افزودن نظر جدید

بانگاه آقای راد موافقم.ضمن اینکه آنچه امروز پیروان ایین زرتشت به آن عمل میکنند این چنین نیست ونمی تواند مسبوق بسابقه باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.