افزودن نظر جدید

آفرین دمت گرم بدجوری به شک افتاده بودم به طوری که از ایرانی بودنم بیزار شده بود اما تو بااین متنت شکمو برطرف کردی و من قبول کردم که در ایران باستان هیچگاه ازدواج با محارم وجود نداشته
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.