افزودن نظر جدید

مورد حضرت یعقوب را شما از قرآن نمی توانید دلیل بیاورید چون در کتاب مسحیان چنین آمده است. در مورد فرزندان حضرت ادم هم احتمالات زیادی است و این مورد شما ، یکی از آنهاست و بهتر می بود که رفرنس آن را هم بیان می داشتید که در کجای قرآن آمده که فرزندان حضرت آدم با هم ازدواج کردند. احترام خوب است. برای اینکه احترام را هم متوجه شود بهتر است برخی از موضوعات را سرچ نمایید و بعد دم از احترام بزنید. در این جا احترام حفظ شده و به هیچ فردی بی احترامی نشده و تنها با رفرنس واقعیتی از تاریخ بیان شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.