افزودن نظر جدید

آفرین خوب گفتی... من نمیدونم اینها چرا اینقدر به ایران باستان مینازند؟؟!! غرور کاذب بی معنی...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.