افزودن نظر جدید

به به!! چه اسم زیبایی؟ ما زرتشتی ها وکیل وصی نخوایم باید چه کسی رو ببینیم؟ ما زرتشتی ها درون دین خود ، اسم رضا نداریم ، که شما می آیی و از دین ما طرفداری می کنی. برو دنبال کارت!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.