افزودن نظر جدید

نژاد ایران اریاییست کسی که خود رو از نژاد ایرانی نداند از دو حالت خارج نیست "1-بیگانه است و تنها به زبان ما مینویسد 2-خودش رو حاصل تجاوز بیگانه هایی که به ایران تاختند میداند "پس شما بیگانه اید و حق ندارید اینگونه راجبه کشوره ما نظر بدید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.