صاحب فرزند نمی شد، از او کناره گیری می کرد. ازدواج تعویضی دو مرد با یکدیگر توافق می کردند و زنانشان را با هم عوض می کردند. نوع دیگر ازدواج این بود که زنی رسما عنوان، روسپی گری داشت، هر مردی بدون استثناء می توانست با او رابطه داشته باشد، اینگونه زنان معمولا پرچمی بالای خانه خود می زدند، و با آن علامت شناخته می شدند، این چنین زنان پس از آن که فرزندانی به دنیا می آوردند همه مردانی را که با آنها ارتباط داشتند جمع می کردند و آن گاه کاهن و قیافه شناس می آوردند، قیافه شناس از روی مشخصات قیافه رأی می داد که این فرزند از آن کیست، و آن مرد هم مجبور بود نظر قیافه شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند رسمی و قانونی خود بداند. منبع نظام حقوق زن در اسلام شهید ایت الله مرتضی مطهری صفحه 285 تا 289

سپاس از این اطلاعات مهم و خوبی که در اختیارمون گذاشتی.کسانی ک فرهنگ پاک مارا زیر ذره بین برده اند و تحریفات و جعلیات بی اساس در مورد فرهنگ مقدس ایران مینویسن نگاهی ب پیشینه و فرهنگ تهی کشور و قوم خودشون بیندازن و ببینن ک چ گذشته جاهلی و فرهنگ ناپاکی داشتن.مردم ما و بویژه جوانان باید هوشیار و اگاه در همه مسایل و بویژه تاریخ و تمدن و فرهنگ کشورشان باشند ک گول جعلیات و دروغهای دشمنان را نخورند و کسانی مانند شما عزیزان باید در اگاهی درست مردم کوشا و فعال باشید.دستمریزا... ب امید برپایی ایران بزرگ با فرهنگ جهانگیرش.زنده باد ایران و ایرانی

زنده باد دین مقدس اسلام و وطنم ایران و زنده باد مسلمان ایرانی

زنده باد ایران و تمامی اقوام و ادیان حاضر و منسوب آن، ایران و ایرانی با هر قومیت و دین آسمانی با هم برادر و خواهرند، به مثابه یک خانواده بسیار بزرگ و متحد

سخن شما درست هست، ولی انسان یک غریزه ای دارد که به دنبال کامل ترین هست و برای آن باید تحقیق کند و واقعیت را بدست آورد.

نه بابا ایران فقط برای فارسه بقیه کشک هستن

پس هیچ ایرانی نباید با یک دیگر ازدواج کند ، چون خواهر و برادرند :)

خودت رو ایرانی ندان .ایرانی اصیل یعنی زرتشتی . ایرانی مسلمان ما نداریم

عجب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! خوب .... بعدش !!!!!!!!!!!!‌ خدا شفات بده !

منظورت از ایران کدام ایران است؟ ایران زمان هخامنشیان یا ساسانیان یا اشکانیان یا .... کدام ایران؟ تو ایرانی کدام دوره هستی؟ کدام مرز و بوم؟ کدام محدوده ایران؟

منظورت کدام ایران هست؟ ایران با محدوده مرزی الان یا زمان هخامنشیان یا ساسانیان یا زمان های دیگر؟ اگر ممکن هست یک دوره از ایران را نام ببرید که مردم ایران همه زرتشتی بودند، فقط منبع را هم بیان کنید؟

ما ایرانییم، چه کار به اعراب جاهلیت داریم میخوای صورت مساله رو پاک کنی

حرف شما صحیح، ولی لطفا دین خدا رو به یک قوم و ملیت نسبت ندین کما اینکه پیامبر هم منسوب به اون قوم باشن، پیامبر فقط انسان معصوم و والایی بودن برای رسوندن پیام خدا به همه انسان ها

