افزودن نظر جدید

کسی که باید آدم بشه شما آریاییهای نژادپرست و متکبرید. میگن خدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد شما با این سر وضعتون کم مونده ادعای خدایی کنید اگه جای اروپاییها بودید چه غلطی می کردید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.