افزودن نظر جدید

کتاب تاریخی و کتاب ها و متون زرتشتیان این کار را آورده است. متن مطمئن و محکمی از زرتشت نیست که این کار را تایید را رد کند، چون وجود زرتشت در ابهام است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.