افزودن نظر جدید

من یه سوال دارم گردانندگان این سایت مرجع تقلیدند??? سوره نسا آیه 22 و 23 می فرماید ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته من تفسیر همه مراجع تقلید از این دو ایه را خوندم 99 درصد مراجع تقلید در تفسیر این ایه ها نوشتن بعد از نزول این ایه ازدواج با محارم حرام شد یعنی 900 سال قبل از نزول قرآن در زمان هخامنشیان ازدواج با محارم حرام نبوده اولا تفسیر مراجع بزرگوار تقلید رو بخونین البته اگه اصلا در دین زرتشت ازدواج با محارم بوده باشه بعد دیدم آقایی به نام سامان نوشتن در دین ابراهیم ازدواج بامحارم حرام بوده شما کتاب اسمانی کامل حضرت ابراهیم از کجا اوردین همه مفسران می فرمایند کتب آسمانی قبل قران تحریف شده بعد شما با اطمینان میگین در دین ابراهیم ازدواج با محارم حرام بوده تازه در آیه 23 سوره نسا نوشته شده ازدواج هم زمان با دو خواهر حرام شد شما که می فرمایین از زمان حضرت ابراهیم این حکم بوده در قران یاداوری شده میشه بفرمایین حضرت یعقوب پیامبر چرا همزمان با دو خواهر ازدواج کرد بعد اگر ازدواج با محارم از زمان حضرت ابراهیم حرام بوده چرا خدا می فرماید حرام شد ازدواج با محارم جز ازدواج های گذشته خدا برایه چی اگه در زمان حضرت ابراهیم ازدواج با محارم را حرام کرده در این ایه می فرماین جز ازدواج های گذشته وگذشتگان را می بخشد یعنی خدا حکم زمان حضرت ابراهیم را نادیده گرفتن ؟؟ لطفا تفسیر مراجع تقلید از آیه 22 و 23 سوره نسا رو بخونین بعد پاسخ بدین من از یه مرجع تقلید سوال کردم اگه نظر منپ منتشر نکنین با عرض معذرت یعنی جواب نداشتین و کم سوادین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.