افزودن نظر جدید

مطالبی که در مورد ازدواج با محارم در دین زرتشت و متون این دین بیان شد، بعد از اسلام نیز توسط موبدان به نگارش و نوشتار در آمد و در قسمت جستجوی سایت، مطالب دیگر از ازدواج با محارم در دین زرتشت را می توانید مطالعه کنید که نشان دهنده تنوع زمانی نگارش و ایجاد این مطلب در متون هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.