افزودن نظر جدید

امام صادق ازدواج فزندانن ادم رو با خواهرانشان رد کرده یعنی از ابتدا ازدواج با محارم زشت و ناپسند بوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.