افزودن نظر جدید

رشته خوبی دارید ، ولی همه چیز مطالعه کتابخوانی نمیشه!! تو این سایت یک پست دیگری هم هست که بیان می کنه خود دین زرتشت اقرار بر این عمل دارند و در کتاب دینی زرتشتیان این مطلب آمده است: http://adyannet.com/news/1141
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.