افزودن نظر جدید

به نکته خوبی اشاره کردید اولین سوالی که من در مورد ازدواج با محارم قبل از اسلام به ذهنم رسید همین بود پس این خود دلیل قانع کننده ایست که در دین زرتشت و حتی در دیگر ادیان قبل از اسلام اگر چنین چیزی هم بوده ممنوع و عمل زشت و حرام حساب نمیشده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.