افزودن نظر جدید

پس فقط میشه از این دو آیه این طور برداشت کرد قبل اسلام این ازدواج ها حرام نبوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.