افزودن نظر جدید

کِ دَ دِرو مَکُو ... اگه همچنین منبع موتمنی آوُردی جلوت سجده میکنم .‌‌.‌. سید جان ، بهرامی عزیز تو مستندات زندگی کن .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.