این وقایع تاریخی دلیل بر سیره دینی زرتشت نمیشه ممکنه پادشاهان این کار رو مرتکب شده باشند ولی این از نافرمانی و عصیان آنها باشد و در این مسئله بر خلاف دستورات دینی عمل کرده باشند. همانطور که خلفای اسلامی هم کاملا بر خلاف اسلام عمل می کردند مثلا همین عمر، متعه رو حرام کرد و معاویه و یزید که جای ذکرش نیست پس نمیشه هر کاری خلفا کردند به اسلام نسبت بدیم. بهترین دلیل قانع کننده این هست که جواز ازدواج با محارم رو از اوستا یا متون مقدس زرتشتیان پیدا کنیم

توحید گرامی: تنها تاریخ دانان یونانی و مطالب دیگر گواهی بر این عمل نکرده اند و صرف این موارد نیست بلکه در کتاب های پهلوی دین زرتشت نیز این مورد ذکر شده است.

نه اهل جدالم نه خودخواه و ناسیونالیست اهل تحقیقم و تشنه دانستن در کدام کتابهای پهلوی به این بحث اشاره شده؟ چون حقیقتا من به چیزی در این مورد برنخورده ام

اولا اسمتو بذار آتیلا یا تیمور یا چنگیز ثانیا اگر در کتابهای پهلوی چنین چیزی بود دیگر لازم نبود کتابهای یونانی مورداستناد قرار بگیرند. کتابهای دینی زرتشتی به یک حکم (صله‌ رحم)سفارش کرده‌اند که اگر آن چنین معنی‌ای میداد مسلما یونانیان از آن نگذشته و آن را با اغراق و آب و تاب تعریف می‌کردند نه اینکه بگویند فلان پادشاه فلان کرد و شما نتیجه بگیرید که مثلا صله‌رحم یعنی فلان کردن

آقای روشنفکر عزیز برادری که این همه جانبدارانه صحبت میکنی بالاخره موضع خودت رو مشخص کن هدف شما دین زرتشته یا پادشاهانش یا اینکه از روی غرض ورزی و افراط میخوای از عرب ها یا غربی های وحشی به هر قیمتی (بی ناموس جلوه دادن ایرانیا و خودت ) دفاع کنی یونانیا و عرب ها بخاطر دشمنیشون با ایران تاریخ رو تحریف کردن و یه عده کم عقل ساده لوح به حرفای اونا صحه میذارن نکنه شما فیلم سی صد رو هم قبول داری آقای تاریخ دان دقیقا کجای کتاب تاریخ پهلوی یا دین زرتشتی نوشته که ما هم مطالعه کنیم و اگر نوشته چرا انقد به تاریخی که یونانیا نوشتن اشاره میکنی؟؟!! اگه ایرانیا قبلا اینکارو کردن شما هم داری میکنی

دین زرتشت آسمانی نیست و این یک دروغه بزرگه - زرتشتیان دینی شیطانی دارن و با اینکه کلی حنایات و خرافات در مذهبشون دارن با سیاست و جعل کتب و تاریخ سعی دارن دینشون رو زیبا نشون بدن تا مغز حوانان مسلمان ایران را بشورن و از حتی کار به جایی رسیده ک زرتشتیان میگن دین پیامبر اسلام از دین شیطانی ما نشات گرفته ببینید درجه حقارت رو دلیل اینکه زرتشتیان اصلا آسمانی نیس 1- همه میدانیم ک زرتشتیان مانند زرتشتیان هندو در ایران دخمه هایی داشتند و مردگان خودشون رو یا میسوزاندن و یا به لاشخورها میدادند و ب تازگی به اجبار وزارت بهداشت مجبور شدند تا مردگانشان را دفن کنند همگی میدانیم اولین پیامبر ما حضرت آدم از خدای خیش دستور گرفت تا مردگان را تدفین کنند و این دستور تا پیامبر آخر الزمان ادامه دارد . ولی میبینید ک زرتشتیان آیینی شیطانی و بودایی را اجرا میکنند اما ب تازگی آنها منکر این قضیه میشوند ، میدانید چرا ؟؟؟؟ چون باید بدانید که مقبره دروغین کوروش زیر سوال میرود ، چون کوروش جعلی اصلا وجود نداشته و اگر هم بوده بابد توسط لاشخورها خورده شده باشد بازهم اگر شبهه است پاسخ میدم

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.