افزودن نظر جدید

عجب! behrad اون مغز علیلت رو به کار بنداز ! شارلاتان بازی هم که بلد نیستی! گنده لات شما شاهپور شهبازی با اون همه ادعا و دبدبه و کبکبه نتونست ازدواج با محارم رو انکار کنه ! اون وقت تو یورتمه کنون اومدی وسط جمع میگی "هیچ گاه" ازدواج با محارم وجود نداشته ؟! راس میگن میمون هر چی زشت تر ادا و اطوارش هم بیشتر! برو نوشته های گنده لات میدون باستانگرایی رو بخون ببین چجوری وجود با محارم در دوره ساسانیان رو قبول کرده !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.