افزودن نظر جدید

مرد حسابی خدا ازدواج با خواهر و برادر رو بخشید اما خوردن گندم رو نبخشید؟؟؟هه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.